Podrijetlo rituala davanja Zavjeta

Polaganje ruke pod stegno
Abraham prozbori svome najstarijem sluzi u kući: "Stavi svoju ruku pod moje stegno da te zakunem Jahvom, Bogom neba i Bogom zemlje, da mome sinu nećeš nabaviti za ženu ni jednu od kćeri Kanaanaca /=> rasizam/."

Tako sluga stavi svoju ruku pod stegno Abrahamu, svom gospodaru, te mu se zakune."
Postanak 24: Povijest Izakova - Izak i Rebeka

Jakovljeva posljednja želja
A kad se približi vrijeme Izraelu da umre, pozva svoga sina Josipa te mu reče: "Ako mi želiš ugoditi, stavi svoju ruku pod moje stegno kao jamstvo svoje odanosti meni: nemoj me sahraniti u Egiptu!"

Postanak 47, 29

Mislite da se radi o nevažnim odlomcima? Varate se. Tu se krije sam naziv djela o kojem čitate (Stari i Novi Zavjet tj. Stari i Novi Testament**). Izraelci su se zaklinjali tako što bi uhvatili drugog muškarca za testise i izrekli tekst zakletve. Tako su se zaklinjali na svo svoje potomstvo, koje dolazi isključivo od muškarca (žena je samo "plodno tlo" u koje se posadi muško sjeme, pa ženska zakletva prema Bibliji* ništa ne vrijedi ako je ne potvrdi neki muškarac: njen otac ili muž).

Današnji običaj podizanja ruke, ili držanja ruke na srcu, ili polaganje ruke na Bibliju* je taj njihov običaj, malo preinačen. Korijen riječi Testa-ment - Zavjet - dolazi od riječi testis (testa=testis + ment(manus)=ruka). Isto značenje ima riječ prisega - prisegnuti rukom do (pri-tači, pri-taknuti, po-svjedočiti)...

Antropolozi su također otkrili paralele između ritualiziranog ponašanja mužjaka primata i ljudskih socijalnih rituala, posebice prisezanja.

Dodirivanje genitalija između mužjaka babuna služi pomirenju i učvršćenju veza unutar zajednice, baš kao što to čine australski aboriđini i druga primitivna plemena.

*Značenje riječi: Biblija:
Jedan od načina kako su se izrađivali drevni dokumenti bilo je pisanje na svitku papirusa. Materijal za izradu svitaka dobivao se od unutarnje kore trstike koja je rasla samo u močvarama. Ta se biljka zvala biblos. Njeno je ime pak nastalo od Kanaanske luke u Feniciji (današnji Libanon) zvane Biblos. Odatle je nastala grčka riječ za svitak papirusa biblion, koja je prevedena na europske jezike kao "knjiga". Množina riječi biblion je biblia. Sadrži 66 zasebnih knjiga.

Tzv. Stari Zavjet su kršćani naprosto 'uzeli bez pitanja' od Židova (Tora), da bi "dokazali" kako je upravo njihov Isus vjekovno očekivani židovski Mesija - duhovno-svjetovni kralj toga naroda. U Novom, pak, Zavjetu, totalno se odriču Židova i ocrnjavaju ih na sve moguće načine. Potražite samo u tekstu riječ "židov" i sve će vam biti jasno.

**Što se tiče "Starog i Novog Zavjeta tj. Testamenta", radi se o Božjoj oporuci, koju je isti odlučio promijeniti. Prvo je sve ostavio Židovima (Tora), pa se razočarao i predomislio, kažu kršćani, te je sve ostavio kršćanima koji Toru prekrštavaju u Stari Testament (a u tobožnjem Novom, obećanje vječnog života u Raju za sebe, a Pakao za one druge). 500 godina kasnije, Arapi preuzimaju kršćanski "obrađene" židovske spise i zaključuju da su oni jedini ispravno shvatili i konačno protumačili "božju oporuku" i pripisuju je (gle čuda) sebi. Paraleno s tim prekrajanjima Božanskih testamenata, postoje na tisuće malenih sektica, koje su istinito tumačenje i spas pripisale, naravno, sebi.

"Jer gdje je posrijedi savez-oporuka, potrebno je dokazati smrt oporučitelja. Oporuka je doista valjana tek nakon smrti: nikad ne vrijedi dok oporučitelj živi."
Hebrejima 9, 16

Stoga je Bog morao umrijeti, da bi ostavio svoju novu Oporuku - Testament....

"Primati često imaju problema zamisliti univerzum kojim ne dirigira bijesni alfa - mužjak."

"Filozofi nikad nisu ubili svećenika, ali svećenici su ubili mnogo filozofa."

[Denis Diderot]

"Lutajući golemom šumom noću, kao vodiča sam imao samo slabašnu svijeću. Predamnom se pojavi čudan stranac i kaže mi: 'Moj prijatelju, trebao bi ugasiti svijeću kako bi bolje pratio svoj put.' Taj stranac je bio teolog."

[Denis Diderot, Addition aux Pensees philosophiques, from John Daintith, et al, eds. The Macmillan Dictionary of Quotations (2000) p. 34, quoted from R, Rotando, in a personal letter to Cliff Walker (December 17, 2001]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com