A stvori i zvijezde...

Nakon što je trećega dana Bog stvorio zelenu travu, rasporedio je, uzgred, i zvijezde po nebu. "I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. I Bog ih postavi na svod nebeski"
Dakle milijarde danas uočenih galaktika, svaku s milijardama sunaca - zvijezda, i pripadnih planeta, Bog stvara poslije zelene trave, kao da se radi o sitnim rupicama na nebeskom svodu koji se okreće, kao što se tada i vjerovalo. Svjetlost je "razdvojio od tame" još prije, a Sunce stvara tek nakon trave, trećega dana. Očito je pisac smislio da je teže stvoriti svu tu silnu ispašu za njegove ovce i koze, negoli nekakve rupice na nebu. Nepotrebno je reći da je poredak stvaranja okrenut naopačke. Zemlja tj. planet nikako nije mogao postojati PRIJE Sunca tj. zvijezda.
Budući da je prije Bog "odvojio svjetlost od tame" (?!) pa nazvao period svjetlosti danom, a tame noću, On stvara Sunce-svjetlilo kao nekakvog vladara dana, a Mjesec noći. 


I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. 

Čini se kao pretjerani utrošak truda i materijala. Galaktike, čije svjetlo kroz golema svemirska prostranstva dopire do nas tako slabo da ga jedva registriraju najosjetljiviji teleskopi, stvorene su, eto, da bi rasvjetljavale zemlju, kako bi pastiri mogli po noći naći svoje ovce. 


Mjesec je opisan kao svjetlilo poput Sunca - ima svoj vlastiti sjaj

"Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana - u dan kad Jahve iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.
Izaija 30,26"


U taj dan bi umjesto Jahvina iscjeljenja, imali totalnu katastrofu. Ali Izaija je ionako lažni prorok, pa se ne bi trebali oko toga uzbuđivati.
 

Planeti su također zvijezde

" Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica. Otkr. 16.9. "
... kao što i ja to primih od Oca svoga. I dat ću mu zvijezdu Danicu. Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"
Otkrivenje 2,23
Možeš li lancem vezati Vlašiće i razdriješiti spone Orionu, u pravo vrijeme izvesti Danicu, vodit' Medvjeda s njegovim mladima? Zar poznaješ ti zakone nebeske pa da njima moć na zemlji dodijeliš?
Kao zvijezda Danica među oblacima i kao mjesec pun; kao sunce koje obasjava Hram Svevišnjega
Danica je planet Venera, vidljiv prije izlaska (Danica) ili poslije zalaska (Večernjica), jer je bliže Suncu od Zemlje.
Ciklus njezina kretanja u odnosu na Zemlju, na ekliptici opisuje lijep pentagram. Neki je zovu i Donositelj vatre - Lucifer, jer zahvaljujući svojoj blizini prema Suncu izgleda kao da "otima" svjetlost Suncu i daruje ga ljudima (npr. u zoru prije izlaska Sunca, ili uvečer nakon što je Sunce već zašlo).
A o tome je li Isus Krist potomak kralja Davida, preko oca Josipa, koji mu zapravo nije otac, nego ga je usvojio, možete pročitati u Isusovoj genealogiji!

 

Još bisera o zvijezdama

Zvijezde: Sjaj je zvijezda ljepota neba, blistav ures visinama Gospodnjim. Po zapovijedi Svetoga, kako on odredi, one miruju i ne zamaraju se nikad od straže svoje. 

Pastirima je izgledalo da miruju, ali danas je moderna astronomija otkrila da se, zajedno s našim suncem, zvijezde kreću oko središta naše galaktike oko 140 milja u sekundi (to je oko 140 puta brže od mlažnjaka!), istom brzinom se kreće i naša galaktika svemirom, pa te dvije brzine možemo zbrojiti. Toliko o "mirovanju" vidljivih zvijezda. Neke zvijezde se "zamore od stražarenja" pa eksplodiraju i nastanu supernove. 


Mjesec: I mjesec tako, uvijek točan, označuje vrijeme i vječni je znak. Mjesec označuje blagdane, to svjetlilo koje se smanjuje kad postane puno. Od njega mjesec dobiva svoje ime. 


Ovako govori Jahve, koji daje da sunce sjaje danju, a mjesec i zvijezde da svijetle noću
umnoži svoje trgovce da ih bude više nego zvijezda na nebu
 
Anđelu Crkve u Efezu napiši: "Ovo govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici 

u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar 

I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete

"Kad zaprijeti suncu, ono se ne rađa, on pečatom svojim i zvijezde pečati. JB 9,7"
Znači zvijezde su stvarno rupice na svodu koje se mogu začepiti pečatom, Ako Jahve priprijeti Suncu, ono se neće roditi.Zalazak Sunca u podne - riječ je Gospodnja

"Toga ću dana - riječ je Jahve Gospoda - učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana. Okrenut ću svetkovine vaše u kuknjavu i sve vaše pjevanje u tužaljku; obući ću u kostrijet svako bedro, oćelavit ću svaku glavu. Bit će kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit će kao dan gorčine."
(Amos 8,9-10). 


Ako Sunce "zapadne u podne", onda to znači, da bi obasjalo drugu polovinu Zemlje, pa opet neće biti zemlja pomračena. Cijela Zemlja ionako ne može biti pomračena dok god ima Sunca. Čak i potpuna pomrčina Sunca obuhvaća samo manji dio dnevne površine Zemlje. Ali ako je Zemlja ravna ploha, a Sunce se sakrije ispod te plohe, tek onda će tama nastati po svoj Zemlji, prema biblijskoj astronomiji. 

Job 22,12 "Zar Bog nije u visini nebeskoj i zar zvijezdama tjeme on ne vidi?"


Zvijezde gasi, nebo trese, a Zemlju pomiče s mjesta, silna Jahvina jarost

Dolazi nesmiljeni Jahvin dan - gnjev i jarost - da u pustoš zemlju prometne, da istrijebi iz nje grešnike. Jer nebeske zvijezde a ni Štapci neće više sjati svjetlošću, pomrčat će sunce ishodeći i mjesec neće više svijetliti. Rjeđi će biti čovjek neg' žeženo zlato, rjeđi samrtnik od zlata ofirskog. Nebesa ću potresti, maknut će se zemlja s mjesta od srdžbe Jahve nad Vojskama u dan kad se izlije gnjev njegov.

Sunce i mjesec pomrčaše, zvijezde potamnješe. Jahve grmi sa Siona, glas diže iz Jeruzalema; nebo se i zemlja tresu. Poklon mudraca - zvijezda im pokazuje put

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti."
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda.
I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom.Padaju zvijezdeeeeeeee!

tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega." "Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi." "A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati

Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima
Evanđelje po Marku 13, 24

Treći anđeo zatrubi. I pade s neba zvijezda velika - gorjela je kao zublja - pade na trećinu rijeka i na izvore voda.
Četvrti anđeo zatrubi. I bi udarena trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda te pomrčaše za trećinu.
Peti anđeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj ključi zjala Bezdanova.Milijardu milijardi Abrahamovih potomaka?

Ali mu Jahve opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak." Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo." Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.

Do danas je proračunato da postoji približno 200 milijardi galaktika, svaka s prosječno milijardu zvijezda. Zaista će biti veliko potomstvo Abrahamovo. Dakle oko milijardu puta današnje svjetske populacije. Moguće jedino u slučaju da se virusi i bakterije ubrajaju u Abrahamovo potomstvo.

"... on koji pošalje svjetlost, i ona, gle, pođe; natrag je zovne, i dršćuć' ona ga posluša. Zvijezde mu veselo sjaju na svojim postajama; zovne li ih, one mu odgovore: "Evo nas!" - i radosno sjaju svom Stvoritelju. "
"Toga ću dana - riječ je Jahve Gospoda - učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
"...gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju." " I zvijezde padoše s neba na zemlju kao što smokva smokvice stresa kad je potrese žestok vjetar."


Zvijezde, koje su milijunima puta veće od planeta Zemlje, će padati na Zemlju, kao smokvice, iako im za to trebaju tisuće i milijuni svjetlosnih godina putovanja? One svijetle samo noću? ... Biblijska astronomija je očito oslikavala tadašnje stanje razumijevanja nebeske mehanike, u glavama onih koji su je pisali. To je sasvim logično za očekivati. Nema u njoj ništa što bi danas bilo znanstveno relevantno, a oni koji je zagovaraju, koče znanstveni napredak na raznim poljima. Ima li u njoj danas primjenjivih moralnih pouka i zabilježenih vrijednih povijesnih činjenica, možete vidjeti na preostalim stranicama "Znanosti i biblije".

Papa Ratzinger nedavno je izjavio: "Misterij zla, moć tmina" u naše se doba očituje u “još podlijim i opasnijim oblicima”: kroz opredjeljenja “od ateizma koji se povodi za znanošću do predstavljanja takozvanoga moderniziranoga ili postmoderniziranog Isusa”.

Kada govore o znanosti, teolozi vrlo brzo pokažu svoje pravo lice u preziru prema "hladnom i bezosjećajnom pristupu znanstvenika prema stvarnosti", pa ukazuju da znanstvenici tobože "ne smiju biti bez savjesti, jer je onda znanost paravan za najniže porive", dodaju da je najveća opasnost znanosti način na koji ona hrani našu samodopadnost i arogantnost - "što je odvelo u propast mnoge civilizacije", pa se kao argumenti spominju Hirošima, nacizam i Staljin, kao "rezultati materijalističke znanosti".
Spočitava se znanosti da nema "osjećaja odgovornosti u svojoj aroganciji da smo gospodari na ovom planetu" (primjeri su iz radio emisije Duhovna misao). Pod krinkom kvazi-moralne propovijedi, ustvari se znanstvenicima uvijeno spočitava da su "skrenuli s puta i srljaju u propast, zavedeni Sotonom". Umjesto pohvale naraštajima znanstvenika na samoprijegornom radu na smanjenju ljudske patnje i istraživanju svijeta koji nas okružuje, Crkva i dalje prijeti. Kao nadređenu znanosti, nudi Bibliju kao savršenu Božju riječ, a Crkvu kao autoritet i moralni putokaz.
Je li Biblija stvarno zaslužila zvati se Božjom riječju tj. Svetim pismom, zaključite sami. Pri tome ne preskačite biblijske tekstove koje sam naveo na ovim stranicama.

"Postoji u svakom selu baklja - učitelj; i gasilac - svećenik."

"Kada mnogo njih misli isto, znači da nitko od njih ne misli mnogo"

[Victor Hugo]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com