Isus kao 'novi čovjek'?

Isus kao božanstvo može otpasti. Kao povijesna osoba je problematičan. Možda je postojao, a možda nije. Možemo pretpostaviti da je postojao mudar čovjek, oko kojega se vremenom ispleo mit i njegove riječi interpretirale na bezbroj pogrešnih načina. Nešto kao da "ima u njegovim izrekama" što dira nešto duboko, uzvišeno ljudsko u nama. Proviruje li, ispod naslaga religijskih propovjednika, koji su smišljali svoje teologije i "spasenja", nešto istinski vrijedno? Govori li Isus o ljudskom potencijalu, kojeg su otkrili rijetki pojedinci tijekom povijesti i ostvarili ga unutar sebe?

Evanđelja pišu o Isusu predvodniku 12 apostola, koji su ga držali za Mesiju - političko-vjerskog oslobodioca Izraela, koji odlazi samo Židovima. Kako je Markovo evanđelje pisano/prepravljeno pod utjecajem nekog pisca koji je bio pripadnik pavlinističke struje, opisivao je apostole kako ništa ne shvaćaju i stalno su zbunjeni. Klimaks se čuva za (kratki) kraj, gdje im uskrsli Isus sve pojašnjava i od židova stvara kršćane. Novi zavjet se nastavlja kako su ih "židovi progonili u svakoj prigodi", a Pavao, na temelju svojih vizija Krista, širi "radosnu vijest o spasenju od Pakla" poganima.

Odvojimo dakle Isusa od dnevno-političko-vjersko-ideoloških smicalica, zaobiđimo Crkvu kao konstrukciju koja samu sebe održava radi vlastita opstanka, i pogledajmo na njega kao primjer "ostvarenog čovjeka", ako je to moguće.

Eckhart Tolle donosi sliku Isusa u svoj svojoj jednostavnosti - čovjeka koji je nadvladao svoju egoističnu prirodu, "dominaciju lijeve strane mozga" i postao oslobođenim čovjekom. Gledajući na lik Isusa, preko nekih njegovih izreka, Tolle zaključuje da se kroz naslage teoloških taloga, može nazrijeti ta borba čovjeka za samoostvarenjem, tj. iscjeljenjem "disfukcije uma".

"Kada Isus kaže, “Ja sam put, istina i život” on ne govori o nečemu što je jedinstveno samo za Njega. On ukazuje na istinu o nama" (Nova Zemlja, str. 71).

"Neki od prvih ljudskih bića kod kojih se javila nova svjesnost u potpunosti, postali su velikim učiteljima čovječanstva, kao što su Buddha, Lao Tzu ili Isus, iako su njihova učenja uvelike pogrešno protumačena, posebno kada su se pretvorila u organizirane religije. To su bile prve manifestacije procvata ljudske svijesti. Kasnije su se pojavili i drugi, neki od njih su postali poznati i ugledni učitelji, dok su ostali vjerojatno ostali relativno nepoznati ili možda čak u potpunosti nepriznati."

"Međutim, muškaraca i žena koji su u potpunosti doživjeli prosvjetljenje uvijek je bilo tek nekolicina, na velikoj vremenskoj udaljenosti; rijetki cvjetovi svjesnosti."

"Donedavno još nije postojala potreba za velikim brojem ljudskih bića koji bi bili probuđeni. Po prvi puta u ljudskoj povijesti, danas transformacija svijesti velikog opsega postaje nužnošću ukoliko čovječanstvo želi opstati. Znanost i tehnologija su proširili posljedice disfunkcije ljudskog uma u njegovom neprobuđenom stanju do te mjere da čovječanstvo, a vjerojatno niti naš planet, neće uspjeti preživjeti još sto godina ukoliko ljudska svijest ostane nepromijenjena. Kao što sam ranije spomenuo, evolucija se obično javlja kao odgovor na kriznu situaciju, a mi smo sada suočeni s takvom kriznom situacijom. Upravo zbog toga danas je proces buđenja naše vrste izuzetno ubrzan."

"Ovo novo duhovno buđenje velikog opsega prvenstveno se javlja ne u granicama organiziranih religija, već izvan takvih struktura. Međutim jedan dio buđenja javlja se također i unutar postojećih crkvi i vjerskih institucija u kojima se članovi tih kongregacija ne poistovjećuju sa strogim i isključivim sustavima vjerovanja čija je nesvjesna svrha poticati osjećaj odvajanja o kojem ovisi opstanak struktura egoističnog uma. "

...-...


Čudesni svijet desne hemisfere mozga

U prilogu (video) je zapanjujuće "svjedočenje" neurologinje, koja je doživjela moždani udar, a s njime i nešto što bi moglo razjasniti "religijsko iskustvo", i tisućljetnu čovjekovu potragu za "spasenjem".

Tko ju pažljivo sluša, može uočiti pojmove iz religija kao što su "kraljevstvo nebesko", "Duh sveti" koji govori, nirvana, Spasenje od škrguta zubiju (ćeretanje lijeve strane mozga), "Ja sam svjetlo i istina", "govor u jezicima", "Ja jesam", budnost, "ja i otac smo jedno" (nestaje razlika objekt-subjekt), radosna vijest, rajsko blaženstvo, ljubi bližnjega kao samoga sebe (jer bližnji jest to), "ljubi neprijatelja i okreni mu drugi obraz" (što ukazuje na stav da "je on ja") itd. Cijeli paket dolazi bez ikakve potrebe za molitvama nevidljivom božanstvu, i šarenim tumačima zastarjelih svetih spisa. Umjesto toga - velika zahvalnost za samo naše prolazno postojanje na ovoj čudesnoj Zemlji.

video, hrvatski titlovi:


"No naša bi generacija morala ispuniti bar jedan preduvjet, a to je da se Hrvati oslobode Rima."

[Stjepan Radić]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com