I zaustavi Jahve Sunce i Mjesec...

Nadasmo se svjetlosti, kad ono - tama …
[Izaija 59, 9]
Astronomija je svakako jedna od znanosti koje su u najočiglednijem proturječju s onim što piše u Svetom Pismu.


Jošua, veliki svećenik-ratnik, traži od Boga da Sunce stane i produži se trajanje dana, kako bi pobio svoje neprijatelje Amorejce.
Biblija "Tukli su ih sve do Azeke i do Makede. A dok su bježali pred Izraelom uz bethoronsku strminu, bacao je Jahve s neba na njih tuču kamenja sve do Azeke te su ginuli. I poginulo ih je više od tuče kamene nego što su ih pobili sinovi Izraelovi svojim mačevima.

Onoga dana kada Jahve predade Amorejce sinovima Izraelovim, obrati se Jošua Jahvi i poviče pred Izraelcima:

"Stani, sunce, iznad Gibeona, i mjeseče, iznad dola Ajalona!" I stade sunce i zaustavi se mjesec

..... sve dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim.

Ne piše li to u knjizi Pravednika*? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan. (Jošua 10,12-13)"
Prorok Habakuk se divi tom podvigu (3,11):
"Sunce uvis diže ruke, Mjesec u obitavalištu svojem popostaje, pred blijeskom tvojih strijela, pred blistavim sjajem koplja tvoga."
*Knjiga Pravednika je valjda vrijedan spis na koji upućuje Biblija. Sada je dostupna i na netu!
http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/jasher.html


I ovi redci iz biblije upotrijebljeni su na suđenju Crkve protiv Galileo Galilea, kada je isti pokazao brojne znanstvene dokaze da se zapravo Zemlja vrti oko središnjeg Sunca. Kada su mu inkvizitori pokazali svoje "argumente" - sprave za mučenje i Bibliju, Galileo se mudro povukao.

Zamislite apsurdnost izjave: Sunce je stajalo na nebu cijeli dan; Mjesec se zaustavio iznad doline. Ne ulazim u raspre o tome jesu li "čudesa" moguća ili ne. Ali kakvo je to čudo da se zaustavi Sunce koje je ionako stacionarno u središtu osi vrtnje Zemlje i ostalih planeta.

Jesu li tu "čudesnu" pojavu tada vidjeli i Kinezi i Indijci?

Interesantno je da su crkveni apologeti, kada su shvatili svoju zabludu, požurili s "objašnjenjem" da se nije zaustavilo Sunce nego Zemlja. I to ih je neko vrijeme usrećilo. Nisu ni pomišljali da bi zaustavljanjem Zemlje koja se giba oko 1000 milja na sat (na ekvatoru), nastala takva katastrofa da ništa živo ne bi preživjelo (ekvivalentno naglom zaustavljanju zrakoplova).

Astronom Charles Pellegrino objašnjava:
Nakon jednog takvog "gaženja po kočnicama", da se tako izrazim, proradila bi inercija, nagomilavajući milijarde tona zemljine atmosfere u moćne udarne fronte, i proizvela brzine vjetrova s dvostrukom brzinom zvuka. Jošuina vojska bi imala vremena tek za vrlo kratki krik iznenađenja.

Kada su astronomi otkrili da Sunce kruži oko središta galaktike, bibliolatri to brže-bolje uzimaju i tvrde da je u Bibliji oduvijek bio taj znanstveni podatak - naime Sunce se kreće, pa se moglo i zaustaviti u odnosu na središte naše galaktike Mliječni put, nakon što je svećenik-ratnik Jošua zamahnuo svojim kopljem!


Vode iznad nebeskog svoda

On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru. On zastire puno lice mjesečevo razastirući svoj oblak preko njega.

On je na vodi označio kružnicu gdje prestaje svjetlost i tmine počinju. Svodu* se nebeskom potresu stupovi i premru od straha kada on zaprijeti.
Zar niste shvatili tko zasnova zemlju? On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo.
_________
*Nebeski svod-šator označava se riječju "raqiya" od "riqqua", što znači iskovan (poput bakrenog kotla).

Ideja je potekla od kovača kovina, a tu spadaju i izrađivači kotlova - kovanje udaranjem da se dobije oblik posude, kojom se lijepo poklopi zemlja, kao kakvim okruglim šatorom prekrije (pljosnati) krug zemaljski. Lijepa pjesnička figura za stanje dostupnog (ne)znanja toga doba.

Danas silovati tu knjigu da bi se navuklo da su znali ono što mi danas znamo je kreacionistički nonsens.

Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama! Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne! Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim!
Psalam 148,4

Ovaj psalam nam objašnjava odakle je stigla voda koja je potopila cijeli svijet i podavila njegove stanovnike (vidi sliku). Nebeski svod ima ustave kroz koje Bog Jahve ispušta ljudima kišu ako Ga ne naljute (njegove svećenike treba redovito opskrbljivati!).

Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov, neću li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama.
Mal 3,10


Biblijski astronauti


Isusov okomit Uzlet u nebo (na blagdan Uzašašća 25.V)

Isus na nebu Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.

Evanđelje po Luki 24, 50
I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.

Evanđelje po Marku 16, 19
Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: "Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo."

Dj 1, 7-11
bi uzdignut = grčki = epairo = /podići, uzdići, povući uvis/** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

gledali kako on odlazi na nebo = grčki = ouranos = nebesa, nebeski svod, prebivalište nebeskih tijela i Božjega prijestolja.
I začuše glas s neba silan: "Uziđite ovamo!" I uziđoše na oblaku u nebo na očigled svojih neprijatelja. U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.

Otkrivenje 11, 12
Ilija prorok uzlijeće na kočiji
Ilija odgovori: "Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti." I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.
Knjiga Sirahova* to potvrđuje:

(izvorni naslov knjige je: "Mudrost Isusova" (Isusa koji je sin Sirahov - "Joshua ben Sirach"))

Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima.


Elizej razdvaja vodu da može proći preko rijeke Jordana pomoću Ilijina plašta koji je pao s neba

Elizej je gledao i vikao: "Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!" I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana. Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?" I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elizej prijeđe.
Tri dana su tražili Iliju, ali nisu ga našli. Znači ipak je uzletio u nebo
I poslaše pedesetoricu; tražili su ga tri dana, ali ga nisu našli. Vratiše se Elizeju, koji je ostao u Jerihonu, i on im reče: "Nisam li vam rekao: 'Nemojte ići!'"
Dugovječni starci i uzneseni Henok Kad je Jeredu bilo 162 godine, rodi mu se Henok. Po rođenju Henokovu Jered je živio 800 godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Jered poživje u svemu 962 godine. Potom umrije. Kad je Henoku bilo 65 godina, rodi mu se Metušalah. Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio 300 godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Henok poživje u svemu 365 godina. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.
Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog.

Heb 11,5
Henok se svidio Gospodu i bi prenesen, uzor obraćenja za sva pokoljenja.

Sir 44,16

Malo ih je bilo stvorenih na zemlji kao Henok, on je bio uznesen sa zemlje.

Sir 49,14
Kuda je Henok uznesen? Uvis iznad oblaka, u duboki svemir? Očito uvis u nebo gdje stoluje Bog Vladar na svom prijestolju.


Teleportacija Filipa

Filip krsti Etiopljanina - Djela apostolska 8,27:

Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: "Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust."

On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina*, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske** koji bijaše nad svom njezinom riznicom.

Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se***; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: "Pođi i pridruži se tim kolima!" Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: "Razumiješ li što čitaš?" On odvrati: "Kako bih mogao ako me tko ne uputi?" Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma****: Ko ovcu na klanje odvedoše ga, ko janje nijemo pred onim što ga striže on ne otvara svojih usta. U poniženju sud mu je uskraćen. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov. Dvoranin se obrati Filipu pa će mu:

"Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?"

Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa. Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: "Evo vode! Što priječi da se krstim?" Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.
Kako naivna bajka. Imamo anđela i nekakvog duha koji nagovara i prebacuje lažljivog Filipa zračnom linijom po izraelskim gradovima da ovaj može navješćivati "radosnu vijest" da neće biti bačeni u Pakao oni koji prihvate Krista.
_________
Razne kontradikcije u tekstu:

* nije "dvoranin" nego eunuh - uškopljenik (grčki: eunouchos). Valjda je hrvatskim katoličkim prevoditeljima bilo mrsko napomenuti da je Filip pokrstio uškopljena čovjeka.

** "kandake, kraljice etiopske" = nepostojeća etiopska kraljica.
Jedina slična povijesno poznata osoba je Kandaka od Meroe, kraljica Nubije u vrijeme osvajanja Aleksandra Velikog. Kada je taj vojskovođa pokušao osvojiti njezinu zemlju 332 pr. nove ere, sakupila je vojsku i sjela na bojnog slona. Aleksandar je procijenio njezinu snagu i odustao od Nubije, pa je pošao u Egipat.

*** Uškopljenicima-eunusima je bilo zabranjeno klanjati se u Jeruzalemskom Hramu.

**** Ovo s citatom iz židovskih spisa (Izaije) o "sluzi kojega vode na klanje kao ovcu" je kršćanska podvala, jer sluga ne predstavlja nikakvo proročanstvo o Isusu.

52:13
Gle, uspjet će Sluga moj, podignut će se, uzvisit' i proslaviti!

Tko je taj sluga Jahvin?

Idemo malo nazad u tekstu i Izaija 41:8 tumači tko je taj sluga:
Ti, Izraele, slugo moja , Jakove, kog sam izabrao, potomče Abrahama, mojega ljubimca! Ti koga uzeh s krajeva zemlje i pozvah s rubova njenih, ti kome rekoh: " Ti si sluga moj, izabrao sam te i nisam te odbacio ."

(Iz 45:4)
Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika , po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi.

Pa opet: (Iz 49:3)
Rekao mi: " Ti si Sluga moj, Izraele , u kom ću se proslaviti!" A ja rekoh: "Zaludu sam se mučio, nizašto naprezao snagu." Ipak, kod Jahve je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sad govori Jahve, koji me od utrobe Slugom svojim načini , da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael.

Citat se alegorijski odnosi na izraelski narod kao Božjega slugu koji trpi, ali i nagrađivan je od Boga. Gledanje na sebe kao na patničkog slugu, nekoga tko trpi udarce svijeta, ne huli Boga i tako se zalaže za poboljšanje zlih ljudi, trpeći na njihovu sramotu i za njihovo pokajanje, osnovna je ideja koja se provlači kroz židovstvo. Oduzimanje te ideje i pretvaranje iste u nekakvog idola - Bogočovjeka, izdaja je svega što židovstvo kao vjera predstavlja.

Kršćani su to lažljivo izokrenuli u svoju korist. Zato su i pokrali židovske spise i iskrivili prijevode i značenja. Morali su nekako dokazati da je njihova ideologija vjerodostojna. Onda su muslimani preuzeli kršćanske spise i izokrenuli ih u svoju korist. Povijest se ponavlja...


Prema Bibliji:
Rukopis
-1 Zemlja je nepomična (1Kr 16,30; Ps 93,1; 96,10; 104,5)

-2 Svi današnji oblici životinja postoje oduvijek. Čak su i domaće životinje od početka stvaranja (stoka).

-3 Starost Zemlje prema Svetom Pismu (računato prema Stv. 1, 5 i 11 i Lu 3,23-38) ne može biti veća od 6000 godina (iako su znanstvenici utvrdili da je stara preko 4,6 milijardi godina)

-4 Prema Stv. 1,16-17, Zemlja je stvorena prije Sunca i Zvijezda, a izmjena dana i noći prije pojave Sunca.

-5 Voćke i stabla postoje prije životinja i Sunca (Stv. 1,11-19)

III dan.
I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan treći.

IV dan.
I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.
Crkvena argumentacija
-6 Ptice postoje prije gmazova iako su tijekom evolucije nastale iz njih (Stv. 1,20-25). Kitovi (sisavci) prije gmazova (Stv. 1:21-24)

-7 Prije čovjekovog Pada nije bilo grabežljivaca/mesojeda (Stv. 1,29-30; Ri 5,12,14,17; 1Ko 15,21) iako znanost jasno dokazuje da su postojali stotine milijuna godina (prema sadržaju stroncija u kostima i zubima fosila).

Redoslijed stvaranja je sasvim pobrkan. Prvi oblici života, pa i biljnoga, nastali su u morima, a ne na kopnu. Drugo, biljke i stabla nisu mogla vegetirati bez sunca i njegove topline i svjetlosti. A prema ovom izvještaju o stvaranju, Bog je najprije stvorio biljke, a potom Sunce, Mjesec i zvijezde.

-8 Po Bibliji svi jezici su nastali odjednom pod kulom Babilonskom (Stv. 11,6-9),

-9 Prema Psalmu 19,6; ništa ne može uteći sjaju našega Sunca.

-10 Bog stvara Adama s penisom i pupkom (ili bez pupka?), na svoju sliku i priliku. Ženu pravi kasnije, nakon svih životinja, od Adamova rebra.

-11 Mjesec je 'svjetlilo' poput Sunca.

-12 Bog razdvaja donje od gornjih voda. Gornji sloj vode ostaje lebdjeti oko Zemlje, da može padati kiša, ili se sručiti potop.

-13 Bog razdvaja rijeke i oceane od kopna, svojeručno.

-14 Postoje DVA različita izvješća o stvaranju svijeta. U jednome imamo vrhunska božanstva Elohim - množina - Bogovi, a u drugome Jahve Elohim. U toj nespretnoj bajci Bogovi izgledaju zadovoljni s onim što su napravili, ponavljajući nakon svakog koraka da "je to dobro". U drugome izvješću prvo su stvorene sve današnje biljke (2:5), čovjek Adam (2:7), sve današnje životinje (2:19) i na kraju žena Eva (2:22), jer je Bog shvatio da Adamu životinje nisu prikladni partneri...

.itd....itd.....itd.....itd................
Jedan "kreacionist-geolog" s Harwarda je izjavio: "Jako sam želio pomiriti znanost sa Biblijom. Uzeo sam Bibliju i počeo rezati dijelove koji se nisu slagali s Biblijom. Kad sam završio, od Biblije nije ništa ostalo. Odlučio sam zanemariti znanost i ostati vjeran Bibliji."


Neki ne-znanstveni podaci iz Kur'ana
http://islam.dzemat.org/
(Kur'an je knjiga sa 114 poglavlja - 'sura', s redcima - 'ajetima'. Označavanje je vrlo jednostavno: X (poglavlje):Y (redak))

Najveće čudo Kur'ana. No ima li išta sa znanošću?
Vjerovjesnik Muhamed je učinio čudo - raspolovio je zemljin satelit Mjesec.


Sura 54 Al-Qamar/Mjesec:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! -

2. a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: "Čarolija neprestana!"

Mjesec, koji je 400.000 km udaljen od Zemlje, Muhamed je dovukao prstom do planine. Prepolovio ga je. Mjesec ima promjer od 3500 km. Kako je tako veliko tijelo moglo biti pola ispred i pola iza planine? Možda ga je čudesno smanjio?

Gdje su zapisi užasnutih naroda koji su svjedočili ovom fenomenu? Gravitacija koja na sadašnjoj udaljenosti podiže plimu na morima bila bi ogromna! Mjesec bi prekrio cijelo nebo promatračima na toj strani Zemlje. Je li Mjesec ponovno, pažljivo zalijepljen i precizno stavljen natrag na svoju putanju? Opet okrenut onom stranom koja je oduvijek pokazivala prema Zemlji?

Tako nešto je u suprotnosti s cijelom znanošću. I zdravom pameću.
Židovima je Allah poslao Divovsku devu koja je propovijedala na njihovom jeziku. Oni je nisu poslušali, i ubili su je. lol

sura 17, ajet 59. A da ne šaljemo čuda, zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda šaljemo samo da zastrašimo.


Spajanje Mjeseca i Sunca:

7. Kad se pogled od straha ukoči

8. i Mjesec pomrači

9. i Sunce i Mjesec spoje -

10. tog dana čovjek će povikati: "Kuda da se bježi?"

Kakvo je to "spajanje Mjeseca i Sunca?" Sunce ima masu koja je 332.950 puta veća od Zemljine. Mjesec može samo nestati u Suncu kao zrno pijeska.


Sunce zalazi u kipući/mutan/blatnjav izvor:

(prijevod Tomislav Dretar)
18:86. On je slijedio jedan put .i kad bi dospio do zalaska sunca on vidje sunce kako zalazi u jedan kipući izvor i on nađe narod koji živi pokraj tog izvora. Mi mu rekosmo: O Zulkarnejne! Ti možeš, ili kazniti te ljude ili se pokazati kao dobrostiv spram njih».

Ublažena/ukrašena verzija (prijevod Besim Korkut):
18:86. Kad stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. "O Zulkarnejne," - rekosmo Mi - "ili ćeš ih kazniti ili ćeš s njima lijepo postupiti?"


Zvijezdama se gađaju vragovi:

(prijevod Tomislav Dretar)
67:5. Mi smo najbliže nebo uresili svjetlilima koja smo pripravili da se ima čime kamenovati Zloduhe i za njih smo pripravili kaznu Žeravnika.

Ublažena/ukrašena verzija (prijevod Besim Korkut):
67:5. Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.


Razapinjanje su izmislili Rimljani oko 1000 godina kasnije, a ne Egipćani:

20:71. "Vi ste mu povjerovali" - viknu faraon - "prije nego što sam vam ja dopustio! On je učitelj vaš, on vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji."


Danica/Večernjica je planet Venera, a ne nekakva zvijezda:

Sura 86, ajeti 1-3.

1. Tako mi neba i Danice!

2. A znaš li ti šta je Danica?

3. Zvijezda blistava!

Znate li da islamski apologeti samouvjereno tvrde kako se tu radi o PULSARIMA. Naime, igrajući se mogućim i nemogućim značenjima oko arapske riječi Tarik (planet Venera), oni izvlače nekakvo "kucanje", pa dolaze do "neverovatnog otkrića" da je nepismenom Muhamedu otkrivena tajna zvijezda pulsara daleko prije nego što je to otkrila suvremena znanost. Jedino čudesno i nevjerojatno je ovdje upornost fundamentalističkih vjernika da očuvaju nepogrešivost svog svetog spisa pod svaku cijenu. Tko zna.
Možda ćemo uskoro u prijevodima Kur'ana imati umjesto "zvijezde Danice" ovo:

86:1-3.

1. Tako mi neba i pulsara!

2. A znaš li ti šta je pulsar?

3. Zvijezda blistava!


Sjemena tekućina između kičme i grudi?

Aristotel je pogrešno vjerovao da dijete nastaje u interakciji muškog sjemena i menstrualne krvi. Grci su također vjerovali da se sjeme stvara u kralježnici. Arapi su to preuzeli.

5. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!

6. Stvoren je od tekućine koja se izbaci,

7. koja između kičme i grudi izlazi,


De-evolucija:

Neke Židove je Allah pretvorio u majmune jer nisu poštivali sabath:

sura 2, ajet 65. Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli: "Budite majmuni prezreni!"

Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio

sura 7, ajet 166. I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, Mi smo im rekli: "Postanite majmuni prezreni!"
Spavali 309 godina, pa se probudili...

10. Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: "Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost",

11. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina.

12. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili.

17. I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rađa - obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi - zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći!

18. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.

25. A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine i još devet godina.
O ovakvom Trojstvu "Isus nije govorio" ?

sura 5, ajet 116. A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: 'Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!'"


Tek rođena beba Isus raspravlja kao pravi islamski teolog:

Sura 19 Marija (prijevod Tomislav Dretar)

27. Ona ode k svojima, noseći dijete. Oni rekoše: « O Marijo! Ti si načinila nešto ogavno!

28. O sestro Aronova! Tvoj otac nije bio jedan zao čovjek a tvoja majka ne bijaše nevaljalica».

29. Ona uputi jedan znak prema novorođenčetu i oni tada rekoše: «Kako ćemo govoriti jednom malenom djetetu u kolijevci?»

Ovdje progovara upravo rođena bebica Isus:
30. Ovaj reče: Ja sam, uistinu, sluga Božji. On mi je dao Knjigu; on je od mene načinio jednog Proroka;

31. on me je blagoslovio gdje god da budem. On mi je preporučio molitvu i milostinju - toliko koliko budem živio

32. i dobrotu prema svojoj majci. On me nije načinio ni nasilnog, ni nesretnog.

33. Nek Mir bude sa mnom, u dan kad sam se rodio, u dan kad ću umrijeti, u dan kad budem uskrsnuo.

34. Ovo je Isus, sin Marijin. Riječ Istine u koju oni još sumnjaju.

Pitam se nije li tako i trebalo biti. Mogao nam je bebač Isus sve sam pojasniti, da ne bude tolike zbrke oko njega i što je pjesnik htio reći.
Mogao je dodati i "Ne koljite se oko mene u vjerskim ratovima, ne spaljujte žive ljude, ne progonite one koji drugačije misle"... znajući što će se sve desiti u njegovo ime.... ali nije....


Evo još jednog prijevoda istih Kur'anskih ajeta:

19:27. Pa je došla s njim narodu svom, noseći ga. Rekoše: "O Merjem! Doista si došla sa stvari nečuvenom.

19:28. O sestro Harunova! Nije bio otac tvoj loš čovjek, niti je majka tvoja bila bludnica."

19:29. Tad ga je pokazala. Rekoše: "Kako da govorimo s onim ko je u bešici, (s) djetetom?"

19:30. (Isa) reče: "Uistinu! Ja sam rob Allahov. Dao mi je Knjigu i učinio me vjerovjesnikom,

19:31. I učinio me blagoslovljenim ma gdje bio, i naredio mi salat i zekat dok budem živ,

19:32. I da budem čestit majci svojoj, a nije me učinio nepokornim, nesretnim.

19:33. I mir neka je nada mnom na dan kad sam rođen, i dan kad umrem, i dan kad budem podignut živ!

19:34. To je Isa, sin Merjemin: Riječ Istine, ona o kojoj raspravljaju.

I obvezni dodatak, da onima koji ne povjeruju u to što piše slijedi strašna kazna na onome svijetu (ako niste znali: Pakao užasan u vatri neugasivoj s najstrašnijim mukama - pa sad recite da to što piše nije istina)
19:37 a zato teško onima koji ne vjeruju, od poprišta

19:37b Dana strašnog.

19:37c 38. Kako će oni čuti i vidjeti na Dan kad Nam dođu! Ali, zalimi su danas u zabludi očitoj.

19:39. I upozori ih Danom žalosti, kad bude svršena stvar


Zastarjela astronomija:

15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,

16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?
Kada zvijezde popadaju...

1. Kada Sunce sjaj izgubi,

2. i kada zvijezde popadaju,

3. i kada se planine pokrenu,

4. i kada steone kamile* bez pastira ostanu,


sura 35, ajet 13. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog

Ovo "plovljenje Sunca" i Mjeseca se očito odnosi na relativno "kretanje Sunca i Mjeseca" po ekliptici oko Zemlje. Sve do pojave Kopernika Zemlja je u glavama ljudi bila nepokretna, a Sunce plovi oko nje.

Danas su se neki islamski apologeti dosjetili da bi to kretanje moglo biti i kretanje našeg sunčevog sustava (koje obuhvaća i Mjesec i Sunce i Zemlju i ostala tijela) oko središta galaktike Mliječni put. To je po njima dokaz čudesnog podrijetla Kur'ana. No prije bi bio očajnički pokušaj spašavanja primitivnog spisa od zuba vremena i znanstvenog napretka. Odlučite sami što je bliže istini.


Mravi pričaju o kralju Solomonu - sura 27:

17. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,

18. i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!"

19. I on se nasmija glasno riječima njegovim


... - ...


sura 4, ajet 82. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.


U kojoj knjizi ima više nasilja: Bibliji ili Kur'anu?

Na sajtu: http://skepticsannotatedbible.com analizirane su obje knjige. Surovi citati su izdvojeni prema suvremenim etičkim kriterijima.

Za Bibliju je nađeno 857 rečenica s raznim okrutnostima i nasiljem. Tu ulaze razna klanja djece, genocidi, nepravedne egzekucije, spominjanje odrubljivanja glava, prijetnje gorenjem u Paklu i sl. http://skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html

Za Kur'an je nađeno 494 rečenica s istim okrutnostima i nasiljem. http://skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html

 Biblija   Kur'an 
857 494

857 : 494
Znači li to da treba Bibliju proglasiti dvostrukim šampionom nasilja?
Biblija je mnogo veća knjiga od Kur'ana. Kako to izgleda u postotcima?
Nasilje i okrutnost Ukupno redaka nasuprot Postotka

Biblija - 857 - 31.173 - 2,75%
Kur'an - 494 -   6.236 - 7,92%

U odnosu na veličinu, Kur'an je tri puta nasilniji od Biblije, iako je spis sastavljen oko 600 godina nakon Biblijskih (novozavjetnih) spisa i mnogo više nakon Staroga Zavjeta.

Naravno, tu ima i mnoštvo pojedinačnih primjera nasilja koji se mogu razlikovati, ali možemo zaključiti da obje knjige nemaju konkurenciju po nasilju i surovosti u njima. Zastrašujuće je pomisliti da pola svjetske populacije vjeruje u jednu od tih knjiga i time pune glave svoje djece.

"Primijetit ćete da je u svim prepirkama među Kršćanima otkako postoji Crkva, Rim uvijek davao prednost onoj doktrini koja je najviše podjarmila čovjekov um i poništila razum."

[Voltaire]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com