Krvava krpa bivše djevice

i Dvije kurve
Ako koji čovjek uzme ženu i uđe k njoj, ali je potom zamrzi, pripiše joj ružnoće i ozloglasi je govoreći: 'Oženih se njome, ali kad joj priđoh, ne nađoh u nje znakova djevičanstva' - neka tada djevojčin otac i majka uzmu dokaz djevojčina djevičanstva te ga iznesu pred gradske starješine na vrata.

Potom neka progovori starješinama djevojčin otac: 'Ovome sam čovjeku dao svoju kćer za ženu, ali mu je omrzla. Stoga joj pripisuje svašta ružno i tvrdi: nisam u tvoje kćeri našao znakove djevičanstva. Ali evo djevičanskih znakova moje kćeri!'
I neka razastru plahtu pred gradskim starješinama.
Neka tada starješine onoga grada uzmu muža pa ga kazne; neka ga, zato što je pronio ružan glas o jednoj izraelskoj djevici, udare globom od stotinu srebrnika pa ih dadnu ocu mlade žene. I neka mu ona i dalje bude ženom da je ne može pustiti dok je živ.

Ali ako optužba - da se na mladoj ženi nije našlo djevičanstvo - bude istinita, neka djevojku izvedu na kućna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je počinila besramnost u Izraelu odajući se bludu u očevu domu. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine."

Ponovljeni zakon 22, 13-21

Neki tumači ovog zakona idu i dalje, pa tvrde da rabinska literatura opisuje dimenzije krpe kojom otac oduzima nevinost svojoj kćeri svojim kažiprstom, prije prve bračne noći, i tu krpicu zadržava kao dokaz za gore opisani slučaj. Je li to istina ili nije, prepuštam vama da ispitate, pa mi javite. Ne bi me čudilo da jest. Engleske biblije spominju cloth - krpu, a ne nikakvu plahtu (posteljinu). Hebrejska riječ "simlah" zaista označava krpu.

Vlč. Dražen Radigović o predbračnoj zabrani seksa:
"BIBLIJA NAS UČI DA SE SVAKI SAVEZ ZAPEČATIO KRVLJU. Tako je i u braku. Bog je ženi dao himen - djevičnjak. I kad djevojka stupa u prvi odnos, taj djevičnjak pukne - i razlije se krv: to je znak - da su taj mladić i djevojka sklopili savez na život i smrt. Taj savez se ne smije više razvrgnuti, jer su oni po tome postali JEDNO TIJELO. No, kako predbračne veze nisu stalne, to se mladi olako upuštaju u nove predbračne odnose - s drugom osobom. I tako lako razvrgnu taj savez. A to donosi prokletstvo!"


Dvije kurve

Zajedno sa slikovitim opisima njihovih bludnih aktivnosti i posljedičnom kaznom za grijehe: komadanje i kamenovanje njihove djece i spaljivanje kuće - iz usta samoga Jahvea - Boga. Teolozi tvrde da se radi o simbolici. Bludničenje je, ustvari, narodna nevjera, a klanje, kamenovanje i spaljivanje kuća kao kazna za te grijehe je ... upravo to - klanje i ubijanje kao božja kazna. Kako bilo da bilo, bluda i klanja ko' u kakvom porno-sadističkom uratku.

Ezekijel 23,1-21
Dođe mi riječ Jahvina: "Sine čovječji, bile dvije žene, kćeri jedne matere. I odaše se bludu u Egiptu, blud činiše u mladosti: ondje su im grudi stiskali, djevojačke dojke gnječili. Starijoj bijaše ime Ohola, a sestri joj Oholiba.

Ohola, iako meni pripadaše, bludu se odala; uspalila se za ljubavnicima, za Asircima, susjedima svojim, u modri baršun odjevenima, sve samim vojvodama i namjesnicima, pristalim momcima, vještim konjanicima. I oda se bludu s njima, sve poizbor sinovima asirskim; i usplamtjev za njima, okalja se svim njihovim kumirima. A ne okani se ni bluda s Egipćanima, koji s njome ležahu od njezine mladosti, koji su joj djevojačke dojke gnječili i na nju blud svoj izlijevali.

I zato je predah u ruke njenim ljubavnicima, u ruke Asircima za kojima se uspalila. I oni je razgoliše, zarobiše joj sinove i kćeri, a nju samu mačem pogubiše. I postade tako primjer svim ženama kako na njoj bi sud izvršen.

Vidje to sestra joj Oholiba, ali se još gore uspali i gori blud činjaše. Za sinovima se asirskim uspaljivala, sve samim vojvodama i namjesnicima, svojim susjedima, raskošno odjevenim, vještim konjanicima, poizbor momcima. I vidjeh kako se okaljala: obje su istim putem pošle. Ali se ova još gore bludu odala: kad bi ugledala muškarca na zidu naslikana, likove Kaldejaca crvenilom nacrtane, bedara pasom opasanih, sa spuštenim povezima na glavama - sve junake, prave Babilonce, rodom iz zemlje kaldejske - tek što bi ugledala priliku njihovu, sva bi se za njima uspalila te im slala poslanike u zemlju kaldejsku.

Sinovi babilonski k njoj bi dohrlili na ljubavnu postelju da je bludom kaljaju. A kad bi se s njima okaljala, zgadili bi joj se. Ali se razglasilo njezino bludništvo, otkrila se njena golotinja.
Jer ona se još gorem bludu predala, opominjući se dana svoje mladosti kad se u Egiptu bludu odavala, uspaljujući se za razvratnicima kojima muška snaga bijaše kao u magaraca, a izljev kao u pastuha.

Tako se opet vrati sramoti svoje mladosti, kad su joj u Egiptu grudi pritiskivali, djevičanske dojke gnječili.

Zato, Oholibo, ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, dignut ću na te tvoje ljubavnike, ..., neka s tobom jarosno postupe: nos i uši neka ti odsijeku, a ostatak tvoj da od mača padne; sinove i kćeri da ti odvedu, a ostatak tvoj da oganj proguta. I zderat će s tebe tvoje haljine i oteti sve tvoje nakite.

Slale su čak po muškarce izdaleka, i oni bi im pohrlili čim bi glasnici k njima stigli. A ti se za njih kupala, oči svoje mazala i nakitom se kitila. A potom bi sjedala na raskošnu postelju pred kojom stol prostrt bijaše na koji si stavljala moj tamjan i moje ulje. Tu se čulo pocikivanje bezbrižnog društva zbog velikog mnoštva dovedena sa svih strana pustinje; stavljali su ženama na ruke narukvice i na glavu vijence prekrasne. I rekoh: 'Sa ženom ogrezlom u preljubu još blud tjeraju, i sama se ona još bludu odaje!' Prilaze joj kao kakvoj bludnici! Da, prilazili su k Oholi i Oholibi, pokvarenicama.

Zbor neka ih kamenuje i mačevima raskomada; sinove i kćeri neka im pokolje, a domove ognjem spali. Tako ću iz zemlje istrijebiti sramotu, da se druge žene opomenu i ne čine djela vaših sramotnih. A na vas ću oboriti svu vašu bestidnost, ispaštat ćete grijehe idolopoklonstva. I znat ćete da sam ja Jahve Gospod.'"

"Knjige moraju slijediti znanosti, a ne znanosti knjige."

[Francis Bacon]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com