Razne kontradikcije

Načini kako apologeti obrađuju očite biblijske besmislice


Glavni cilj apologeta nije doći do istine, već ubaciti bilo kakvo objašnjenje koje bi moglo izgledati uvjerljivo. Često daju više objašnjenja na temelju ad hoc pretpostavki i nagađanja, koja su nespojiva jedno s drugim, pa možete birati koje vam više odgovara.

Čim vas uspiju uvjeriti da se mislilo nešto drugo nego ono što vi vidite svojim vlastitim očima, njihov posao je dobro obavljen.
Stoga nastupaju s visine glupavo se smješkajući i hine samouvjerenost, tobože čudeći se kako vam može izgledati da je neka biblijsko-crkvena dogma očita glupost.

Kritičare Biblije automatski proglašavaju za neznalice koje imaju nekakav psihološki kompleks koji ih ispunjava mržnjom prema Crkvi, ili su "sotonisti" i "oholi negatori samoga Boga" u potrazi za nesputanim "grijesima puti". Biblijom se, po njima, smiju baviti samo katolički egzegeti sa Crkvenim Certifikatom, kojima je po pravilu strano intelektualno poštenje.

No jedno im se mora priznati: golema upornost tijekom mnogih stoljeća, gdje su u beskonačnim raspravama i nadmudrivanjima u svojim sofisterijama ostavili golemo brdo bezvrijedne teološke literature. Prežvakali su sve moguće knjige, židovsku literaturu, proučili povijest, upotrijebili rezultate znanstvenih i pseudoznastvenih istraživanja, ne radi dolaska do istine, nego radi municije kojom će uvjeravati kritičare da je samo njihova strana u pravu.

Stoga oprez. Protiv sebe imate cijeli taj sustav uvjeravanja u kojemu su sudjelovale tisuće teologa i klerika. Činili su sve u svojoj moći da se religijski mem stoljećima širi poput vrlo infektivnog virusa i zarazi umove ljudi.

1. "To se mora shvatiti u prenesenom značenju (metaforički, pjesnički, biblijskim jezikom i stilom izražavanja, simbolički, retorički, alegorijski)"
Drugim riječima, ono što je napisano nije se tako mislilo.
Čudno je tako nešto reći za apsolutnu Božju riječ, koja ima neko tajanstveno, mutno značenje koje treba protumačiti ekspert, a jasno je da se radi o doslovnoj okrutnosti, nemoralu, nečemu što je zastarjelo, ili kakvoj besmislici.
Isus, apostoli, Sveti Petar i Pavao i svi crkveni oci prošlih stoljeća, itekako su Bibliju uzimali doslovno - fundamentalistički.

Danas se teolozi kriju iza apstraktne "simbolike dobra i zla, viđene u svjetlu Kristove beskrajne ljubavi". Ponavljaju sentimentalne pjesničke izraze poput: punina vremena, punina božje ljubavi, punina smisla, punina... praznine.
S druge pak strane, stvari se uzimaju vrlo doslovno kada to nekome odgovara ne obazirući se na nepredna gledišta, pravednost, samilost i praštanje.

Primjer:
"Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca na djeci do trećeg i četvrtog koljena."

"Tisućama iskazuješ milost, a krivnju otaca osvećuješ na djeci, potomcima njihovim."

"A koji od vas prežive venut će u zemljama svojih neprijatelja zbog svojih opačina; venut će i zbog opačina svojih otaca. Priznat će tada svoju opačinu i opačinu svojih otaca što su je protiv mene počinili izdajom, što su mi se protivili."

Levitski zakonik 26, 39-40

Apologet će vam reći da se to nije tako mislilo kako piše. Da npr. zao otac odgaja zlu djecu i tako dalje, pa su si sami krivi.
Baš bi bilo dobro da je tako, i moglo je tako pisati, ali to ne piše. Primjer: Bog ubija novorođeno Davidovo dijete zbog očevog grijeha, ubija svu prvorođenu egipatsku djecu itd. itd...

2. "Bilo je toga više nego..."
To se koristi kada negdje piše "bilo je A", a drugdje piše "bilo je B", pa oni odluče da je bilo i "A" i "B" - što se nigdje ne tvrdi. To ih čini jako sretnima, jer kažu da nigdje ne piše da nije bilo "A+B", pa je moglo i to biti.
Ali nigdje ne piše niti da nije bilo "A+B+posjeta marsovaca". To su oni isti koji često tvrde da je njihova jedina moguća interpretacija (tj. samo "A") i jedini način.

Omiljena fraza kod kontradiktornih izjava je da se pisci "nadopunjuju", dok ustvari jedan kaže jedno, a drugi drugo. Zabavno je kako spajaju različite iskaze.

Primjer:
Matej 27, 1-10 - izdajnički Juda "...ode te se objesi."
ili
Djela apostolska - "On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba."

Apologet: "Objesio se, stropoštao na oštru stijenu, raspuknuo i prosula mu se utroba."

Primjer:
Prema 2Samuel 24, 1, Isusov Otac - dobri Bog, naređuje Davidu da raspiše popis stanovništva. U 1Ljetopisima 19, 13, zli Satana potiče Davida na popis. Očita kontradikcija?

Apologeti kažu da nije. Oboje su, i Bog i Sotona nagovorili Davida na istu stvar.

3. "Mora se razumjeti u kontekstu - ne smije se citirati dio teksta"
Ovo je posebno dobro, jer upravo su apologeti oni koji trgaju pojedine rečenice iz konteksta da podupru svoju tezu. Kontekst zanemaruju ako im odgovara. Proročanstva o Isusu su tipičan primjer - nemaju veze s kontekstom! Uostalom, samo 15% biblije se koristi na misama. O preostalih 85% čitate na ovim stranicama.

Primjer:
"Muško i žensko, stvori ih."
Citat koji bi trebao "dokazati" da Biblija ravnopravno tretira žene i muškarce. Apologete ne zabrinjava što ima bezbroj dokaza za suprotno.

Primjer:
"Kaže mu tada Isus: 'Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.' Tada ga svi učenici ostave i pobjegnu."
Ova Isusova rečenica se čupa iz konteksta i navodi kao dokaz doktrine o beskrajnoj Isusovoj miroljubivosti, njegovom apsolutnom gnušanju prema uporabi oružja i milostivom nenasilju.

Prešućuje se da su Isus i njegovi sljedbenici bili naoružani i spremni na akciju, jer im je prije naredio da se naoružaju, te su na prepad opkoljeni po noći sa četom naoružanih, brojno nadmoćnih vojnika, s nikakvom šansom da se oružjem obrane.

4. "Radi se o greški u kopiranju/prevođenju"
To se ponekad naziva "greška u prijepisu", kao kada se mislilo na jedan broj, a netočan je kopiran. Ili ono što je "citirano" nije bilo ono što je rečeno, već ono što se mislilo da je autor htio reći, kada je mislio da je rekao.

Radi se o skretanju problema da je Biblija sama u krivu.
Po apologetima greška u prijepisu uopće nije greška! U njihovoj glavi postoji originalna Biblija u kojoj nije bilo nikakvih grešaka (ta diktirao ju je Bog osobno). Prepisivačke greške su, po njima, nastale naknadnim prijepisom iz te prve, savršene Biblije koju nitko nije vidio.

5. "To je čudo"
Kada ništa drugo ne pali, eto rješenja. Bog se umiješao i nema protuslovlja.

Primjer:
- (Rađanje šarene stoke pred šarenim prućem) Bog se upleo u genetski inženjering i sam, svojom vlastitom rukom, izmijenio gene stoci, da se rađa šarena, kako bi njegov miljenik stekao mnogo stoke. A on je Svemoguć pa to može, zar ne?

- Bog je smanjio sve životinje na mikroskopsku veličinu (da stanu u Nojinu arku) i stavio ih u hibernaciju tijekom potopa, pa ih teleportirao, pa...

6. "Čudni su putevi gospodnji"
Pobožan izgovor kada apologet ne može objasniti kontradikciju između onog što Biblija kaže i onog što bi on želio da je rekla.

Primjer dvostrukih mjerila:
U Isusovom "suđenju" ima previše elemenata koji djeluju nepovijesno, propagandistički i neuvjerljivo. Interesantno je da se krivica prebacuje na Židove, koji su ga osuđivali, a ne one koji su imali vlast da ga smaknu (i jake razloge za to) - Rimsku vlast.

U slučajevima znane nam Inkvizicije, današnji apologeti se izvlače da nisu krivi klerici koji su žrtve mučili i osudili, nego "svjetovne vlasti" koje su izvršile samu egzekuciju po njihovu nalogu.

Židovi negodovali - Rimljani osudili i raspeli => krivi Židovi
Inkvizitori mučili i osudili - svjetovni krvnik spalio => krive svjetovne vlasti

Dvostruki standardi samo da bi Crkva bila uvijek u pravu (a u oba slučaja nije).

7. "Bibliju treba čitati na poseban način"
Po mogućnosti izmoliti par očenaša prije čitanja, i s poniznošću monotono čitati "Sveti tekst", 100% uvjereni da je istinit, a zatomiti svaku sumnju u njegovu nepogrješivost. Obvezno isključiti mozak, koji se niti ne spominje u toj knjizi. Poprimiti strogi, skrušeni, ukočeni, pokajnički, patnički izraz lica . Nikakav smijeh ne dolazi u obzir!

8. "Bibliju treba shvatiti u kontekstu vremena u kojemu je napisana"
Sumnjam da je ikome nejasno da se radi o vremenima prije 2000 i više godina. Primitivizam i zatucanost biblijskih pisaca je očita na prvi pogled, i Biblija je totalno zastarjela knjiga.

Zar apologeti, priznajući činjenicu da je Biblija rezultat (ne)morala i stupnja (ne)znanja vremena u kojemu je napisana, ne priznaju i činjenicu da je zastarjela? Nikako! Za njih ona vrijedi za sva vremena, donosi unuverzalne poruke i opisuje odnos Boga s ljudima nadahnutih biblijskih pisaca.

Ali Bog naređuje uništavanje cijelih gradova sa svim stanovnicima, uključujući nevine žene i djecu!
Odgovor apologeta: "Treba shvatiti u kontekstu vremena."

Ali Bog propisuje kako kažnjavati svoje ropkinje i robove!
Odgovor apologeta: "Treba shvatiti u kontekstu vremena."

Pa što onda nije u "kontekstu toga vremena" i danas bi vrijedilo?
Odgovor apologeta: "Prikaz Božje ljubavi. Bog nas voli i želi spasiti."

Pa onda je moglo tako i pisati. Čemu ljubomorni Bog koji kolje nevine i naređuje blesave zakone, obožava miris spaljenih leševa životinja i šalje Sina u okrutnu smrt da bi nas spasio od svoje vječne kazne?
Odgovor apologeta: "Ti ne razumiješ dubinu biblijskih poruka. Pročitaj najnovija teološka tumačenja od xy-a."

Ali u toj knjizi nalazim samo nekakve sentimentalne i pjesničke izraze o punini Božje ljubavi i teološke muljaže koje opravdavaju nekakve dogme za što se ne iznose nikakvi konkretni argumenti.
Odgovor apologeta: "Bahat si i bezobrazan i huliš na Boga. Bog ti očito nije podario svoju milost da shvatiš Isusovu spasonosnu poruku. Moli se za Njegovu milost. Adio."

9. Bijeg u apstrakcije:
Religiozni vjernici, dakle oni koji koji imaju neke konkretne zapise o Bogu, njegovim strogim zapovjedima, propisanom ponašanju, odnosu prema ljudima, obećanjima, nagradama i kaznama; imaju jasno definirane dogme, priče o zagrobnom životu, priče o demonima, anđelima i sl., u raspravi s kritičarima ne govore o svome Bogu, nego o nekom deističkom nespoznatljivom Bogu.

Da bi otupili oštricu svojih kritičara, oni postavljaju pitanja: "Dokaži da Bog ne postoji!", ili "Vjera je jedno, a religija drugo. Ne diraj mi vjeru."

Iako je njihova "vjera" vrlo religijski konkretna, oni podižu maglu deističkoga apstraktnog Boga i vjere, kako bi kritičare odvukli u beskrajna filozofiranja o smislu, bitku i ostalim apstraktnim pojmovima.
Međutim, deistički ili panteistički Bog je dijametralno suprotan onom Abrahamskom. Divljenje nad zakonitostima u prirodi i svemirom koji nikad nećemo u potpunosti dokučiti, svakako je različito od Jahvea, Allaha, Krishne ili Zeusa.

10. Što je moglo biti:
Čitajući razne apologetske obrane grešaka u Bibliji, često nailazimo na još jednu nespomenutu taktiku. Kada nešto treba isprotumačiti, apologeti pričaju priče o tome što je moglo biti, da je pisac mogao računati po ovom ili onom načinu računanja, "moglo biti" ovako i onako, da su riječi iz hebrejskog, grčkog, aramejskog mogle značiti i nešto sasvim drugo, da je nečije ime moglo biti i neko drugo, da su sinovi -> unuci, braća -> rođaci, isti događaji su -> dva različita, a jedan događaj -> nekoliko sasvim različitih; da se s nekom povijesnom činjenicom "neki" ne slažu, da je neki artefakt "dokazao" nešto u što svi drugi sumnjaju, neki događaj se tiče konkretnog, izoliranog slučaja, a neki drugi vrijedi općenito kao pravilo za sva vremena, skreću fokus na ono što ih niste ni pitali, sa šume prelazi na stablo da se ne vidi šuma, i tako dalje, i tako dalje.

Beskonačne sofisterije teologa su zapanjujuće. Igraju i na činjenicu da se ništa ne može utvrditi sa 100% sigurnošću (čak niti da će sutra Sunce ponovno zasjati), pa love u mutnom u području vjerojatnosti od 0, 00000001 %. O nesigurnosti govore kada su u pitanju dokazi koji govore protiv njih. Ako se radi o biblijskim dogmama i čudesima, onda odjednom prestaje njihova "skepsa".

Ne sumnjajte da će baš uvijek iskopati nešto da vas uvjere da su u pravu. Izvući će neki podatak iz npr. Djela apostolskih, i navesti da je povijesno točan, pa zaključiti da su i opisana čudesa isto tako vjerodostojna. Koristit će se stoljetnim "istraživanjima" njima sličnih individua kojima je jedina sreća u životu bila prekopavati svako slovce i svaki najsitniji podatak, ne bi li nekako progurali podvalu da je Biblija uvijek i baš uvijek božanskog podrijetla.

Primjer:
Kako dokazati da je Ješua ipak zaustavio Sunce na nebu, da bi taj starozavjetni Isus Krist mogao pobiti neprijateljsku vojsku?

Prvo: "Bog sve može pa i to. Zašto ne bi odjednom zaustavio Zemlju, i sprječio bilo kakve katastrofe, koje bi mogle tako nastati? A On baš voli da njegov miljenik pokolje neprijatelje."

Drugo: "Bog je mogao stvoriti kozmičko zrcalo koje bi reflektiralo sunčevu svjetlost na bojište. Tako nema potrebe mučenja oko zaustavljanja Zemlje."

Treće: "Nije se Zemlja morala odjednom zaustaviti, nego se mogla "samo" usporiti neko vrijeme. Bog kao blagi kočničar..."

Četvrto: "Zašto shvatiti izraz "zaustavilo se Sunce" doslovno, kako piše. Može se shvatiti i simbolično kao i "Sunce izlazi na Istoku" itd."

Ljigavih apologetskih majmunarija ima u izobilju. Pitanje je samo hoćete li njihove bljuvotine i progutati.

11. Omiljene poštapalice:
 • "Drago mi je da si postavio ovo pitanje..."
 • "Ne vidim nikakav problem u tome."
 • "Zašto misliš da je to problematično?"
 • "Izvlačiš iz konteksta cjeline Biblije."
 • "Što te zbunjuje?"
 • "U NZ se ostvaruje punina objave."
 • "Postavio si interesantno pitanje."
 • "To je pobijeno u 19. stoljeću."
 • "Ja bih se odlučio za ovakvo tumačenje: ..."
 • "Nisam teolog/egzeget/pobožni vjernik, ali ovo složeno pitanje bih riješio ovako: ..."
 • "To si pitanje kopirao s ove/one web stranice... od ovog ili onog autora koji je nestručan."
 • "Pročitaj knjigu" (apologetsku) "gdje je sve to pobijeno i pojašnjeno."
 • "Odakle tolika mržnja u tebi?"
 • "Sigurno ti se netko iz Crkve zamjerio."
 • "Zašto gubiš vrijeme u kritiziranju Boga?"
 • "Preispitaj svoju motivaciju za patološku mržnju prema Crkvi, Isusu i Bogu."
 • "Ti si komunist, sotonist, fundamentalist druge vjere, militantni ateist, Dawkinsonovac, agresivni Darwinist, mason, zao, mlad, ..."

12. Slojevi apologetike:
Biblijske nebuloze su očigledne, a teološka opravdanja smiješna. No, armije apologeta i plaćenih teologa ne sjede skrštenih ruku. Stoljećima grozničavo pletu svoje sofisterije.

Ako uđete s njima u raspravu, otkrit ćete da vas uvlače u svoje mreže, sloj po sloj, sve dublje. Za svaki sloj pristupa imaju odgovore. Na jednostavna pitanja, slijedi jednostavno "objašnjenje".
Ako se suprotstavite tom njihovom objašnjenju (npr. "čupanje iz konteksta"), nadrobe neke podatke koji možda imaju neku vezu s problemom.
Slijedi vaše čuđenje i odgovor da nije tako.
Onda vas uvlače dublje u problematiku, dovodeći u sumnju vaš izvor informacija, i predlažu svoj.
Kad na to dodate analizu njihovih izjava, oni zalaze dublje, baveći se akrobacijama s prijevodima, povijesno mutnim detaljima, šire referentnu literaturu.
Sad biste već trebali biti izučeni (anti) teolog, koji će pisati traktate i prijeći na studiranje obimne literature. Ako to učinite, upleli su vas u svoju mrežu. Vaše bavljenje tom tematikom tada pridonosi tvrdnji da "tu ima nešto vrijedno truda i izučavanja".
Apologet vas je upleo u svoju mrežu. Poklonili ste mu svoje dragocjeno vrijeme, umjesto da se bavite nečim korisnim.
Eventualnom slušatelju će izgledati da vodite ravnopravni dijalog i ionako vas neće više moći pratiti.

Primjer:
Možete spomenuti leteću Marijinu kućicu u Trsatu.
Odvratit će da drsko lažete (da vas izbaci iz takta i raspravu prekine pretvarajući ju u svađu). Da su to franjevci izgradili, a narod ih nazvao anđelima.
Onda im ukažete da je oduvijek postojala priča o anđelima koji čudesno prenose kućicu iz Nazareta u Rijeku.
Počnu se izvlačiti da se radi o pučkoj pobožnosti, pričama koje su kolale u narodu, praznovjerni narod izmislio.
Malo istražite stvar i nađete da su pape često spominjale tu fantastičnu kućicu, i pohodile ju, pokažete mu slike, povijesne zabilješke itd.
Tu se obično naljuti i prekine, nazivajući vas lažljivcem koji mrzi Crkvu. Može prilijepiti i kakav zloguki psalam koji vam prijeti paklom ili tome slično. Lukaviji će reći da nema problema, i da vjernici nisu obvezni vjerovati u to, ako to ne žele, a ateistima ionako nije bitno.
Pa im ukažete da Crkva ima golemo mnoštvo sličnih "nebitnih" lažljivih podvala kojima su skupljali praznovjerne i širili Crkvu prodavajući im te pričice.
Tu se apologet uhvati najlakšeg od tih primjera i kopira kakav mutan teološki traktat o tome.
Ako načinite kakav sitan lapsus, odmah će o tome trubiti na sva zvona, itd.
...-...

Razne kontradikcije


Grmljavina ili glas Božji?!

"Uto dođe (Isusu) glas s neba: 'Proslavio sam (tebe) i opet ću (te) proslaviti!' Mnhoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: 'Zagrmjelo je!' Drugi govorahu: 'Anđeo mu je zborio.'"

Ivan nam ovdje otkriva značajnu pojedinost. Mnoštvo "svjedoka" njegovih čudesa, npr. glasa s neba koji Mu je govorio, čuje umjesto toga grmljavinu. Drugi su pak govorili (kao i današnji vjernici) da je to bio Božji glas.
Znači Isusova čudesa uvelike nalikuju današnjima, npr. ukazanjima i sličnim pojavama. Hvala ti Ivane na ovoj obavijesti!

"I dođe Isus u kuću. Opet se skupi toliko mnoštvo da nisu mogli ni jesti. Čuvši to, dođoše njegovi da ga obuzdaju jer se govorilo: 'Izvan sebe je!'"

Jedino objašnjenje zabrinutosti i sumnji njegove majke i braće da je Isus poludio je to da nikada nije čula niti anđele, niti o pokolju nevine dječice niti o pohodu tri kralja, kao niti o Njegovim brojnim čudesima.

Postoji još indicija da je Isus bolovao od jedne vrste paranoje (parafrenije):
- iluzije i halucinacije iako integriran u društvo
- grandiozne sheme o svom podrijetlu
- autističko ponašanje i neprijateljstvo prema roditeljima
- senzitivnost na negiranje iz okoline pa stoga tajnovitost, pun gnjeva i povremenih provala bijesa (prijetnje selima Kapernaumu, Bethaniji i gradu Jeruzalemu da će svi biti uništeni jer ga ne priznaju...)
- povezivanje svega u odnosu na sebe, poznata je značajka raznih luđaka. U najobičnijim porukama na televiziji, oni vide tajnu urotu i uvrede upućene njima osobno. Novi Zavjet je prepun grčevitih pokušaja da se svaki detalj iz Starog Zavjeta dovede u vezu s Isusom. Odakle ta tendencija? Vjerojatno je i Isus stalno ponavljao sljedbenicima svoje sekte da se sve u Svetim Spisima odnosi upravo na Njega ("Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se."). On je tisućama godina očekivani Mesija, On je spasitelj Izraela, svi koji ga ne prepoznaju su protiv Njega, ali On će sve nadvladati i spasiti sav židovski svijet.
- nijekanje seksualnosti: "budite kao djeca", hvalospjevi djevičanstvu, "kastrirajte sebe", ne smijete niti u mislima bludno sagriješiti, na nebu nema braka...
- progesivna egomanija (Božji Sin i otkupitelj čovječanstva) i sadizam (stalno prijeti pečenjem u ognjenom jezeru i škrgutom zuba).
...-...

Sveti Pavao - barun Minhauzen


Pod naslovom "Pavlov primjer" Pavao nam iskreno priznaje da je lukavi lažov. Pretvara se da je Židov ili Nežidov, ovisno o tome tko ga sluša, ne bi li pridobio što više pristalica i iz jednog i iz drugog tabora!

Evo njegovih riječi:
"Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom - premda ja nisam pod Zakonom - da one pod Zakonom steknem; onima bez Zakona, kao da sam bez zakona - premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu - da steknem one bez Zakona; bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu."
1Korinćanima 9, 20

"Pavlov primjer" je očito namijenjen kršćanskim propovjednicima kojima se unaprijed opraštaju laži i podvale, ako je to u cilju "širenja radosne vijesti".
Povijest je prepuna dokaza o tome kako su kršćani proveli tu ideju u praksi: gomile krivotvorenih dokumenata, lažnih relikvija i čudesa. Sve te laži su opravdane jer "pridonose širenju radosne vijesti". Krivotvoritelji su samo nasljedovali Svetoga Pavla kako je zapisano u svetoj knjizi.

U Solunjanima (2, 3) Pavao kaže da ne upotrebljava laskave riječi da ljudima ugodi. Iz gornjeg primjera se vidi upravo to: laže publici da joj ugodi ne bi li ih uvjerio u svoje priče.
Kršćansko licemjerje na djelu:
"...odvažismo se u Bogu našemu iznijeti vam, uz tešku borbu, evanđelje Božje. Uistinu, naše poticanje ne proistječe iz zablude, ni nečistoće, ni prijevare, nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo - ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje srca naša. Nikada se zaista kako znate, ne poslužismo ni laskavom riječju ni - Bog nam je svjedok - prikrivenom pohlepom."

Pavao o obrezanju pred Židovima:
"Koja je dakle prednost Židova? Ili kakva korist od obrezanja? Velika u svakom pogledu. Ponajprije: povjerena su im obećanja Božja."
Rimljanima 3, 1-2

Pavao o obrezanju pred ne-židovima:
"Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego - držanje Božjih zapovijedi."
1Korinćanima 7, 19

"Čuvajte se tih pasa, čuvajte se tih opakih radnika, čuvajte se te osakaćenosti! Jer mi smo obrezanje , mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo."
1Filipljanima 3, 2

"Gledajte kolikim vam slovima pišem svojom rukom. Svi koji se hoće praviti važni tijelom, sile vas na obrezanje, samo da zbog križa Kristova ne bi trpjeli progonstvo. Ta ni sami obrezani ne opslužuju Zakona, ali hoće da se vi obrežete da bi se mogli ponositi vašim tijelom."
1Galaćanima 6, 11-13

Evanđelja su nastajala dugo nakon Pavlovih poslanica. Pisci su očito poslušali "Pavlov" savjet da se prilagođavaju svojoj publici i pretvaraju da su pogani, kada su 'poganima' propovijedali "radosnu vijest". Židovima, pak, povlađuju da je obrezanje "velika prednost".
Pogani su voljeli čuti priče o čudesima. Otuda mnoštvo čudesnih događaja, djevičansko rođenje itd. Tim nabožnim trikovima su privukli pogane, a Pavao im je unaprijed oprostio te laži. Židovima su, pak, pričali priče o proročanstvima židovskih proroka, koja su se čudesno obistinila u liku i djelu Isusa, židovskog Mesije.

Misionari su kasnije nastavili takvu rabotu, pa su ugrađivali mjesna božanstva i drevne običaje u liturgiju, lukavo asimilirajući na taj način prethodne religije.

Glavno da se govori o Kristu - nije bitan motiv, kako god nepošten - najvažnija je propaganda

"Neki, istina, propovijedaju Krista iz zavisti i nadmetanja, a neki iz dobre volje: ovi iz ljubavi jer znaju da sam ovdje za obranu evanđelja; oni pak Krista navješćuju iz suparništva, neiskreno - misleći da će tako otežati nevolju mojih okova. Pa što onda? Samo se na svaki način, bilo himbeno, bilo istinito, Krist navješćuje. I tome se radujem, a i radovat ću se."
Poslanica Filipljanima 1, 10

Pavao se raduje širenju propagande o Kristu pa makar je himbena tj. prenosi se na lažljiv način, prijevarno. Cilj opravdava sredstvo u širenju radosne vijesti. To Pavla raduje i radovat će ga. Ako netko napiše nešto o Kristu, a izmišljeno je radi slave samoga pisca, nema problema. Pavla to raduje jer se i tako Krist navješćuje.

Kršćanstvo je smislio vrhunski lažljivac - Pavao, kako i sam priznaje!

"Ako je, doista, istina Božja po mojoj lažljivosti obilno zasjala njemu na slavu, zašto da ja još budem suđen kao grešnik?"
Poslanica Rimljanima 3, 7

Pavlova padavica

Pavao je prema pričicama novoga zavjeta po struci bio šatorar (izrađivač šatora), a u slobodno vrijeme je lovio, mučio i ubijao židovske heretike:
"To sam i činio u Jeruzalemu: mnoge sam svete, pošto od velikih svećenika dobih punomoć, u tamnice zatvorio, dao svoj glas kad su ih ubijali i po svim ih sinagogama često mučenjem prisiljavao psovati i, prekomjerno bijesan na njih, progonio sam ih čak i u tuđim gradovima."

On se ne sjeća najvažnijeg detalja svog života - prvog (haluciniranog) susreta s "Kristom" (!?) - kad je pao (s konja, magarca ili s nogu?) i odjednom se preobratio i od ubojice postao uzoran vjernik.
Jesu li njegovi suputnici doista čuli glas koji mu govori ili je to bilo samo u njegovoj glavi?

"... kadli u pol bijela dana na putu vidjeh, kralju, kako s neba svjetlost od sunca sjajnija obasja mene i moje suputnike. Pošto popadasmo na zemlju, začuh glas što mi govoraše hebrejskim jezikom: 'Savle, Savle, zašto me progoniš? Teško ti se protiv ostana praćakati*... 'Ja sam Isus koga ti progoniš!'"
Djela apostolska 26, 14
_____________
*grč. "laktizo pros kentron" = željezna šipka (ostan) za podbadanje stoke = stoka bi se ritala protiv takvog uboda, ali uzalud

"Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga."
Djela apostolska 9, 7

"Oni koji bijahu sa mnom svjetlost doduše primijetiše, ali ne čuše glasa Onoga koji mi govoraše."
Djela apostolska 22, 9

Kasnije se Pavao prisjeća te vizije, ali nije baš siguran što je to bilo:
"Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali - dolazim na viđenje i objave Gospodnje. Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina - da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna - taj je bio ponesen do trećeg neba. I znam da je taj čovjek - da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna - bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti."

Kakve su to bile neizrecive riječi koje je Pavao čuo, ali koje ne smije govoriti? Gdje li je Treće Nebo?
Gdje li su druga dva, i ima li ih još? Sam Bog znade.

Povjesničari kažu da se tada vjerovalo da je drugo Nebo onaj sloj vode koji se sručio na zemlju da podavi zabludjelo čovječanstvo, prvo Nebo vidimo osuto zvijezdama - firmament, a treće je prebivalište Gospodina.

Pavao je napisao najviše teksta u Novom Zavjetu i drži se za pravog utemeljitelja Kršćanstva. Njegovo nespominjanje Isusa kao konkretne osobe i Njegovih izreka i događaja iz života, najveća je biblijska kontradikcija. Je li Isus za njega bio još uvijek bestjelesni mit?

Pavao - nepouzdani osnivač Kršćanstva i glavni igrač Novog Zavjeta

Savao/Pavao, osnivač kršćanstva koji Isusa nikad nije vidio i koji je Isusove riječi (koje nikad nije čuo) protumačio na način na koji ovaj sam nikad nije tumačio.

Taj Pavao, tvrdi da je Židov iz plemena Benjamin - plemena koje u njegovo vrijeme odavno ne postoji. Ebioniti (evjonim) pak tvrde da je Pavao bio konvertit. Izrađivač šatora, vrli Pavao tvrdi da je iz farizejske obitelji iz Tarza. A u Tarzu nije bilo farizeja.

Nadalje, navodno je učio kod rabina Gamaliela, Hilelova unuka, pa opet kako se vidi iz novog zavjeta, on radi upravo suprotno od farizejskih naputaka koje bi tobože trebao slijediti kao učenik tog poznatog rabina.
Po nalogu saduceja on bjesomučno proganja Jeruzalemsku crkvu, suprotno onome što propagira njegov navodni učitelj i ostali farizeji (miroljubiva reformatorska grupa uz koju je bio narod). Nadalje, po nalogu saduceja on ide u Damask proganjati kršćane, ali eto doživi epifaniju pa postane sljedbenik. Stoga ga proganja kralj Areta, mada nije jasno zašto, a po drugoj verziji u inače neusaglašenom NZ, tko drugi nego zločesti Židovi.

Nakon toga ide u pustinju, po jednoj verziji bez da se konzultira s bilo kime, a po drugoj pak verziji u i inače neusaglašenom nz, on ipak prethodno traži upute prvaka iz Damaska, a zatim i od jeruzalemskih apostola. Sve ove kontradikcije naravno odražavaju lutanje crkve glede Pavlova statusa. Po vlastitom sudu on je iznad apostola jer je eto doživio "glas" (ili što to već bijaše).

U negovu se učenju vrlo jasno razabiru ideje koje je očito pokupio iz grčko-rimskih religijskih kultova, kojima je vjerojatno i sam pripadao prije konverzije. Nadalje, može se uočiti i da jeruzalemska crkva njeguje sasvim drugačije ideje od onih vrloga Pavla, pa je s njima eto, slučajno u sukobu.

Nepoznati bogovi

U mnoštvu dopisivanja i krivotvorina ubačenih u evanđelja i poslanice, imamo i dokaza o izravnom izokretanja i prilagođivanja kako se kome svidi.

Evo Pavlova primjera gdje izvrće natpis kako bi to iskoristio u svojem "pobijanju" grčkih mudraca koji su se smijali njegovim "oživljavanjima mrtvaca, raspetom Božjemu Sinu, brzoj propasti svijeta" itd.:
"Tada Pavao stade posred Areopaga i reče: "Atenjani! U svemu ste, vidim, nekako veoma bogoljubni. Doista, prolazeći i promatrajući vaše svetinje nađoh i žrtvenik s natpisom: Nepoznatom Bogu."

Originalni natpis (koji je vrlo čest u tadašnjoj Ateni) glasi: "(posvećeno) Bogovima Azije, Europe i Afrike, svim stranim i nepoznatim bogovima"! (Hram bogu Aresu - Erasmus, The Praise of Folly, p. 292.)

Raspeti pravednik

U grčkoj filozofiji postoji neobična priča "Platonova slika o raspetom pravedniku".
U svojem djelu o državi, veliki filozof se pita što bi se u ovom svijetu dogodilo s jednim beskrajno pravednim čovjekom. Odgovarajući na to pitanje, Platon dolazi do slijedećih zaključaka: pravednost jednog čovjeka tek je onda savršena i prokušana, kada on na sebe uzme pričin nepravednosti. Tek tada se pokazuje kako se on ne povodi za mišljenjima ljudi, nego da se zalaže za pravednost isključivo radi nje same.

Prema Platonu, dakle, čovjek, koji je uistinu pravedan, u ovom će svijetu nužno biti nepriznat i progonjen. Štoviše, Platon je napisao i ovo: "Oni će reći da će pravedan čovjek biti bičevan, mučen, bačen u tamnicu, oslijepljen na oba oka, i poslije svih tih muka, najzad još i razapet na križ..."
[Politeia II]

Ovaj tekst, napisan 400 godina prije pojave naših "evanđelista", koji su pisali na grčkom i poznavali osnove grčke filozofije, mogao je lijepo poslužiti kao temelj priči o Kristu kao alegoriji "savršenog pravednika u svijetu, koji mora biti razapeti pravednik".
Netko je mogao dobiti literarni podsticaj za napisati dramu u stilu grčkih tragedija, a evanđelist Marko to malo teološki prilagoditi. Neki istraživači pokušavaju dokazati da je tu alegoriju stvarno napisao Seneka.
...-...

Nesigurni svjedoci Isusova uskrsnuća


1.) Matej 28, 16, 17:
"Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše."

Radi se o Isusovim apostolima koji su ga odlično poznavali. Neki ga vide iz blizine i ne vjeruju da se radi o njemu.

2.) Marko 16, 12:
"Nakon toga ukazao se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše."

Kao lik Odo iz Star Trek serije "Deep Space 9", Isus je neka vrsta mjenjolika, koji mijenja svoje obličje da bi se malo našalio sa svojim apostolima (valjda ??).

3.) Ivan 21, 4:
"Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici (u čamcu) nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: 'Dječice, imate li što za prismok?' Odgovoriše mu: 'Nemamo.' ...I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: 'Tko si ti?' Znali su da je Gospodin."

Na udaljenosti od obale da se može s čovjekom razgovarati, njegovi vjerni učenici ga ne prepoznaju. Čak niti po glasu! Nakon što je prošlo nešto vremena, netko se valjda sjetio da bi to mogao biti Isus, ali i nakon pristajanja i gledanja tog čovjeka licem u lice, tekst i dalje sugerira da postoji sumnja.

4.) Ivan 20, 14-17:
"A Marija (Magdalena) je stajala vani kod groba i plakala. ...'Uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše.' Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus."

Marija iz Magdala, za koju su neki rekli da je zagrijavala Isusov krevet u hladnim noćima, Isusu nadohvat ruke, nema poima da je to On! Ona misli da je to vrtlar. Odakle mu odjeća, kad je mrtvački pokrov bio ostao uredno složen u grobnici? Ah, da. Bogu je sve moguće.

5.) Luka 24, 13-34:
"I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus... I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga - bijaše uskraćeno njihovim očima. ... ...Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju."

Njegovi učenici su satima raspravljali s Njim hodajući do Emausa, i tek na večeri oni ga prepoznaju. Ali čim ga prepoznaše, on zbrisaše?!

Usprkos napetog iščekivanja da se Ponovno pojavi pred njima nakon Raspeća, oni ga ne prepoznaju. Zašto? Druga osoba koja se lažno predstavljala kao Isus ili čudotvorno mijenjanje tjelesnog oblika po volji - u svakom slučaju, sumnjive izjave 'svjedoka' o Isusovu slavnom Uskrsnuću mogu se slobodno zakvačiti mačku za rep!

Poredak kako se Isus ukazivao svjedocima

Po Mateju: 28, 1-18 je poredak pojavljivanja Uskrsloga bio: Marija Magdalena i druga Marija, zatim jedanaestorici.

Po Marku: 16, 9-14 - Prva bijaše to Marija Magdalena, pa druge dvije, zatim jedanaestorici.

Po Luki: 24, 15-36 - bilo ih je dvojica, pa Šimun (Petar?), zatim jedanaestorici.

Po Ivanu: 20, 14; 21, 1 - Prva bijaše Marija Magdalena, zatim učenici bez Tome, onda učenici sa nevjernim Tomom, pa opet jedanaestorica.

Da imamo evanđelja po Stipi, Joži, Frani i Martinu, valjda bi imali još 4 kombinacije.

Po 1Korinćanima 15, 5-8 bio je to Kefa (Petar?), zatim "dvanaestorica" (koja dvanaestorica, Juda je mrtav?), zatim čak 500+ braća (premda Djela 1, 15 kažu bilo je samo oko 120), onda Jakov, zatim svim apostolima, pa Pavlu.

"Mala" nesuglasica

Prema Matiji, Marku i Luki, Marija Magdalena je bila u grupi žena kojima su anđeli rekli da Isus nije u grobu, uskrsnuo je. Na putu još susreću živoga Isusa! One trče i pune radosti ispričaju taj fantastični događaj apostolima.

"Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. A anđeo progovori ženama: 'Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Evo, rekoh vam.' One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: 'Zdravo!' One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: 'Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!'"

Ali po Ivanu (20, 1), ona blage veze nema gdje je Isus, a zaboravila je i anđele.

"Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: 'Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.'"

Jadnica je doživjela totalni gubitak pamćenja i zaboravila i Isusa koji je oživio i anđele - najčudesniji događaj u svom životu! Ona o tome ništa ne govori apostolima. Tek kad ovi dojure na grob i vide da nema nikoga u njemu, i odlaze, Marija ostaje uplakana na grobu i onda joj anđeli/Isus sve objasne. Pa onda to ispriča apostolima.

Što kažu apologeti na to? Priznaju li da tu "nešto ne štima"?
Naravno da ne. Pa to im je i zanat. Prikriti bilo kakvu nesuvislu stvar iz biblije, kako bi ostala božanski nepogrješiva, a njihova ideologija trijumfalno marširala dalje.

Oni kažu da je Marija prvo šutjela i ništa nije spomenula apostolima o čudesnom susretu s Uskrslim, a zatim ipak sve ispričala.
To je objašnjenje koje apologeti drže uspješnim pobijanjem da postoji bilo kakva kontradikcija. Ali tako navučeno, u potpunosti izmišljeno "objašnjenje" nikako ne može zadovoljiti inteligentnog, poštenog promatrača koji želi biti slobodan od unaprijed stvorenih predrasuda.

Drugi apologeti pak ponosno dodaju: "Naravno da priče nakon Isusovog uskrsnuća izgledaju kontradiktorne - to ih čini još vjerodostojnijima!" - Žele reći da su biblijske budalaštine dokaz da nitko nije uštimavao tekst da bude bez budalaština. No ništa nije glupastije od takvog rezoniranja.

Kada su prikupljeni neki tekstovi, koji su bili poznati vjernicima, više nitko nije smio te tekstove mijenjati. Svi bi to primijetili. Stoga su kanonizirani tekstovi koji su približno bili jednaki. Ostali su odbačeni i proglašeni lažnima.

Dakle, vrijeme ispravljanja svetih tekstova je bilo prošlo, i to se više nije smjelo raditi, da ne budu totalno diskreditirani. Kako nam je to Celzo posvjedočio, rana Crkva je masovno ispravljala svoje tekstove, dok nisu bilo toliko poznati, da to više nije bilo moguće. Onda je nastupilo doba apologetike, tj. pokušaj da se protumače kontradikcije i očuva biblijska nepogrešivost na taj način.

Straža na grobu - jesu li rimski vojnici jedini svjedoci spektakularnog uskrsnuća Isusa iz groba?

Kako bi uvjerili vjernike da se uskrsnuće stvarno dogodilo, izmišlja se jaka straža oko groba "da učenici ne ukradu Isusov leš".

No imamo i neke glupave žene* koje dolaze na grob sa mirodijama s kojima ga ponovno žele pomazati*, iako ne znaju tko će im odmaknuti kamen da to mogu učiniti*. Možda nagovore vojnike (šarmom? novcem? prijetnjom?)?
Stoga je trebalo ubaciti još jedno čudo: ukloniti vojnike, ali i odmaknuti teški kamen. Ubiti dvije muhe jednim udarcem. Kako? Svemogući šalje svog opunomoćenika Anđela (zašto bi se On s time bavio, On ima pametnijeg posla*):

"...dođe Marija Magdalena i druga Marija* pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe. A anđeo progovori ženama: 'Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učenicima da uskrsnu od mrtvih.'"
______________
*
- Moralo je biti više žena, jer je svjedočenje samo jedne žene bilo bezvrijedno.
- Pomazanje već pomazanog i opranog mrtvaca je nešto nezabilježeno u bilo kakvim spisima. Nije stoga čudno da Matej i Ivan, za koje se pretpostavljalo da imaju bolje poznavanje židovskih običaja, to naknadno pomazanje niti ne spominju.
- Jesu li žene svjesno računale s budućim čudesnim potresom i anđelom koji će im odmaknuti golemi kamen ispred groba? (smiješna pretpostavka koja još više potkapa priču)
- Moderne studije ukazuju da je neodrživa teorija kako su 4 neovisna svjedoka neovisno pisala o istom događaju, već ukazuju na 4 različite izmjene radi apologetskih i kerigmatskih razloga, gdje je temelj jedna jedina priča iz jednog izvora. Sve priče oko prazne grobnice su varijacije priče iz Marka.
[Peter Carnley, The Structure of Resurrection Belief (New York: Oxford, 1987), str. 47.
Paul Copan & Ronald K. Tacelli, ed., Jesus' Resurrection: Fact or Figment?: A Debate Between William Lane Craig & Gerd Lüdemann (Downers Grove: InterVarsity Press, 2000), str. 133.]

- Žene očito nisu vjerovale u Isusova proročanstva da će tri dana i noći biti mrtav, i onda uskrsnuti. Očekivale su pomazanje mrtvaca.

Što je bilo s tim obamrijelim stražarima - jedinim svjedocima čudesnog uskrsnuća?

Što su rekli svojim nadređenima?
- ispričali su im o anđelu i svom strahu i da su obamrijeli?
- priznali da su zaspali i netko je odnio leš?
- nisu otišli nadređenima, nego odlaze židovskim svećenicima sve ispričati (?!)

Zanemarivanje dužnosti je velik prekršaj. Za spavanje na straži sljedi teška kazna. Najteža kazna bi ih zadesila da su primili mito i naprosto dozvolili apostolima da odnesu leš (ili možda obamrlog Isusa?).

Pisac evanđelja se odlučio za najneuvjerljiviju varijantu. Nekoliko vojnika podnosi izvješće židovskim svećenicima + uzimaju mito od njih + kažu da su zaspali.

"...gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: 'Recite: Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.' Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.' Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas."

Sve do danas Židovi šire te laži o kršćanima. Sram ih bilo, lažljivci jedni.

Da ponovimo Matejevu smiješnu priču:
 • neki od straže, napustiše stražu i odoše u grad (kažnjivo smrću)
 • rimski vojnici otiđoše židovskim svećenicima podnijeti izvješće (kažnjivo smrću)
 • rimski vojnici priznaju da su zaspali na noćnoj straži (kažnjivo smrću; ako su zaspali kako su vidjeli tko je odnio truplo?; ako su škiljili, onda im opet prijeti vojni sud radi zanemarivanja dužnosti; najbolji izgovor je da su ih napali zeloti/na prijevaru ih odvukli od groba i ukrali tijelo)
 • rimski vojnici primaju mito od židovskih svećenika (kažnjivo smrću pa im novac više nije potreban)
 • rimski vojnici su prestrašeni i paničare (vide da apostoli kradu truplo, ali se boje reagirati; prestrašeni trče židovskim svećenicima da im pomognu)
 • na straži je barem 6 vojnika (svi su dogovorno lagali da su zaspali iako su vidjeli apostole ali se nisu usudili ništa učiniti? Isus ih je paralizirao i ispunio strahom?)
 • Matej je znao o čemu su vojnici pričali sa svećenicima (rekao anđeo?)
 • Vrhunski židovski klerici u Sinedriju su odmah povjerovali vojnicima da su vidjeli uskrslog Isusa? Znali su da Isus mora uskrsnuti 3. dan, iako to apostoli nisu vjerovali? Zar vojnicima ne bi odmah rekli ovako: "Nesposobnjakovići! Pustili ste da vam apostoli ukradu leš dok ste spavali na dužnosti! Kakve nam to izmišljotine prodajete o nekakvom uskrsnuću? Odmah ćemo vas prijavti nadređenima da dobijete zasluženu kaznu, kako ne biste širili svoje laži."
 • kome vjerovati kad nas uvjerava u uskrsnuće? Zaspalim rimskim vojnicima? Petru koji je POD ZAKLETVOM zatajio Isusa 3x? Apostolima koji su se razbježali? Zar se baš nitko nije digao i stao u obranu milosrdnog Propovjednika koji je izliječio cijelu pokrajinu i činio fantastična čudesa? Toma je dokaz da niti apostoli među sobom nisu imali povjerenja, a kad žene govore da je grob prazan, svi to proglašavaju tlapnjom histeričnih žena.
Uskrsnuće je apostolima tlapnja?

ili: Što su apostoli govorili kada su posvuda naviještali kraljevstvo nebesko?

(Žene se) "...vratiše s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima. A bile su to: Marija Magdalena, Ivana i Marija Jakovljeva. I ostale zajedno s njima govorahu to apostolima, ali njima se te riječi pričiniše kao tlapnja, te im ne vjerovahu. A Petar usta i potrča na grob (po Ivanu još jedan). Sagnuvši se, opazi samo povoje. I vrati se kući čudeći se tome što se zbilo."

"...ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše."

"Nakon toga ukazao se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše."

Tri žene (u ovoj verziji) histerično trče i javljaju apostolima da je grob prazan i da su im Anđeli rekli da je Isus uskrsnuo kako im je mnogo puta ponavljao i tumačio (ubit će me, raspeti i treći dan ću uskrsnuti).

Jesu li apostoli (Petar, Ivan, Matija itd.) oduševljeno kleknuli i sa suzama u očima pobožno se pomolili? Zahvalili Bogu da se obistinilo sve u što su vjerovali i slušali od Isusa?

Ne! Oni ismijavaju žene i kažu da bulazne, da je to nekakva tlapnja.

Čak niti ne idu do groba vidjeti je li stvarno prazan! Apostoli očito misle da imaju posla s lažljivim histeričnim babama kojima se ne može baš ništa vjerovati.
Jedino Petar usta i potrča na grob. Ali vidi vraga!
On se "vrati kući čudeći se tome što se zbilo".
I dalje se iščuđuje kao da prvi puta čuje za takvo nešto. Pojam uskrsnuća od mrtvih mu je sigurno bio poznat iz drugih tadašnjih religija, ali da to poveže sa Isusom koji je i sam oživljavao mrtve, to mu nikako nije ulazilo u glavu.

Apostoli dakle, drže uskrsnuće za tlapnju. A drugi? Jesu li oni čuli i znali za takve Isusove planove?

"Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabraše se glavari svećenički i farizeji kod Pilata te mu rekoše: 'Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica još za života kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut ću.' Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do trećega dana da ne bi možda došli njegovi učenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!'"
Matej 28, 62-64

Isusovi neprijatelji su dobro znali za "Isusov plan uskrsnuća", žene se sjećaju njegovih riječi. Zašto apostoli to ne znaju i drže tlapnjom?

Isus je mnogo puta ponavljao što planira

"Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: 'Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!'"
Matej 16, 21

Paralele tim odlomcima su Mar. 8, 31 i Luk. 9, 22. Zabilježeno je da Isus to ponavlja barem dvaput:
"A kad su se skupili u Galileji, reče im Isus: "Sin Čovječji ima biti predan ljudima u ruke i ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." I ožalostiše se silno."
Matej 17, 22-23

"Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reče: 'Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan glavarima svećeničkim i pismoznancima. Osudit će ga na smrt i predati poganima da ga izrugaju, izbičuju i razapnu, ali on će treći dan uskrsnuti.'"
Matej 20, 17-19

"Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: 'Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.'"
Mt 17, 9

Nakon svih tih objašnjenja, kad čuju vijest da je grob stvarno prazan, apostoli sve to proglašavaju pustim tlapnjama glupih žena.
Kako to objasniti? Zar su apostoli toliko prezreli Isusovo naučavanje, da se nisu nimalo trgli na spomen da se njegovo proročanstvo o uskrsnuću ispunilo? Pa proročanstvo da će ga predati glavarima, bičevati i raspeti se detaljno ispunilo.

Niti najobičnija ljudska radoznalost ih nije potakla poći do groba. Jedino objašnjenje je da je priča o uskrsnuću postupno nastajala, kao neka alegorija, uz dramatske obrate da se zadrži pozornost slušateljstva.

"Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih."

Po ovome vidimo da apostoli nisu nikad čuli o planiranju nekakvog uskrsnuća mrtvaca nakon tri dana.
Oni tobože nisu bili dovoljno upućeni u židovska proročanstva iz Tanakha da iz njih pročitaju o tom Božjem planu. No Isus - "židovsko-kršćanski teolog" se vratio i detaljno im protumačio da se to odnosilo baš na Njega. Zar im nije prije to objasnio, kako smo vidjeli iz nekoliko citata?

Pa Njemu nije bio problem oživjeti mrtvaca, ozdraviti slijepca, hodati po vodi, pomračiti dan itd. Zašto bi bila tlapnja da oživi i sebe, kako je rekao?

Ova zavrzlama otkriva jasnu činjenicu da se sve naknadno uštimavalo kako bi se uvjerilo Židove da je Isus njihov Mesija.

Još uvjerljivija je teorija da je cijela priča oko Isusa ustvari alegorijska drama namijenjena javnom prikazivanju. Cilj je bio stvoriti dramsku napetost, a ne izložiti nekakvo religijsko učenje ili prikaz stvarnog događaja.

Na putu u Emaus, Isus (zombi? vizija? prikaza? novo tijelo?) priča s dvojicom Isusovih učenika. Oni nemaju pojma da bi njihov čudotvorni Učitelj trebao uskrsnuti:
"A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo."

Drugim riječima, držali su da je Isus Izraelski Mesija koji će se založiti za tadašnju okupiranu državu Izrael, donijeti mir i unaprijediti njihovu vezu s Bogom u kojega su vjerovali. No sve se izjalovilo. Prošla su već tri dana od kako su ga raspeli kao kakvog bijednog kriminalca. Mogu se pokupiti u tajnosti i sve zaboraviti.

Isusova čudesa i nauk su također "zaboravili".
"'A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.' A on će im: 'O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili!'"

Isus, umjesto da ih svojom vlastitom čudesnom pojavom i originalnih riječima uvjeri u svoju božanstvenost, On ih kori što nisu bolje proučili prastare židovske proroke koji su ga, tobože, navijestili.
Onda im Isusov duh potanko tumači židovske Svete spise, kako je u njima zapisano da je njihov Učitelj sigurno bio onaj Mesija kojeg su Židovi stotinama godina očekivali.

No tu moramo ipak biti skeptični. Upravo je apsurdno dokazivati da "se sve odnosi na Isusa" iz židovskog Tanakha. Apostoli su, prema prijašnjoj priči, naprosto povjerovali Isusu na riječ da je On židovski Mesija koji će spasiti Izraelce od okupatora i uspostaviti svoju vlast poput kralja Davida - Božjeg miljenika. To su vjerovali po cijenu opasnosti po svoj život.
Zar je onda čudno što su ih Rimljani dali pohvatati i proglasili pobunjenicima koji žele postaviti svoga Kralja, a toga Kralja - vođu pobunjenika razapeli s još dvojicom? Isus im je trebao bolje objasniti, ali onda bi propao plan o otkupu krvlju kod svojega Oca.
Ah, čudni su putevi Gospodnji.

Zaključak

Apostolsko neznanje (kao i Josipovo, Marijino, i svih žena koje su pošle pomazati Isusov leš u grobu) o planiranom uskrsnuću bode u oči. Rimljani su to znali, židovski poglavari su znali, žene su se tek kasnije sjetile, postoje mnoga mjesta gdje piše da im je Isus to jasno stavio na znanje, postoji i jaka emocionalna reakcija apostola - tuga i ljutnja - da se tako nešto mora desiti. Međutim, prošla su tri dana, nevjerne žene nalaze prazan grob, kako je Isus "planirao", a apostoli to proglašavaju tlapnjom i odmahuju rukom.

Postavlja se onda pitanje što su to apostoli i sedamdesetorica naviještali kada su išli okolo i propovijedali o dolasku "kraljevstva nebeskog" tijekom tri godine Isusova djelovanja?! Budući da nisu "razumjeli pisma", onda slobodno možemo zaključiti da su naviještali Isusa kao Krista, tj. očekivanog Mesiju-osloboditelja Izraela od neprijatelja - Krista kao bogomdanog židovskog Kralja.

Nije ni čudo da je narod bio bijesan kada se to izjalovilo, a apostoli razbježali. Umjesto da im navješćuju "otkupljenje njihovih grijeha", apostoli su očito naviještali Isusa kako su ga shvatili, kao budućeg Kralja i "otkupitelja Izraela".

Isus ih je namjerno pustio da šire laži o Njemu. Bilo bi fer da su, nakon što im je uskrsli Isus "sve po redu objasnio", ponovno obišli sva ta židovska sela i gradove po kojima su pronosili laži, i pojasne da je onaj Isus Mesija za kojega su govorili da će osloboditi Izrael ustvari otkupio njihove prošle i buduće grijehe, kao i od nežidova, i da je njegova djevica-majka uzletjela tjelesno u nebo kao jedina bezgrješna žena na kugli zemaljskoj od kada postoji svijet.
Hm... Vjerojatno bi ih suvremenici strpali u kakvu ludnicu...

Evanđelja su očito naknadno skrpana, kako bi se priča nekako traljavo uskladila prema židovskim svetim spisima radi vrbovanja Židova, dok je to bilo potrebno.
Kad se misionarenje među Židovima totalno izjalovilo, okrenuli su ploču. Djela apostolska i evanđelja se se pretvorila u pamflet mržnje prema Židovima, a alegorijski Isus se pretvorio u Isusa Otkupitelja grijeha, dok se njegova majka vremenom pretvorila u božicu (neumrla, bezgrješna, vječna djevica bogorodica).

...-...

Ivan Krstitelj


Kršćanska literatura je nesklona baviti se Ivanom Krstiteljem, iako je on bio taj koji je "inicirao" Isusa i bio prvi koji je ubijen (glavu mu je odrubio Herodov sin Herod Antipas). Židovski povjesničar Flavius nije poznavao Isusa, ali Ivana Krstitelja jest. On piše kako je Ivan Krstitelj stvorio velik pokret koji je čak počeo ugrožavati Heroda Antipasa. U evanđeljima izgleda kao da je Isus bio jedan od učenika Ivana Krstitelja koji se otcijepio i započeo svoju vlastitu sektu (Biblija spominje da su njegovi prvi poklonici bili iz Ivanovih redova). Ivanov pokret je prestao s njegovim pogubljenjem, ali su ga i dalje štovali nekoliko stoljeća (o čemu svjedoče bezbrojne legende i njegove slike).

Jedna religijska sekta, Mandaejanci, na granici Iran/Irak, tvrdi da je Ivan bio njihov najveći vođa (iako ne i osnivač njihove sekte), a da je Isus, koji je započeo svoju karijeru kao jedan od njegovih učenika, bio lažni prorok koji je ukrao Ivanova učenja i pokvario ih, a zatim obmanuo svoje poklonike.
Ostaje pitanje zašto su i dalje postojali Ivanovi sljedbenici kada se isti "jasno" izjasnio:

"Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Po Marku 1, 7-8

Ovo govori Ivan nakon što ga je Herod strpao u zatvor:
"A kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: 'Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?'"
Matej 11, 2-3 (Luka 7, 18-20)

Jasno je da Ivan čuje za nekog Isusa tek u zatvoru. Ne zna tko je to i šalje svoje učenike da se raspitaju "je li on taj koji ima doći." Kontradikcija prema Mateju, Luki i Ivanu bode oči. Pa to je Ivan, Isusov rođak, koji je spriječio Isusa da ga krsti, jer je On Veći od njega (po Mateju) ili koji je skakao u majčinoj utrobi kada je čuo pozdrav Marije (po Luki) ili koji je javno proglasio Isusa "ovo je Jaganjac Božji koji otkupljuje grijehe svijeta" (po Ivanu), i sada je sve zaboravio???

Teolozi gdje ste? Ostali ste bez riječi?

Bajke o Ivanovovom začeću od starih roditelja i susretu njegova oca s anđelom itd., imaju samo jedan cilj - "dokazati" kontunuitet sa starozavjetnim prorocima i čudesima, ali ujedno naglasiti Isusovu nadmoć nad Ivanom, u svakom pogledu. Lukina poruka čitateljima je ova: Ivan je ispunjenje Izraelove prošlosti, no budućnost pripada Isusu. Matija ima sličnu poantu, no izražava je kroz podosta drugačiju priču. Dok Luka povezuje rođenje Ivana i Isusa sa Izakom i Samuelom, Matija povlači paralelu između Isusa i Mojsija.

Podvala s Ivanom Krstiteljem

Herod i Isus - "U ono vrijeme doču Herod tetrarh za Isusa pa reče svojim slugama: 'To je Ivan Krstitelj! On uskrsnu od mrtvih i zato čudesne sile djeluju u njemu.' Herod doista bijaše uhitio Ivana te ga svezana bacio u tamnicu zbog Herodijade, žene brata svoga Filipa. Jer Ivan mu govoraše: 'Ne smiješ je imati!' Htjede ga ubiti, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom. Na Herodov rođendan zaplesa kći Herodijadina pred svima i svidje se Herodu. Zato se zakle dati joj što god zaište. A ona nagovorena od matere: 'Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja.' Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi. A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu.
Kad je Isus to čuo, povuče se odande lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izliječi njegove bolesnike."


Prema evanđeljima je jasno da je Ivan Krstitelj ubijen prije Isusa, i da je odrubljivanje njegove glave povezano s jednom zabavom na dvoru i ženskom ljubavnom osvetom.
Međutim, židovski povjesničar Josip Flavije piše o Ivanu Krstitelju, i njegova priča nije samo drugačija, nego je i vrijeme Ivanove smrti drugo.

Prema njemu (a on jedini spominje Ivana Krstitelja osim evanđelja), Ivan Krstitelj je umro 36. god. naše ere.

1. ...Tako je Aretas prvi puta započeo svoje neprijateljstvo prema Herodu, koji je također imao neke svađe s njim u vezi njihova ograničenja kod zemlje Gamalitisa. Pa su podigli vojske na obje strane, i pripremili se za ratovanje, te poslali svoje generale u sukob umjesto da sami sudjeluju u njemu; a kada su se vojske sukobile, sva Herodova vojska je bila uništena zahvaljujući izdaji nekih bjegunaca, koji, premda su bili pod vladavinom Filipa, pridružili su se Aretasovoj vojci...
Herod je o tome izvijestio Tiberiusa, koji je bio vrlo ljut na Aretasov postupak, pisao Vitelliusu da zarati s njim, i uhvati ga živog, i baci u okove, ili ga ubije, i pošalje njegovu glavu. To je bio nalog koji je Tiberius dao vladaru Sirije.


2. Neki od Židova su mislili da je razorenje Herodove vojske došlo od Boga, i to vrlo opravdano, kao kažnjavanje za ono što je učinio Ivanu, poznatom kao Krstitelj: jer Herod ga je ubio, a bio je dobar čovjek, i tražio od Židova da gaje vrline, kako u pravednosti jednih spram drugih, tako i u poštovanju Boga, i da dolaze na ritualno krštenje; jer bi pranjem (s vodom) bilo prihvatljivo za njega, ako to učine, ne poradi odlaganja (ili smanjenja) nekih grijeha (samo), nego i za pročišćenje tijela; uz pretpostavku da je duša bila temeljito pročišćena prije toga pravednošću.
Kada su [mnogi] drugi u mnoštvima došli do njega, jer su bili vrlo dirnuti (ili zadovoljni) slušanjem njegovih riječi, Herod, koji se bojao prevelikog utjecaja Ivana nad ljudima i da bi isti mogao to iskoristiti te podići pobunu, (jer su izgledali bili spremni učiniti sve što bi im on rekao) mislio je da je najbolje ubiti ga, radi sprječavanja bilo kakvih akcija koje bi mogao poduzeti, i tako se osloboditi prijetnje.
Stoga ga šalje u zatvor, radi Herodove sumnjičavosti, u Macherus, dvorac koji sam prije spomenuo, i tamo je ubijen. Židovi su vjerovali da je uništenje njegove vojske bilo poslano kao kazna Herodu, i znak Božjeg nezadovoljstva njime.


Rat između Heroda i Aretasa zbio se 36. god naše ere. pa Josipovo spominjanje podatka da Židovi povezuju Herodov poraz od Aretasa sa ubojstvom dobroga Ivana Krstitelja, podrazumijeva da je Herod morao ubiti Ivana Krstitelja unutar godine dana ili kasnije nakon rata.

To znači da je Ivan Krstitelj vjerojatno ubijen u 35. ili 36. naše ere, nekih 2 ili 3 godine nakon zadnjeg predloženog datuma za smrt Isusa, temeljeno na evanđeljima. Pilatova zadnja godina kao guvernera Judeje je bila također 36. naše ere.

Evanđelja pripisuju ubojstvo Ivana Krstitelja od strane Heroda, njegovoj moralnoj iskvarenosti. Podmukle žene pomoću spletaka i seksa dovode do ubojstva toga svetog čovjeka.
Dakle, još jednom u Bibliji vidimo zle žene odgovorne za propast velikog čovjeka, podsjećajući na tematiku iz Postanka i toliko mnogo drugih biblijskih priča gdje su žene pokvarene, a muškarci zavedeni padaju radi njihovih čari ili su prevareni od žena.

Povijesni izvještaj od Flavija ima daleko više smisla i mnogo je tipičniji razlog takvim postupcima u starom svijetu. Ivan Krstitelj, Josip kaže, bio je viđen kao politička prijetnja Herodu, pa ga je isti dao ubiti.

Interesantno je da evanđelja ne daju pravi razlog Ivanova ubojstva, jer u njima je Isus taj koji je ubijen iz razloga političke prijetnje. Smrt Ivana Krstitelja je moralistička strana priče, koja se koristi za uklanjanja Ivana (Ilija) kada više nije bitan za priču o Isusu, ali na taj način da ga se ne učini mučenikom za ideju, što je on ustvari i bio.

Ivan Krstitelj je bio pravi mučenik, ali da je u evanđeljima proglašeno njegovo mučeništvo, to bi odvuklo pozornost od "ultimativne žrtve" glavnog lika - Isusa. Indikativno je i Flavijevo spominjanje okrivljavanja ubojstva Ivana za ratni neuspjeh Heroda, dok se smaknuće "daleko većega pravednika - Isusa koji je činio brojna čudesa", uopće ne spominje.

*Herod Veliki (rođen oko 73. prije n.e., umro 4. prije n.e.; vladao je 37-4. prije n.e.)
Iz datuma njegove smrti vidimo da je Isus mogao biti rođen 4 godine poslije toga. Znači Herod Veliki nikako nije mogao čuti o Isusovu rođenju i narediti nekakav pokolj djece da ne bi zasjeo za njegov prijestolje i postao kralj.

Pokolj dojenčadi u Betlehemu i okolici nigdje se ne spominje u rimskim ili židovskim izvorima. Teško je vjerovati da bi Herodovi neprijatelji, koji su napisali većinu sačuvanih svjedočenja o njemu, tako nešto propustili.

Evanđelja opisuju Heroda u najgorim mogućim bojama, međutim, Herod, iako surov i paranoičan vladar, bio je veliki graditelj. U zdanjima što ih je podigao izrazio je svoje divljenje grčkom duhu i odanost caru Augustu. U helenističkim gradovima podigao je hramove u čast Augustu. Obnovio je Samariju, nekadašnji kraljevski grad Sjeverne države (Izraela) i dao joj ime Sebasta. Iznova je sagradio Stratonovu utvrdu i dao joj ime Cezareja (grad koji će kasnije postati sjedište rimskog prokuratora).

U Jeruzalemu je za sebe sagradio veliku palaču na zapadnoj strani grada i tvrđavu Antoniju na sjevernoj strani hramske uzvisine. Sagrađeni su amfiteatar, više vježbališta (gymnasia), kazališta i trkališta u Jeruzalemu, kao i u drugim gradovima. Sve te građevine utjelovljuju helenističko-rimski duh i institucije, i izazivaju ogorčenje pobožnih Židova.
"S novim građevinama i perivojima, raskošju i sjajem Herodova kraljevskog dvoraa u oduvijek poštovani grad ušla je i svjetovna buka, vreva s natjecanja i kazališnih predstava. U uskim i tihim uličicama, na kojima su se stoljećima mogle zapaziti samo gomile pobožnih hodočasnika, sada se gura šareno mnoštvo atleta i njihovih učitelja, komedijaša i gladijatora, muzičara i artista."
[Keller, str. 34]

Da bi zadovoljio vjerske osjećaje svojih podanika, godine 20. prije n.e.. otpočeo je najambiciozniji pothvat: dogradnju Hrama, s idealom da se obnovi nekadašnji izgled Prvog hrama, kojeg je tobože sagradio Salomon. Taj pothvat nije bio gotov ni 46 godina nakon toga, što se spominje i u Evanđelju po Ivanu (2, 20): "Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram."
Radovi su završeni tek 64. godine n.e, da bi samo šest godina kasnije hram bio razoren.

Isusu ne vjeruju vlastita braća (zašto bismo mi?)

"Rekoše mu stoga njegova braća: 'Otiđi odavle i pođi u Judeju da i tvoji učenici vide djela što činiš. Ta tko želi biti javno poznat, ne čini ništa u tajnosti. Ako već činiš sve to, očituj se svijetu.' Jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega."
Hvala ti Ivane i na ovoj obavijesti!

Luka priznaje da nije apostol i da piše o rekla-kazala

U početku svoga evanđelja, Luka kaže da će i on nešto napisati, kad su se već mnogi na to odvažili. Priče sastavlja prema onome što su oni neki tamo pričali pa je prepričavanjem došlo do nas - nas kršćana općenito kao zajednice koja traje, o nečemu što se davno prije dogodilo.

Luka je sve to "pomno ispitao", što znači da se sve njegove pisanije baziraju na rekla-kazala, jer bi inače napisao: "Ovo potječe od toga i toga svjedoka, vidio sam to i to, upoznao sam ove ljude i apostole, rekao mi Petar, bio sam osobno svjedok toga i toga, u to i to vrijeme." On sve to (presveto evanđelje) posvećuje svom vrlom pajdašu Teofilu (Bogoljubu) kojega očito pokušava obratiti na kršćanstvo i uvjeriti da je sve to dočuo iz pouzdanih izvora (ali ne spominje kojih).

Svećenici se zaklinju da je imao "bliski kontakt sa svetim Pavlom". Dokaza za to nemaju, a Luka piše drugačije (a ne otkriva niti svoj identitet):
"Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama - kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi - pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen."

Čak i ta "mudrost" nadahnuta starim zavjetom (spominje se neki djed Isus):

Knjiga Sirahova - Proslov prevodiočev: Mnoge su nam i velike darove darovali Zakon, Proroci i ostali Pisci koji su slijedili iza njih. Zato valja pohvaliti Izraela zbog naobrazbe i mudrosti. Ali nije dovoljno da se ljudi sami nauče knjizi, već treba da riječju i perom koriste i drugim ljudima, te se moj djed Isus, posvetivši se ustrajnom čitanju Zakona, Proroka i ostalih predačkih Knjiga i stekavši golemo iskustvo - najposlije i sam našao ponukanim da napiše štogod poučno i mudro, kako bi oni koji su željni pouke proučili to, pa tako još više uznapredovali u životu prema Zakonu.
...-...

Isus kao pobunjenik protiv rimske vlasti


Gamaliel

Farizej Gamaliel (Djela apostolska) spominje seriju židovskih pobunjenika protiv Rima koji su za sebe tvrdili da su netko tj. Božji izabranici iliti Mesija = Krist!
"Ali ustade u Vijeću neki farizej imenom Gamaliel, zakonoznanac, kojega je poštovao sav narod. On zapovjedi da ljude načas izvedu (uhićene glasne ranokršćanske propovjednike) pa će vijećnicima: 'Izraelci, dobro promislite što ćete s tim ljudima. Ta prije nekog vremena podiže se Teuda* tvrdeći da je netko, i uza nj prista oko četiri stotine ljudi. Bi smaknut i sve mu se pristaše razbjegoše i netragom ih nesta.'"

Razni pobunjenici koji su se prozvali kristom

1. - Teuda
...se pobunio i tvrdio da je netko (još jedan Krist, tj. Mesija) + 400 sljedbenika = smaknut je, a pristaše pobjegle.
Ali Josip Flavije detaljno opisuje tog istog Teudu, koji je živio nakon što je Gamalijel umro. Kako je Gamalijel u Djelima apostolskim mogao onda o njemu govoriti? (Apologeti, naravno, kažu da je to zasigurno bio neki "drugi Teuda".)
"Nakon toga se u dane popisa podiže Juda Galilejac i odvuče narod za sobom. I on propade i sve mu se pristaše raspršiše."

2. - Juda Galilejac
...se pobunio i pobunio narod (još jedan Krist <=> Mesija) => smaknut je, a pristaše pobjegle.
"I sad evo kanite se, velim vam, tih ljudi i otpustite ih (uhićene glasne ranokršćanske propovjednike). Jer ako je taj naum ili to djelo od ljudi, propast će; ..." - ...a ako ne, uspjet će.
Nije li čudno da je Gamaliel "slučajno preskočio" još jednog pobunjenika - Isusa, koji je tvrdio da je Krist<=>Mesija i propao je, a pristalice su mu se razbježale nakon što su opkoljeni od 600 rimskih legionara? Ili zašto ga nije pohvalio da je uspio, jer je njegovo djelo od Boga? On samo predlaže Židovima da puste rane kršćanske sektaške bukače, jer će se u budućnosti vidjeti jesu li od Boga ili od ljudi. Ako su od ljudi - propast će sami od sebe kao spomenuti buntovnici. Zašto nema nikakvog spomena o Isusu, njihovom "vođi" koji je tvrdio da je netko, i koji je po Židovskom mišljenju "propao", tj. bio osuđen po rimskom zakonu i raspet kao pobunjenik??

Juda Galilejac bio je autor četvrte grane židovske filozofije. Njihovo učenje se slagalo sa svim drugim stvarima koje su naučavali Farizeji, ali su bili privrženi slobodi, i običavali govoriti da je Bog njihov jedini Vladar i Gospodin. Odbijali su bilo kojeg čovjeka držati bogom. [Flavius Josephus, Jewish Antiquities 18.23]
Josip Flavije više puta spominje Judu i njegovu pobunu (Ant. XVIII. 1.6; 6; XX. 5. 2; Rat II. 8. 1; 18. 8; VII. 8. 1).
Juda je zabranio plaćanje poreza Rimljanima, na temelju toga da su Židovi Božji izabran narod i da im je Bog dao područje Kanaana. "Nikakva strana sila", govorio je, "nema pravo ubirati poreze od njih, a potčinjenost oporezivanju nije ništa drugo doli ropstvo".

3. - Baraba
Sa Isusom stoji optužen i Baraba - pobunjenik protiv Rimske vlasti osuđen na razapinjanje (samo pobunjenici i robovi su se razapinjali !). Njegovo ime je bilo Isus (Isus Barabas) - tvrdi Origen i najranija evanđelja (kasnije je izbrisano da mu je ime bilo Isus). Baraba na aramejskom Bar Abba znači Očev sin tj. idiom je za Božji sin.
"...reče im Pilat: 'Koga hoćete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?'"

Čudne li slučajnosti.
Poncije Pilat ustvari ovako pita rulju:
"Kojega Isusa hoćete da vam pustim: Barabu ili Bar-Abbu?"
A oni rekoše: "Barabu!"

Radi li se o Božjem bolesnom smislu za humor ili se tu nešto krije?
Treba nam motiv.

Ako je priča o BarAbbi sumnjiva, koji bi bio prikriveni motiv onoga koji to priča?
Kada bi Isusovi suvremenici prigovarali kršćanima da se sjećaju nekog raspetog pobunjenika "Isusa Bar Abbasa" (Božjega Sina), prvi bi im "kršćani" rekli da su pogriješili. Da se radi o "drugom Isusu Bar Abbasu", a ne o onom "Isusu Bar Abbasu" na kojeg oni misle.

Tako su razdvojili pobunjenika od idealizirane slike mudrog, ali i bezgriješnog Spasitelja čovječanstva, i krenuli uvjeravati ljude u svoje vjerovanje sve do danas... Kasnije su Isusa Barabu prekrstili samo u Barabu, i izbrisali mu ime Isus iz evanđelja, jer za taj trik više nije bilo potrebe.

Inače, Poncije Pilat, koji je u evanđeljima prikazan kao blag i razuman, bio je izrazito okrutan i pohlepan, pa su ga Rimljani sramotno povukli.

Nezamislivo je da bi on poštovao nekakav (sumnjiv) židovski običaj oslobađanja pobunjenika-ubojice predviđenog za smaknuće; mogao je pobiti pola Jeruzalema, da je htio.
Cijela priča oko Isusovog suđenja je totalno nepovijesna i puna očitih nelogičnosti. Da je Pilat pustio pobunjenika i raspeo nekakvog vjerskog reformatora i iscjelitelja, jer su tako Židovi tražili, rimski bi ga imperator oštro kaznio.

Filon Aleksandrijski svjedoči o Ponciju Pilatu: "A u Judeju odasla Tiberije Pilata za prokuratora... Po karakteru jake volje i bezobziran... a njegovu prokuraturu karakterizira potkupljivost, pljačkanje, nasilje, omalovažavanje, zlostavljanje, neprestana pogubljivanja bez izricanja presude i bezgranična okrutnost."
[Werner Keller, "Povijest židova"]

"A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni počiniše umorstvo bijaše u okove bačen čovjek zvani Baraba."

Isus Barabas (sin Božji) je bio pobunjenik u Jeruzalemu!
Jesu li Isus Baraba i Isus 'Bar Abba' ustvari ista osoba - tj. pobunjenik koji je imao sa sobom naoružane Zelote, spremne da ga ustoliče kao židovskog Kralja? (Isus to nije negirao, a zato je i ujašio na magarcu u Jeruzalem.)
A kršćani su naknadno unijeli konfuziju ne bi li izbjegli neugodnu istinu o svome Spasitelju. Ujedno su lukavo izbjegli činjenicu da su se razapinjali smo pobunjenici, a ne nekakvi samoproglašeni Mesije.

Kršćanska logika:
- Isus je završio umjesto Barabe na križu, a taj je bio kriminalac.
- Pilat ih je zajedno stavio da Židovi biraju, jer je bio uvjeren nakon razgovora s Isusom da će ljudi osloboditi nevinog čovjeka umjesto kriminalca
- a Židovi su izabrali Isusa (onog drugog) pa tako postali, tobože, njegovim krvnikom.

Sve je to smišljeno vrlo proračunato: "Židovi više nisu Božji narod, ubili su Božjega Sina, pa smo to sada mi, Kršćani."

Kršćanstvo se uopće ne bi moglo proširiti Rimskim carstvom, da je njihov osnivač bio pogubljen kao pobunjenik protiv tog istog carstva. Ali ako je pogubljen "jer su to Židovi tražili", ideja o pobuni se briše, pa su tako jednim udarcem riješili dva ključna problema!

No ako pogledamo događaje oko Isusovog "povratka iz groba", jasno je da su apostoli očekivali Mesiju izbavitelja od rimskih okupatora i to propovijedali. Tek kad se po pobožnoj predaji Isus "vratio i sve im potanko objasnio", shvaćaju da nije tako mislio.
Logično je da je Isus osuđen upravo zbog svoje uloge Mesije izbavitelja, jer je kao takav, izravno sukobljen s Rimom. Otuda trnova kruna kao simbol neuspjelog kralja i natpis "Kralj Židovski".

Isus zagovara neplaćanje poreza

Sljedeći odlomak kršćani tumače kao čudo, iako nigdje ne piše da se ostvarilo. Zapravo se radi o Isusovoj ironiji. On kaže neka plate Rimljanima porez ako nađu novčić u ustima ribe (dakle nikada).

Hramski porez - "Kad stigoše u Kafarnaum, pristupe Petru oni što ubiru dvodrahme pa mu rekoše: 'Učitelj vaš ne plaća dvodrahme?' 'Plaća', odgovori."

Dakle, on plaća hramski (Božji) porez Jeruzalemskim svećenicima (kada bi bio izravni Božji Sin, onda ne bi trebao plaćati taj Božji porez samome sebi - čudno da se spominje dvodrahma, a ne židovski šekel - pola šekela je morao plaćati svaki Židov jednom godišnje u hramu).

"A kad on uđe u kuću, pretekne ga Isus: 'Što ti se čini, Šimune? Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez? Od svojih sinova ili od tuđih?' Kad on odgovori: 'Od tuđih!', reče mu Isus: 'Sinovi su, dakle, oslobođeni.'"

U prijevodu se izgubila dvoznačnost grčke riječi huios. Ona znači potomci, ali i Djeca Božja tj. djeca Izraelova. Jednako valjan prijevod bi bio: "Kraljevi zemaljski od koga ubiru carinu ili porez (Od Božje djece ili od tuđe?)."

Tuđi sinovi (sinovi zemaljskih vladara) su "svjetovni narodi" - nežidovi. Nesvjetovni-nezemaljski tj. Božji sinovi simboliziraju izabrani Božji narod - Židove; oni, po Isusu, ne trebaju plaćati porez tuđinskoj vlasti.

"...reče mu Isus: 'Sinovi su, dakle, oslobođeni. Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru, baci udicu i prvu ribu koja naiđe uzmi, otvori joj usta i naći ćeš stater] /rimski novčić/. Uzmi ga pa im ga podaj za me i za se.'"
Matej 17, 26

Ovo je jasni sarkazam koji zagovara neplaćanje poreza Rimskom carstvu, što je bila vrlo ozbiljna optužba (pobuna protiv Rima !) zbog koje je prema rimskom pravu i osuđen na smrtnu kaznu!

Iz teksta je očito da je Isus ubrojio sebe i Petra među "sinove (Božje tj. Židove)". On ustvari kaže, iako ne bismo trebali plaćati porez, kao takvi, hajde ulovi ribu i naći ćeš rimski novčić... da ne bi bilo "sablazni".

A što je s izrekom caru carevo?
Farizeji izravno pitaju Isusa treba li platiti porez Rimu ili ne, znajući da je on protiv toga.

"Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?"

To pitanje nalikuje onom: "Znaš li da te žena vara?" Da - rogonja si; Ne - opet si rogonja.
Drugim riječima, znali su da on, kao Mesija pobunjenik mrzi okupatore, ali ne smije još to javno reći.

1. "Nemojte plaćati porez okupatoru" - Rimljani će ga raspeti;
2. "Plaćajte porez okupatoru" - onda nije Mesija, napustit će ga sljedbenici;

Stoga Isus pribjegava triku da se izvuče iz te zamke:
"Pokažite mi porezni novac!' Pružiše mu denar. On ih upita: 'Čija je ovo slika i natpis?' Odgovore: 'Carev.' Kaže im: 'Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.'"

Da je htio reći da građani moraju plaćati porez caru, to bi rekao bez okolišanja, ali ne. On ustvari prikriveno, lukavo odgovara da Izraelci, kao Božji narod u Božjoj zemlji, u što je vjerovao svaki Izraelac, polažu račun samo svome Bogu, daju Bogu Božje tj. moraju plaćati samo Hramski porez, ali ne i tuđinskom okupatoru - rimskom caru. Oni nisu carev narod, niti je njihova imovina careva, nego su Božji narod i plaćaju prinose Hramu, tj. Bogu.
Po Isusu oni nemaju obvezu plaćanja rimskome caru! "Tko ima uši neka čuje."

Pavao kasnije u Poslanici Rimljanima tumači da se porez mora plaćati, jer su poreznici "Božji službenici". Time je svakako utro put simbiozi Crkve i države u kasnijim vremenima.

"Zato i poreze plaćate: ta službenici su Božji oni koji se time bave."

Uostalom, Pavao je izmijenio sve što je mislio da treba, kako bi se kršćanstvo moglo proširiti Rimskim carstvom i među "poganima".

Kupite mačeve i spremite se za borbu!

"Nato će im (Isus): 'No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se.' Oni mu rekoše: 'Gospodine, evo ovdje (JOŠ) dva mača!' Reče im: 'Dosta je!'"

Isus naređuje svojim sljedbenicima da kupe mačeve i spreme se za borbu, jer su spremali pobunu ! Hoćemo li biti tako naivni i povjerovati da je Isus sa jednim bičem (kojeg je sam načinio) istjerao hramske trgovce kao stoku, i da su se svima tresle gaće od straha? Osim 12 učenika-apostola, Isus je slao barem 72 sljedbenika da prikupljaju mnoštvo drugih sljedbenika.

"Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge, te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem."
Četa rimskih vojnika (grčki - speira = 600 ljudi!) i još židovskih hramskih čuvara je bilo potrebno kod uhićenja "miroljubivog" Isusa i njegovih naoružanih fanatika.
Iznenadili su ih noću. Budući da su znali za tog pobunjenika, Judin poljubac je bio suvišan.

Još indikacija o Isusu kao pobunjeniku

Borci za slobodu - Zeloti - u Isusovim redovima: "Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: ... i Šimuna zvanoga Revnitelj.
i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma
i Šimuna Kananajca
i Judu Iškariotskoga, koji ga izda."

Marko 3, 17

6.pr.n.e. nakon smrti Heroda, Judeja je bila pripojena u sastav Rimskoga carstva kao provincija pod upravom prokuratora sa sjedistem u Cezareji. U to vrijeme, rasplamsao se žestok otpor vatrenog proroka u brdima Galileje, poznatog po imenu Juda Galilejac ili Juda iz Gamale.
Smatra se da je on stradao zbog gerilskih aktivnosti protiv Rima, takozvanih Zelota - ili hrvatski prevedeno kao Revnitelji. Izgleda da je taj naziv prvi upotrijebio Josip Flavije, pišući izmedju 75. i 94. god. n.e.

Zeloti su dobili ime po tome što su bili "revni u svojim pothvatima".
Često su spominjani i kao 'odmetnici', ili kao sicarii="pobožni razbojnici" (sika je mali povijeni bodež koji je bio omiljen među zelotima za politička ubojstva, pa su dobili i ime sicarii).

Kao židovskoj tajnoj grupaciji, njima su Rimljani bili zakleti neprijatelji. Bili su protiv plaćanja danka Rimu, protiv priznavanja rimskog cara i protiv suradnika Rima među židovskim svećenstvom u Hramu. Po njima treba pratiti samo Davidov i Solomonov nauk...
U ime toga, sva sredstva su bila dozvoljena. Vodili su gerilski rat, napadali garnizone, izvršavali atentate, bavili se terorizmom.

Kako kaze Josip Flavije, "nisu marili ako umru ma kojom smrti, ili za smrt prijatelja, obitelji, nisu imali straha", ...dva sina Jude Galilejca su poginula kao zelotski zapovjednici nakon izbijanja pobune.

Isus je među svoje sljedbenike primio barem jednoga zelota:
- Šimun Revnitelj (Zelot)
- Dvojicu su zvali Sinovi groma (aramejski 'sinovi gnjeva')
- Juda Iškariotski (ne Juda "iz grada Iškariota" koji ne postoji*, nego iskrivljeno latinski za 'sicarius' ili "čovjek s bodežom" za Zelota ili Sicarii, tj. Juda Sikarijac)
- Šimuna Kananajca. Matej i Marko iskrivljuju hebrejsku riječ "kena'ani" (Zealot) za Kananajac, premda Kanananci odavno nisu postojali.

Sve su to tipična konspirativna imena kojima su se nazivali Zeloti! Ako je Isus među svoje sljedbenike ubrajao ljude poput Šimuna Zelota, Sinove groma i Jude Sikarijca, teško da bi ti sljedbenici mogli biti miroljubivi, kako nam to prijevarno ponavljaju teolozi.

Činjenica da evanđelja zadržavaju političke veze Isusovih učenika zadržavajući njihove nadimke, sugerira da Isusova politika nije bila suprotstavljena Zelotima. (vidi Maccoby, 'Revolution in Judaea', str. 121-124).

Interesantno je da su farizeji, koji su stalna meta izrugivanja i ismijavanja od strane Isusa, bili protiv tih "religioznih terorista". Pojam farizejštine (Matej 23, Isus: "Jao vama, pismoznanci i farizeji! Licemjeri!") je postao pogrdan u europskim jezicima.
Međutim, oni to nisu zaslužili. Kao vjerni tumači židovskih svetih spisa, uživali su ugled i bili vrlo utjecajni u narodu zbog svoje učenosti, predanosti vjeri i obično uzornom životu.
Isusovo predbacivanje da su licemjeri i zadrto paze na svako slovo Zakona, a ne na njegov smisao, bolje bi se mogla primijeniti na saduceje, koji su bili pravi konzervativci i cjepidlake. Međutim, ako znamo da su farizeji mudro odvraćali od oružane pobune, što je zelotima bio modus vivendi, jasna je Isusova mržnja i prezir prema farizejima. On je očito zagovarao revoluciju, a ne reformu.

Uostalom, u Evandjelju (i po Luki i po Ivanu, Isus je pozdravljen kao kralj: Po Ivanu (1, 49)'... Ti kralj si Izraelov!". U tom svjetlu je jasan natpis 'Kralj judejski' koji je po Pilatovom naređenju pričvršćen za križ. Po krišćanskom tumačenju iz Novog zavjeta to je bila navodno poruga. No, istina je da su Rimljani stavljali na križ političke kažnjenike, koji bi bili protiv njihove vlasti. Kao poruga, takav natpis nema nikakvog smisla, ukoliko Isus nije zaista bio pretendent da bude Judejski kralj. Što bi se postiglo time da se skromnog proroka označava kao kralja? Ako je zaista Isus bio pretendent za izraelskog kralja/mesiju, onda bi taj netko zaista potvrdio svoju vlast ponizivši ga, naznačivši njegov jadan položaj kao kralja na križu.

Evo Isusovih apostola - Zelota - u praksi

"Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?"
Luka 9, 54

"A on (Šimun) mu reče: Gospode! S tobom gotov sam i u tamnicu i na smrt ići."
Luka 22, 33

Isus: "Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam."
Ivan 15, 13

Tajna Isusova misija

Isus će se proglasiti židovskim Mesijom - Kraljem, ali još se o tome ne smije javno govoriti jer će ga uhititi prije nego što stekne dovoljno naoružanih sljedbenika i izvedu prepad rano u zoru. Isus se raspituje što se govorka u narodu o Njemu i priprema apostole na preuzimanje Mesijanske uloge, u tajnosti:

(Mt 16, 13-20; Mk 8, 27-30; Iv 6, 67-70)
"Dok je jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: 'Što govori svijet, tko sam ja?' Oni odgovoriše: 'Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.' A on im reče: 'A vi, što vi kažete, tko sam ja?' Petar prihvati i reče: 'Krist - Pomazanik Božji!' A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju."

Čim je Petar rekao da drži Isusa Mesijom (korjen te riječi je Božji pomazanik poput Kralja Davida i sl.), Isus mu brže bolje zaprijeti da to glasno ne govori. Kad bi to čuo tko od njegovih neprijatelja, brzo bi im došli glave, kao što i jesu.

Noćna straža

Noć prije pohoda na Jeruzalem, Isus se sa svojim sljedbenicima krije u šumarku pored grada. S njim su njegovi naoružani sljedbenici. On se odvaja od ostalih i sa sobom uzima trojica zelota. Oni moraju stražariti na smjenu.

Zašto? Od čega oni Isusa trebaju čuvati, dok se on pobožno moli? On ih često obilazi tijekom noći, pa ih zatiče da su dva puta zaspali, i prekorava ih. Obilazi ih i treći put, i opet su zaspali, ali ovaj puta je uzalud buditi ih, Isus već čuje vojnike koji ga dolaze uhvatiti.

Postoji tumačenje da je Isus čekao na "božji znak s neba" dok se moli, koji će im prije jutra jasno ukazati da je na njihovoj strani, a pobjeda nad neprijateljem - Rimljanima i domaćim korumpiranim svećenstvom - osigurana. No Bog se nije javio, a bez Njegove pomoći, pobuna je osuđena na propast. Možda bi od pokušaja pobune i nešto bilo, da ih noću nije iznenadila četa vojnika.

"Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: 'Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.' I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva.
'Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!'
I ode malo dalje, pade ničice moleći: 'Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša.'
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: 'Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?'
Opet, po drugi put, ode i pomoli se:
I ponovno dođe i nađe ih pozaspale, oči im se sklapale. Opet ih ostavi, pođe i pomoli se po treći put ponavljajući iste riječi.
Tada dođe učenicima i reče im: 'Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!
Ustanite, hajdemo! Evo, približio se moj izdajica.'"


*Katolički apologeti (newadvent.com) navode da "nema nikakve sumnje" kako se radi o Judi iz "grada Kariota", pa navode Jošuu 15, 25: Kirjat Hesron (to jest Hasor); međutim riječ Kirjat naprosto na hebrejskom znači grad, grad Hesron. Iz kojega je, dakle, grada Juda ili se radi o "svetom ubojici"?

Prokleta smokva

Misteriozna epizoda proklete smokve prije ulaska u Jeruzalem i čišćenja hrama zadaje dosta problema apologetima: Zašto je Isus prokleo smokvu i uništio je, jer ne donosi ploda izvan sezone?
Postoji li neko bolje objašnjenje?

Smokva je bila simbol Rima

Mitski osnivači toga grada, Romul i Rem, prikazuju se kako ih vučica hrani ispod smokve. Mit govori da ih je rodila djevica Rea Silvia, kćer kralja Numitora, a otac im je bio bog rata Mars. Numitorov brat, Amulius, oteo mu je prijestolje i prisiljava Silviju da postane hramska svećenica - Vestalka, tako da više ne može imati djece koja bi mu mogla dovesti u pitanje pravo na vlast.
Kada su se dječaci rodili, Amulius ih stavlja u košaru u pušta niz rijeku Tiber. Nadao se da će se utopiti. Međutim, košara se zaustavlja ispod stabla smokve (koje zato rimljani drže svetim) i hrani ih vučica vlastitim mlijekom. Romulusa nakon smrti uzdiže u nebo njegov otac Bog Mars.

Biti pod smokvom je u tadašnjem Izraelu bio izraz za izdaju i suradnju s Rimom. Evo epizode gdje je Isus konspirativno nazvao Natanaela da je bio "pod smokvom", ali se predomislio i sada priznaje Isusa za kralja - Mesiju - Krista:
"Kaže mu Natanael: 'Odakle me poznaješ?' Odgovori mu Isus: 'Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.' Nato će mu Natanael: 'Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!'"

Druga priča govori o malenom nadcariniku koji se popeo na smokvu. Kao bogati nadcarinik, on je očito bio suradnik Rimljana pri ubiranju poreza.
"I uđe u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: 'Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.' On žurno siđe i primi ga sav radostan."

Kada Isus govori / kune smokvu, on ustvari na zaobilazan način govori o planu za zbacivanje rimske vlasti u Izraelu. Smokva je od davnina na Istoku držana za "nečisto" drvo na čijim granama sjede demoni. Isto vrijedi za "bacanje velike planine u vodu" ako čovjek ima imalo vjere. Velika planina je također simbol za Rimsko carstvo.

"Da imate vjere koliko je zrno gorušičino, rekli biste ovom dudu: 'Iščupaj se s korijenom i presadi se u more!' I on bi vas poslušao."
U originalu se radi velikom drvetu. Simbolika je ista kao i kod smokve i planine. "Baciti veliko drvo u vodu" je simbol za pobunu protiv Rimskog carstva i protjerivanje rimskih vojnika natrag u (sredozemno) more, odakle su i došli (Apeninski poluotok - u obliku stabla/čizme).

Židovsko tumačenje epizode sa smokvom

Prema židovskom tumačenju, Isus kao samoproglašeni Mesija koji je imao političke ambicije, smišljeno organizira ulazak u Jeruzalem na Sukot - Praznik sjenica (nadstrešnica od palminih grana) - koji se slavi kao uspomena na izlazak iz Egipta, nose se palmine grančice i uzvikuje Hosana, a slavi se ujesen kad smokve itekako rađaju tj. dozrijevaju, i ne radi se o Pashi u proljeće kako vjeruju kršćani. On dolazi do smokve koja nije rodila, a prema proročanstvima ga je morala zateći smokva puna plodova. Mesija se opravdano naljutio, jer od smokvi ništa.

Dakle: par dana nakon blagdana Sjenica, Isus ulazi u Jeruzalem, i pufff, odjednom je blagdan Pasha, koji dolazi punih 6 mjeseci poslije (u proljeće). Očito su evangelisti bili polupismeni, i radili nevjerojatne greške i previde.

Rimske legije i svinje

"Isus ga nato upita: 'Kako ti je ime?' Kaže mu: 'Legija mi je ime! Ima nas mnogo!' I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja. A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle: 'Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo! I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru."

Pričom o "čudu" maskirana je sprdnja s Rimljanima (legija je rimska vojna formacija) i poziv na istjerivanje "svinja iz onoga kraja u more" tj. poganskog Dekapolisa (gdje su nežidovi - rimljani - jeli svinjetinu).

Židovi toga doba su mogli lako prepoznati o čemu je riječ. Legija se sastoji od 6000 vojnika, ali manje jedinice (2000) su bile stacionirane u Siriji, koja je obuhvaćala Judeju. Jedna takva jedinica je imala za svoj simbol vepra. Oko vremena Židovskog rata, ova legija se stalno prebacila u Jeruzalem sa svojim logorom na mjestu Gornjeg grada, gdje je prije bila Herodova palača. Fretensis legija je mogla biti u Judeji prije toga - čak 20. god. naše ere! Gadarenske* (gerazenske) svinje bi mogle doslovce označavati tu legiju.
______
*Gadara je bila poprište velikog masakra Židovskih pobunjenika koji su počinile rimske trupe 69 n.e. Poput svinja, pobunjenici su satjerani u vodu i "nitko se nije spasio" (Flavije J., Židovski rat, Bk IV, Pogl. 7).

Flavije spominje Isusa, sina Šapatova, koji je predvodio neke pobunjenike protiv Rimskog carstva u Kapernaumu (!):
"...Neki od onih koji su bili s Isusom pobjegli su, dok su drugi od njih sišli trčeći dolje do jezera, i naišli se licem u lice s neprijateljima, i neki su ubijeni dok su pokušavali ući u brodove." (Sn 5)
- Flavius Josephus, Židovski rat, Bk III, Pogl. X
Titove snage (sin rimskog generala Vespazijana, 69. god. naše ere) su plovile za pobunjenicima koji su uspjeli pobjeći brodom i porazili ih.
"I sada oni koji su satjerani do jezera, nisu mogli pobjeći iz vode, gdje je sve nadzirao neprijatelj... Jezero je bilo krvavo, i puno tijela, jer nitko nije uspio pobjeći... Broj pobijenih... biješe 6500." (Sn 9)
- Flavius Josephus, Jewish War, Bk III, Ch X

Zanimljivo da Barnabino evanđelje spominje brojku od 6.666 demona koji su se podavili nakon što ih je Isus utjerao u svinje koje je satjerao u jezero kod Gadare.

...-...

Biblijske neznalice


Marko - Biblijski neznalica

Marko je pobrkao biblijske proroke, pripisuje Izajiji ono što je napisao Malahija:
"Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put."
Marko 1, 2

"Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi."
Malahija 3, 1

Isus Krist - Biblijski neznalica

Isus viče, "citirajući" iz Pisma rečenicu koja u Pismu nigdje ne postoji:
"U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: 'Kao što reče Pismo: Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!'"
Ivan 7, 38

Sad, ne zna se na koje Pismo se ovdje misli, more bit na neku privatnu korespodenciju, jer u Pismu ovoga nema! Žive vode se spominju, ali ova rečenica ne. To je Isus malo prepravio tekst i slavodobitno ga pripisao sebi, da je on ta živa voda, jedina istina, najmudriji i najveći čovjek koji je ikada gazio pustinjom južno od Galileje.

Isus kaže: "...da tako na vas dođe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste između Hrama i žrtvenika."
Matej 23, 35

Očito Isus nije pozorno čitao Bibliju (vidim navadu letimičnog čitanja imaju i njegovi štovatelji). Da jest znao bi da je jedan drugi Zeharja ubijen tamo (Zeeharja sin Jehoiadijin!).

"I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub."
U Isusovo vrijeme nema šanse da bi se žena mogla rastati od muža, pa udati za drugoga.

Isus opet pogrešno citira
Matej 4, 10: "Tada mu reče Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!"

Pravi tekst po Ponovljenom zakonu 6, 13:
"Boj se Jahve, Boga svoga; njemu iskazuj štovanje; njegovim imenom polaži prisegu."

U Markovom Isus kaže (suprotno 1Samuel 21-22), da je Davidu dao kruha veliki svećenik Ebjatar, a ne običan svećenik Ahimelek, njegov otac*, i ne shvaća o čemu se radilo.
Sljedeća znakovita "Isusova izjava" - samo je jedna u dugom nizu dokaza da tekstopisci evanđelja nisu poima imali o židovskim "svetim spisima", a mit o Isusu naknadno konstruirali.
________________________
*Apologeti kažu da se radilo o frazi "u vremenima velikog svećenika Ebjatara", koji je bio sin ovoga običnoga svećenika Ahimeleka, pa je "njegovo vrijeme" uključivalo i razdoblje dok još nije bio veliki svećenik. Možda bi se moglo i tako reći, iako ne vidim razloga. S davanjem kruha njegova oca, Ebjatar nema ama baš ništa. No greška s "pratiocima" je fatalna po Isusovo znanje.

"Isus im /farizejima/ odgovori: "Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?"
Marko 2, 25-26

Najsmješnije je da je nekakav "rabin genijalac Isus" načinio grešku pred farizejima koju ne bi načinilo niti židovsko dijete. Oni vrlo dobro znaju da je David u toj sceni lagao da su s njim vojnici/pratioci, kad je zatražio posvećene krušćiće od svećenika Ahimeleka. Evo kako ide priča u starom zavjetu:

Davida je bijesni kralj Šaul odlučio ubiti: "zao duh Božji" naveo je Šaula na to (?!).

David se tri dana krije od svih i iz šume pritajeno čeka na znak prijatelja Jonatana, Šaulovog sina je li sigurno vratiti se ili mora pobjeći iz zemlje. Jonatan mu dogovorenim tajnim znakom (sa odapinjanjem strijele) poručuje da se ni u kom slučaju ne vraća nego da bježi iz zemlje što brže može.

"Nato David usta i ode, a Jonatan se vrati u grad. Boravak u Nobu David dođe u Nob k svećeniku Ahimeleku. Ovaj dršćući pođe u susret Davidu i upita ga: 'Zašto si sam i nema nikoga s tobom?' A David odgovori svećeniku Ahimeleku: 'Kralj mi je dao nalog i rekao mi: Nitko neka ništa ne dozna zašto te šaljem i što sam ti zapovjedio! A momke sam poslao da me dočekaju na tom i tom mjestu. A sada, ako imaš pri ruci pet hljebova, daj mi ih, ili što god se nađe!'"

Vidimo da je David odmah krenuo u bijeg, a na putu svratio do svećenika u hram da se snabdje za put (5 hljebova, vjerojatno malih beskvasnih). On laže svećeniku da mu je kralj dao nalog (Šaul ga hoće ubiti, a ne dati nekakav nalog). Svećenik je sumnjičav. Pita ga zašto je sam!? On laže da je momke poslao nekuda pa nisu s njim (momci koji s njim tobože obavljaju onaj lažni nalog, a koje mora spomenuti jer mu treba kruha za nekoliko dana - to je izlika da mnogo kruha uzme samo za sebe).

Svećenik daje kruh pod uvjetom da su se njegovi momci uzdržali od seksa, jer se radi o kruhu posvećenom Jahvi na oltaru.

"...ali samo ako su se tvoji momci uzdržali od žena." David odgovori svećeniku ovako: "Sasvim pouzdano! Žene su nam bile uskraćene, kao uvijek kad izlazimo na vojni pohod, i tijela su u momaka čista."

David opet laže da dođe do hrane za bijeg. Lukav, kakav je bio, on iskamči i oružje.

"David upita Ahimeleka: 'A nemaš li ovdje pri ruci kakvo koplje ili mač? Nisam uzeo sa sobom ni svoga mača ni svoga oružja, jer je kraljev nalog bio hitan.' A svećenik mu odgovori: 'Ovdje je mač Filistejca Golijata, onoga koga si ubio...'"

On u bijegu stiže kod svojih bivših neprijatelja filistejaca:
"David kod Filistejaca - Potom David ustade i pobježe onaj dan daleko od Šaula i dođe Akišu, kralju Gata. A dvorani Akiševi rekoše svome kralju: 'Nije li to David, kralj zemlje? To je onaj o kome su plešući pjevali: Pobi Šaul svoje tisuće, David na desetke tisuća.'"

Davida su prepoznali kao bivšeg neprijatelja, i on pribjegava još jednom lukavom triku : počne sliniti i bubnjati kao luđak:
"David se zamisli o tim riječima i silno se uplaši gatskoga kralja Akiša. Tada se David poče pretvarati pred njima kao da je umobolan i vladati se kao luđak u njihovim rukama: bubnjao je po vratima i puštao da mu teče slina niz bradu."

I priča ide dalje... do Isusa koji je po mitu njegov potomak po Josipu koji mu nije otac nego Duh Sveti...

Dakle, nikakvih slugu niti pratitelja nije bilo s njime za koje bi on uzimao kruha.
Nitko ga nije pratio niti dio niti cijeli put. Momci/sluge se spominju jedino u onom razgovoru kad David laže svećenika - nigdje drugdje.

Pratioce su apologeti izmislili upravo radi "isusove" pogreške tj. površnog razumijevanja pisaca evanđelja. Da su ga pratile sluge, mogle su mu donijeti hrane za dalek put i mač. Zašto bi se on izvrgavao opasnosti kod sumnjičavog svećenika i tražio od njega oružje i kruh, i rekao mu da ga tamo-i-tamo netko čeka? Tako bi kralj mogao pobiti i njega i sluge koje su mu pomagale.

Ali Isus jasno govori o Davidu i "njegovim pratiocima":
- "...on i njegovi pratioci?"
- "...a on dade i svojim pratiocima?"


U to vrijeme (prema bibliji) Ebjatar nije bio visoki svećenik, nego je obični svećenik bio njegov otac Ahimelek. No Isus pogrešno kaže da se to dogodilo "za velikog svećenika Ebjatara".

Vrlo je znakovito da su autori evanđelja po Luki i Mateju diskretno ispustili samo dio: "za velikog svećenika Ebjatara" u svojim inačicama iste priče (Matej 12, 1-8 i Luka 6, 1-5), znajući da se radi o greški ali ne brišu drugu glupost tj. Davidove pratioce!

Zamjena spominjanja Ahimeleka "za velikog svećenika Ebjatara" je još čudnija, ako se zna da je Ahimelek mučki ubijen od kralja upravo zato jer je viđen da je dao kruh Davidu. Ubijen je on, njegovih 80 svećenika i cijeli svećenički grad Noab. Zašto ga je pisac ne spominje nego kaže "za vrijeme Ebjatara"? Za svoje mučeništvo je barem to zaslužio.

"Niste li čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji te pojedoše prinesene kruhove, a to ne bijaše slobodno jesti ni njemu ni njegovim pratiocima, nego samo svećenicima?"
Matej 12, 1-8

"Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?"
Po Luki 6, 1-5

Svaki informirani Židov bi odmah reagirao i rekao da nije bilo nikakvih pratilaca uz Davida. On ih je izmislio kako bi se opskrbio hranom, jer je bio u bijegu potpuno sam. Ali evanđelja su sklepana daleko od Izraela i za ljude koji njihove spise nisu dobro poznavali.

Cijeli tekst je još apsurdniji, jer "Isus govori" o opravdanju trganja klasja u subotu tako što navodi priču o Davidovoj lukavoj prijevari, zapetljavajući se još više u svome neznanju.

Zaključak

U to vrijeme je i inače bilo opasno putovati sam. David je obvezno morao doći do oružja.
- Ako nije bilo vremena za naći oružje, kako bi onda sakupio "svoje pratioce"?
- Postoji opasnost da bi ga netko izdao.
- Ahimeleku je sumnjivo da je David sam - morao je izmisliti "pratioce"
- Ahimeleku je rekao da ljudi _čekaju_ na njega. Zašto nije došao pred njega s njima, da im svima da kruh, nego je lagao? Ahimeleku ne bi bilo ništa sumnjivo, jer su "pratioci s njim", pa ga za pratioce ne bi ni pitao.
- Njegov plan je bio pobjeći među neprijatelje, i tamo se praviti lud. Nikakvi pratioci nisu bili u planu, niti su ga tamo mogli slijediti. Neprijatelji bi ih vidjeli i pobili.
- Oružje traži od svećenika, na prjevaru, riskirajući da bude sumnjiv. To isto tako ne bi trebao činiti, da je netko od "njegovih pratilaca" imao oružje. Ta ne bi oni išli na tako opasan put goloruki.
- Citat: "Tada progovori Doeg Edomac, koji je stajao među Šaulovim dvoranima, i reče: "Ja sam vidio Jišajeva sina kad je došao u Nob k Ahimeleku, Ahitubovu sinu. Ovaj je zatražio za njega savjet od Jahve i dao mu hrane i predao mu mač Filistejca Golijata."
Ovaj optužuje svećenika da je Davidu dao hranu i mač, pa kralj daje ubiti i velikog svećenika, i 85 njegovih svećenika, i cijeli grad Nog, gdje se svetište nalazilo. Tu vidimo da je kralj itekako naumio ubiti Davida, pa je razumljivo da je isti išao sam. Pogotovo stoga jer si je predbacivao krivicu za svećenikovu smrt. David priznaje da je uočio Edomca koji ga je vidio. Znajući da će kralj pobiti sve koji su mu pomagali, on se ipak polakomio za kruh. Poslije mu je žao i priznaje da je on odgovoran za smrt svih tih ljudi. (Lažljivac, krivac za genocid iz nehata, koljač žena u pohodima, preljubnik i ubojica hrabrog junaka kome je preoteo suprugu, David je ostao najveći Božji miljenik.)

Sve to govori u prilog da s njim nije bilo nikoga.
Isusova greška je tim veća, jer je on bio od malenih nogu toliko vješt u tumačenju svetih spisa, da je zadivio iskusne rabine u sinagogi (a oni su cijeloga života proučavali te spise). Isus, koji se ponosio rodom Davidovim, sigurno je bio dobro upoznat s pričom o Davidu i njegovom bijegu, do najsitnijih detalja. Njemu se takva omaška ne bi mogla desiti, pa kome se onda desila?
Piscima evanđelja koji nisu bili verzirani u židovskim spisima, kao niti publika koja ih je slušala.

Apologetski pokušaji

Jedni citiraju 1Samuel 22, 6 gdje piše:"Šaul doznade da se pojavio David s ljudima koji bijahu s njim."
Ali "izostavljaju spomenuti", da se radi o mnogo kasnijim događajima koji nemaju veze s Davidovim davanjem hljebova "pratiocima". David je boravio kod Filistejaca, pa je pobjegao od njih i sklonio se u pećinu.

"David ode odande i skloni se u spilju Adulam. A kad su to čula njegova braća i sva njegova obitelj, dođoše onamo da mu se priključe. Osim toga skupiše se oko njega svi koji bijahu u nevolji, svi zaduženi, svi nezadovoljni, i on im posta vođom. A bijaše ih oko njega do četiri stotine ljudi."

Njih sigurno nije hranio s 5 krušćića koje je pojeo u bijegu na putu do filistejskog dvora.

No spaljeni apologet sa (ex) Tektonika.com [http://www.tektonics.org/lp/markmen_CC1-2.html] ne misli tako.
On je napisao podugački "traktat", na svoj bahati i egomanijačni način, kojim je pokušao zakrpati tu rupu u Isusovu poznavanju priče o Davidu.

Nesuglasica: Herod - Pilat

Za razliku od drugih evanđelja, Lukino i Petrovo evanđelje (nekanonsko), imaju Heroda Antipasa koji igra ulogu u suđenju Isusu. Robert Price piše o tome u svojoj knjizi "Deconstructing Jesus" (str. 249):
Petrovo evanđelje ima Heroda koji se savjetuje s Pilatom, ali on izvrši egzekuciju. A, kako je zabilježio Alfred Loisy, Luka izgleda da je imao pristup toj inačici pasije u kojoj je Herod dao ubiti Isusa, a ne Pilat [A. Loisy - The Origins of the New Testament, str. 192]. To postaje očito kada se ispita nezgrapni i nevjerojatan slijed u kome se Isusu sudi pred Pilatom, onda pred Herodom Antipasom, pa opet Pilatom. Nitko nije na zadovoljavajući način objasnio Pilatovo slanje Isusa Antipasu, kako to Luka čini. Jednom kada Isus dospije na Herodov sud, Herodovi vojnici se izruguju s njim, ne Pilatovi kao u drugim evanđeljima, iz čega proizlazi da je Luka pokušavao harmonizirati Markovu Pilatsku-pasiju s drugom pričom na Herodovom sudu i morao birati između izrugivanja.

Najočitiji znak grubog zahvaćanja u tekst je Herodovo puštanje Isusa - zatim njegovo slanje natrag Pilatu! Jasno je da je Luka morao imati pasionsku priču od Marka, u kojoj je Pilat naredio Isusovu egzekuciju, i drugu priču, onu evanđelja po Petru. u kojoj Ga je Herod Antipas osudio. Da bi iskoristio obje priče, morao je Herodovu osudu pretvoriti od kriv na nevin, (inače, kao u evanđelju po Petru, morao bi pisati da Ga je Herod poslao na križ). Ali umjesto da pusti Isusa na slobodu, što bi oslobađajuća presuda sigurno zahtijevala, on šalje Isusa nazad Pilatu - zašto?
A ako je Pilat čekao na Herodovu presudu, zašto Ga i on nije pustio, jer je Herod oslobodio Isusa?
Luka ima previše kuhara u svojoj kuhinji, a jelo je pregorjelo.

Ali pravo pitanje jest sljedeće:
Ako je za Isusa bilo poznato da je nedavno raspet u vrlo dramatičnim okolnostima, koje mnogima nisu mogle promaknuti, prema presudi bilo Pilata, bilo Heroda, kako bi zaboga mogla postojati nedoumica oko toga tko ga je ubio? Ako su ga nedavno smaknuli bilo Herod bilo Pilat, kako bi bilo koje vjerovanje o uključenosti drugoga moglo nastati?
Ali, u drugu ruku, ako su oba tek puka nagađanja oko toga tko je ubio Isusa, onda nam je vrlo lako zaključiti kako je zbrka nastala.
...-...

Je li Isus sveznajući Bog?


"Ona (Saloma) nagovorena od matere: 'Daj mi, reče, ovdje na pladnju glavu Ivana Krstitelja.' Ražalosti se kralj, ali zbog zakletve i sustolnika zapovjedi da se dade. Posla odrubiti glavu Ivanu u tamnici. I doniješe glavu njegovu na pladnju, dadoše djevojci, a ona je odnije materi. A učenici njegovi dođu, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga pa odu i jave Isusu. Kad je Isus to čuo, povuče se odande lađom na samotno mjesto, u osamu."
Matej 14, 9

Isus nije znao da je odrubljena glava njegovom velikom prijatelju Ivanu Krstitelju (ili Lazarovu "smrt"). Kad je čuo tu vijest od apostola, povukao se na osamu u tuzi. Bio je, ipak, opisan samo kao čovjek... a ne sveznajući Bog.

Ovdje Isus brka očeve i sinove:
"...da tako na vas dođe sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Abela pravednoga pa do krvi Zaharije, sina Barahijina, kojega ubiste između Hrama i žrtvenika."
Matej 23, 35

"Tada Božji duh napuni Jojadina sina, svećenika Zahariju, koji, stavši poviše naroda, reče: 'Ovako veli Bog: 'Zašto kršite Jahvine zapovijedi? Zašto nećete da budete sretni? Kako ste vi ostavili Jahvu, i on će vas ostaviti.' Ali su se oni pobunili protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovijedi u predvorju Jahvina Doma."
2Ljetopisi 24, 20-21

"Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji."
Po Ivanu 3, 13

Isus se hvali da je jedino on uzašao na nebo. Zar On ne zna za uzašašća koja se spominju u Starom Zavjetu? Npr: Enoh ili Ilija koji u Vatrenim kočijama uzlijeće u Nebo:
"I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo."

Apologeti su smislili kako doskočiti ovome, pa smišljaju da je "Isus mislio" na to da se nitko nije vratio iz drugog svijeta i pričao o tome kao što je on, što, naravno, nigdje ne piše. Ova izjava ujedno potire bilo kakvo uzašašće Djevice Marije na nebo.

Zašto Isus govori o Mojsijevim knjigama, kad ih mitski Mojsije očito nije pisao? (Marko 12, 26) i vjeruje u mitskog Nou brodograditelja i njegovu Zoo-Arku? Navodi Sodomu i Gomoru kao povijesne gradove, Jonu i njegovu veliku ribu-kita itd? Je li to zato jer je bio praznovjerni stolar iz ruralne, provincijske sredine baš kao i sva njegova publika i ribari koje je sakupio?

Pavao - lažni farizej

Pavao koji se bavio izradom šatora, lažno se predstavljao kao bivši židovski farizej. Oni su bili eksperti poznavanje Svetih spisa - tj. Staroga zavjeta. U dolje navedenom ulomku iz Galaćana, Pavao potpuno pogrešno interpretira nešto iz Septuaginte - grčkog prijevoda Starog zavjeta.
Pravom farizeju se to nikada ne bi moglo desiti. Prvo, nikada ne bi koristili grčki prijevod knjige koju imaju u originalu i nikada ne bi tumačili na način kako je to Pavao protumačio. On kaže da je proklet od Boga onaj koji visi na drvetu. Pa je nevini Krist u poziciji prokletoga prema Pavlu, otkupio naše grijehe.
Međutim, Stari zavjet kaže da vrijeđa Boga onaj koji je osuđena obješena čovjeka ostavio preko noći da visi - mora ga istoga dana položiti u zemlju. Naime, ljudsko je tijelo "na sliku i priliku Božju" pa vrijeđa Boga onaj tko ostavi ljudsko tijelo u tako sramotnu položaju preko noći.

Ali Pavao (Galaćanima 3, 13) sasvim pogrešno priča:
"Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom - jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu - da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: ..."

A u Ponovljenom zakonu (21, 22-23) jasno piše:
"Tijelo obješenika - Ako tko učini grijeh koji zaslužuje smrt te bude pogubljen vješanjem o stablo, njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noći nego ga pokopaj istoga dana, jer je obješeni prokletstvo Božje. Tako nećeš okaljati svoje zemlje, koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu."

Prema Pavlovoj logici (koju je pokupio iz pogrešnog grčkog prijevoda kojeg je jedino razumio - dakle on je lažni farizej), bilo bi moguće i da netko objesi svoga neprijatelja i tako ga izloži vječnom Božjemu prokletstvu, a on ni kriv ni dužan.

Pavlova šutnja o konkretnom čovjeku - Isusu

Zašto Pavao nikada ne citira ama baš ništa od Isusovih izreka u evanđeljima (osim jedne sumnjive), i ne pokazuje da zna išta o Isusovim naučavanjima i o njegovom konkretnom životu kako je opisan u 4 evanđelja?

On stalno ponavlja da je evanđelje primio izravno, od Gospodina, a ne da se oslanjao na nekakvu usmenu predaju ili da su mu apostoli prenijeli konkretne podatke i Isusove riječi.
U svojim poslanicama, na mnogo mesta mu se neki konkretan detalj Isusova života ili nauka naprosto nametao da ga ponovi vjernicima, ali od toga ništa. Za njega je Isus poput Adama, mitološko biće koje je raspeto i umire u nekim višim sferama duha, nekim drugim nebesima, a njemu preko vizija daje novo evanđelje.
On posvuda navodi starozavjetne izreke i citate o Nebeskom Sinu Božjemu, koji prebiva i djeluje u platonskim nebesima kao Veliki svećenik poput Melkisedeka.

Graniči s pameću da se obilno navode "proročanstva", a ne prava stvar, stvarni Isus koji se pojavio na zemlji. Upravo bode u oči kako su to razni proučavatelji biblije previdjeli, i kako im je unaprijed stvoreno mišljenje o Isusu kao čovjeku zastrlo logičko promišljanje i opažanje. Priče koje su nastale u kasnijem periodu - evanđelja - sugerirale su razumijevanje, pa čak i način prevođenja poslanica, gdje bi se često nešto umetnulo što uopće nije stajalo.

Zašto Pavao svoj kratki posjet Jeruzalemu nije iskoristio za odavanje počasti Isusu? On se susreće s Petrom da raspravi neke teološke probleme i to je sve. Ne posjećuje Kalvariju, ne razgovara s "očevidcima" koji su razgovarali s Isusom, ne posjećuje Mariju... u potpunosti zanemaruje Isusovu ostavštinu kao povijesne osobe kao da nikada nije hodao ovom Zemljom.
Je li to stoga, jer su evanđelja nastala nakon toga, a Isus još uvijek bio idealizirani, kvazi-etički mit, a ne stvarna osoba, a izjave o njemu sklepane iz starozavjetnih proročanstava i smještene u "niža i viša nebesa" ?

Sveti Pavao također sugerira svojim vjernicima da je ok lagati i pretvarati se da nisi to što jesi (pod Zakonom, ili bez Zakona), ako će tako moći sakupiti više novih vjernika i uvjeriti ih da prijeđu na Kršćanstvo.

Budući da su "radili" među "poganima", Isus je morao poprimiti lik koji je poganima odgovarao. Otuda kasnie priče o djevičanskom rođenju, nevjerojatnim čudesima, zombijima, potresima, pomračenju Sunca itd. Pogani nisu mogli shvatiti da se radi o moralnim uputama i ezoteričkim događanjima. Trebalo im je nešto žešće i opipljivije da ih privuče tom novom kultu.
Pavlovo pravilo je postalo opravdanje za "pobožne laži".

Je li Isus ikada došao u fizičkom tijelu na Zemlju?
Ta ideja je bila zastupljena među ranim kršćanima i izazivala je žestoke rasprave. Na kraju je prevladala struja koja je tvrdila da jest, i pribavila evanđelja koja su tako pisala, a ostala spalila.

Isus mađioničar

Jeste li vidjeli ovaj sajt (na engleskom) http://www.miracles-of-jesus-christ.com/miracles.htm na kojem se lucidno dokazuje da su sva čuda koja je Isus izvodio bila poput iluzionističkih trikova?

- hodanje po vodi je ustvari hodanje po plićaku pred ribarima izgubljenim u oluji;
- oživljavanje Lazara je možda prijevara koju je brat prostitutke, morao odglumiti kao zahvalu što ju je Isus spasio od kamenovanja;
- "slijepac od rođenja" ne prepoznaje Isusov glas nakon što je čudesno progledao (iako slijepci imaju savršen sluh!);
- je li Isus sakrio kruh i ribe u gustoj travi u sumrak kupljene za "dvjesta denara - da svaki nešto malo dobije"? Je li stvorio i mnogo košarica za ribe i kruh?
- jesu li ljudi tog vremena znali za psihosomatske bolesti (nije izliječen nitko bez noge ili ruke, samo opsjednuti demonima i umišljeni bolesnici, ili lažni slijepci);
- prijevara s vodom i vinom;
- glavni dokaz o Uskrsnuću je prazan grob (nestao je novac u banci - da li to znači da je novac prebačen na račun u Raj?);

Koliko Isusova "čudesa" nalikuju raznim "iscjeliteljima" čije oglase možete pročitati u žutoj štampi, kao npr. Arena?

Kako se vremenom "uljepšavalo" evanđelje?

Markovo evanđelje je najstarije. On piše da Isus - tj. Svemogući Vječni Bogočovjek - nije mogao čudesno liječiti u svome selu jer su ga dobro poznavali:
"A Isus im govoraše: 'Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.' I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih."

Matej, koji je prepisivao od Marka, ujedno je grozničavo prepravljao sve što mu se nije sviđalo kod Marka. Gornji događaj opisuje kao da Isus nije htio učiniti čudesa:
"A Isus im reče: 'Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.' I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere."

Štoviše, postoji i poznati razlog zbog kojeg bi Isus bio šokiran kada bi se sugerirala njegova božanstvenost. Jednom prilikom, On prigovara kada ga se nazvalo "Dobrim": "Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini!"
Marko 10, 18

Zanimljivo je primijetiti kako kreatori Matejeva evanđelja mijenjaju ovaj navod kada ga prepisuju od Marka. U Matejevu evađelju imamo preinačenu Isusovu izjavu u kojoj Isus ne negira da je dobar (tj. Bog sam):
"Što me pitaš o dobrome?"
Matej 19, 17

Najstarije evanđelje "po Marku" nema niti jedne priče o Isusovom pojavljivanju pred učenicima, već je samo spomenuta priča o praznome grobu. Ostala tri evanđelja (nastala poslije Markova) imaju priče o pojavi uskrsla Isusa, i sve su međusobno različite.

Autor evanđelja po Mateju također dodaje odlomak svom izvoru (Markovo evanđelje) koji čini židovski narod odgovornim za smrt Isusa i čak ga opisuje kao željnog užasnog prokletstva:
"Krv njegova na nas i na djecu našu!"
Matej 27, 25

Pavao pljuje po Starom zavjetu i smišlja novi

U sljedećem odlomku, vidimo da Pavao tvrdi da su židovskim prorocima govorili nekakvi "anđeli a ne Bog".
Dakle preko nekakvih nepouzdanih "posrednika", a ne Boga, koji je "jedan, a ne više njih". Pavao tako izričito negira ikakvu vjerodostojnost da je Stari zavjet riječ Božja; to su riječi anđela preko posrednika. Zakon je "dometnut poradi prekršaja" i treba trajati samo dok ne dođe obećano Abrahamovo sjeme - Isus Krist. Nakon toga se, prema Pavlu, ukida.

Radi o ključnim retcima ukidanja židovskih pravila i uspostave nove teologije, isključivo Pavlove:
"Uloga Zakona - Čemu onda Zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne dođe potomstvo /grčki: sperma, sjeme/ komu je namijenjeno obećanje; sastavljen je po anđelima preko posrednika. Posrednika pak nema gdje je samo jedan. A Bog je jedan."
Galaćanima 3, 19

Dakle, u Starom zavjetu nije Bog govorio izravno Mojsiju (i Prorocima), nego nekakvi anđeli, preko posrednika. A Bog je samo jedan, i to je Isus Krist ("sperma Abrahamova"). I On izravno govori Pavlu. Pavao ne mora slušati ni apostole, ni čitati Stari zavjet. S njim izravno razgovara Bog Isus, pa treba slušati samo njega, Pavla, a ne nekakvog posrednika (Mojsija) koji komunicira tek s nekakvim anđelima. Tako će njegovi slušatelji postati djeca Abrahamova i dobiti sve lijepe poklone i sva divna Božja obećanja, koja je Bog dao Abrahamu (kako piše u Starom zavjetu), a Židove "prepustiti prokletstvu".

...-...

Najvjerojatniji scenarij Isusova pokopa


Rimljani su na smrt osuđene pobunjenike po pravilu bacali u zajedničku grobnicu ("robove i one koji su ugrožavali društveni poredak") ili psima da ih sramotno raskomadaju (Crossan 1991., pogl.6)*

Osuđenici su morali visjeti danima kako bi zastrašili one kojima bi na pamet pala slična pobuna ili prekršaj. U vrlo rijetkim slučajevima, činili su izuzetke od toga pravila, npr. uoči blagdana na posebnu zamolbu. Leš bi tada završio u privremenoj grobnici, da bi se, nakon blagdana, pokopao u zajedničku grobnicu.

Ugledni član Sanhedrina, vijeća sastavljenog od vodećih židovskih svećenika i farizeja - "Josip iz Arimateje" - koje je do zadnjeg čovjeka osudilo Isusa zbog blasfemije - navodno je zamolio Poncija Pilata da Isusa privremeno položi u svoju bogatu grobnicu zbog sabbatha (apostoli to nisu znali jer su se svi bili razbježali).
Kao pobožni Židov, on je to mogao učiniti iz štovanja prema Isusu, a Pilat je odlučio poštivati tu tradiciju.
Na grob su postavili vojnike da čuvaju tijelo, kako ne bi netko izvukao Mesiju iz groba i sakrio ga i pokopao na dostojan način.

Čim je blagdan završio, vojnici su obavili svoj posao, te odmotali platno u koje je Isus bio omotan i uredno ostavili složeno u grobnici. Uklanjaju i 50 kila ulja i mirisnog lišća (sto libara smirne i aloja) u koje je Nikodem umotao Kristovo tijelo. Prebacuju Isusovo tijelo u zajedničku grobnicu, jer je osuđen kao pobunjenik protiv rimske vlasti, pa nije imao pravo na dostojan ukop.

Nakon sedam tjedana, kada su apostoli počeli šuškati da je Isus uskrsnuo, Josip iz Arimateje više nije mogao reći apostolima, niti da je htio: "Evo, ovo je Isusov leš!", jer se već bio raspao i nije se mogao identificirati. Židovima je Zakon također propisivao zakapanje osuđenika u zajedničku grobnicu, za što postoje izvanbiblijska izvješća.

Da je Josip zadržao Isusov leš u svojoj grobnici, bio bi strogo kažnjen - kako od Židova, a još strože od Rimljana. Uostalom, zašto bi riskirao svoj ugled člana najvišeg židovskog vijeća samo zato da zadrži leš pobunjenika kojega su napustili svi njegovi učenici i osudio narod?
Jednostavno su ga rimski vojnici koji su čuvali grobnicu, u subotu navečer prebacili u zajedničku grobnicu kako su to običaji i zakon nalagali (židovski šabat započinje u petak navečer i traje do subote navečer!). Nakon toga, u nedjelju ujutro, neke žene nalaze uredno posloženo platno i otvoren prazan grob. One zbunjeno tu vijest prenesu zbunjenim apostolima, a učenik kojega je Isus "najviše volio" - Ivan ekspresno "povjerova".

Povjerovao je da je Isus uskrsnuo, iako u samom Novom Zavjetu piše da nisu razumjeli niti očekivali njegovo uskrsnuće. Dakle mit se stvorio iz jednostavne činjenice praznoga groba!

Prije bilo kakve vizije Isusa "koji bi im sve to objasnio" ili "priče rimskih vojnika" ili sličnog. Iz mašte šokiranih, neobrazovanih i lakovjernih sljedbenika je nastao mit, koji je kasnije trebalo potkrijepiti dodatnim (vrlo neuvjerljivim) pričama o neobičnim pojavama Isusova povratka. "Pojašnjenja" su obično dopisivana na kraju evanđelja, mnogo godina kasnije.

Tako je nastala priča o uskrsnuću ...čiji je jedini "svjedok" - mrkla noć.

"Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: "Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše."

"Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova."

Da se Isus stvarno vratio iz "drugog svijeta" imao bi što-šta pričati i sve protumačiti apostolima, a ovi bi zapamtili svaku njegovu riječ i odgovore na njihova vječna pitanja.

Na početku Djela piše:
"Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolimakoje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem."

Što li im je toliko mnogo napričao u tih 40 dana intenzivnih razgovora i tumačenja, o kraljevstvu Božjemu, a oni su upijali svaku njegovu riječ? Prije mu nisu povjerovali, mislili su da je Mesija, ali sada, kada se kao jedino ljudsko biće vratio iz Zemlje mrtvih, detaljno im je objasnio radosnu vijest o tome što trebaju učiniti da i oni steknu vječnost i spasu se.

Evanđelja bi upravo od toga trenutka morala biti najopširnija u izlaganju originalnoga Isusova nauka, ali baš ništa od toga.
Umjesto detalja sačuvanih sjećanja na razgovore sa Uskrslim, Uzvišenim, Proslavljenim Isusom, Evanđelja se nakon uskrsnuća iznenadno prekidaju.

Matejevo evanđelje se tu odmah prekida. Ništa ne piše o tome što im je Isus govorio kad je ustao iz mrtvih (kao niti oni drugi koji "ustaše iz grobova").

Po Mateju se zemlja zatresla i anđeo odvalio kamen.
Po Marku se grob nije otvorio pred ženama, već je bio otvoren i prazan. On kaže samo da je Isus detaljno tumačio židovske svete spise da oni govore o Njemu.

Zar se zato vratio iz zemlje mrtvih? Čemu grčevito tražiti potvrdu iz prastarih "svetih spisa" ako je On-Bog bio živi dokaz uskrsnuća i povratka od mrtvih?

Niti Ivan niti Luka se nisu pretrgli pisati o Njegovim posthumnim porukama i tumačenjima. Jasno nam je i zašto. Nije ih ni bilo.

Kasniji "dragovoljni odlazak apostola u smrt poradi Krista", velika pokrštavanja Židova i mnoga svetačka čudesa, naknadne su pobožne laži koje su pohlepno gutali novopečeni kršćani, vrbovani iz neukih redova sličnih poganskih religija. Nastala je obimna literatura, gdje je svaki poklonik pridodavao detalje kako je vrijeme prolazilo. Konačno su svi sveti spisi stavljeni na (poveliku) gomilu i izvučena četiri koja su svećenstvu najviše odgovarala.
_____________________
*Vidi: Martin Hengel, Crucifixion in the Ancient World and the Folly of the Message of the Cross (Philadelphia: Fortress Press, 1977)
i Gerard Stephen Sloyan, The Crucifixion of Jesus: History, Myth, Faith (Minneapolis: Fortress Press, 1995), str. 18

I Marijin grob prazan?

Prema katoličkoj dogmi, vjerovanje u tjelesno uskrsnuće Isusove majke temelji se na apokrifu "De Obitu S. Dominae", kojega su pripisali Sv. Ivanu, a koji je iz "četvrtog ili petog stojeća".
Prema tradiciji, Sveti Toma (sumnjičavi), naredio je otvaranje Marijinog groba i, na sveopće čuđenje, leša nije bilo. ergo - apostoli zaključiše da je i ona uzletjela u nebo.
Stoljećima kasnije, klerici izjavljuju da je negirati takvo što, bezbožno i blasfemija, a onaj tko se to usudi, ima zajamčen put u Pakao.

Apologetika

Satjerani u kut brojnim nesuglasjima izvješća o "praznome grobu", kršćanski teolozi pribjegavaju posljednjoj slamci spasa, kako bi "dokazali" da je "činjenica praznoga groba i posljedično Isusovo uskrsnuće" potkrijepljeno brojnim junačkim mučeništvima sviju apostola i nebrojenog mnoštva vjernika koji su Isusa vidjeli živa, a koji su svoje živote radosno dali u uvjerenju da je Isus doista uskrsnuo i tako potvrdio svoje obećanje da će vječni život u blaženstvu raja dati svima koji "povjeruju u Njega". "Budući da su bili očevidci Isusovih čudesa i Isusove pojave nakon smrti, oni nemaju ništa s onim vjerskim fanaticima i sektašima", kažu dalje apologeti, "koji su u drugim ideologijama i religijama također dragovoljno ginuli za svoje ideale."

Što znamo o apostolima-mučenicima? U Novom zavjetu postoji par referenci na to (Djela 8, 1; 11, 19; 13, 50; 2Solunjanima 1, 4), međutim, kao povijesni dokument je vrlo nepouzdan, pa moramo posegnuti za izvan-biblijskim izvješćima.

No ta su štura i puna proturječja, jedna usmena predaja tvrdi jedno, dok druga slavodobitno priča neku drugu priču, često ukrašenu čudesima i svim mogućim pučkim praznovjerjem. Od ranog kritičara Celza imamo Origenovu izjavu u njegovoj knjizi koja se bavi pobijanjem Celza - "Kontra Celza" 3:8 gdje isti kaže da je kršćane koji su ubijeni bilo "lako nabrojati." To vatrene zagovornike ranog kršćanskog mučeništva niti malo ne koleba. Oni i dalje, poput papiga, ponavljaju o nedokazanim mučeništvima koja dokazuju nedokazivo.

Tako fantastičnu stvar kao što je tjelesno uskrsnuće nekoga tko je sigurno umro, morali bi potkrijepiti vrlo uvjerljivim dokazima - izvanredni događaji traže izvanredne dokaze - ali od toga ništa.

Zamislite da par ljudi kaže da je netko oborio olimpijski rekord u trčanju na 100 metara za duplo kraće vrijeme. Tko bi povjerovao tom čovjeku? Čak i da je 500 ljudi o tome posvjedočilo, racionalni ljudi bi i dalje bili skeptični. Potreban je vrlo jak dokaz, u skladu s izvanrednim tvrdnjama koje želimo dokazati. Je li svjedočenje Marije Magdalene, druge Marije, Salome, Ivane, Šimuna Petra o nalasku praznoga groba dovoljno da nas uvjeri u čudesno uskrsnuće?

1.) mogli su naprosto lagati da prošire "radosnu vijest";
2.) netko je napisao nekakvu alegoriju, pa su svećenici to proglasili istinitim događajima;
3.) u jakoj boli za gubitkom učitelja mogli su racionalizirati ili umisliti da su vidjeli Isusa ponovno živog;
ili
4.) pogrešno su shvatili da je Isus zaista umro;

Sve to mogu biti vjerojatnija objašnjenja njihova svjedočenja nego oživljavanje mrtvoga čovjeka i njegov uzlet u Nebo. Naravno, još vjerojatnije je da su priče o uskrsnuću kasnije dopisivane na osnovu rekla - kazala, i naknadno teološki dorađivane, kako se ukazivala potreba za time.

"Prijevara židovskih glavara - Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: 'Recite: 'Noću dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga.' 'Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.' Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima - sve do danas."
Matej 28, 11-15

Zapitajmo se samo koliko je vjerojatno da bi rimski vojnici izvještavali grupu židovskih svećenika radije nego svoje vlastite nadređene?
Koliko je vjerojatno da bi ti isti stražari njima rekli da su zaspali na straži, prekršaj koji se kažnjavao smrću?
Koliko je vjerojatno da su židovski svećenici uvjerili rimskog guvernera da oslobodi stražare krivice, kako su im obećali, ako ih netko pozove na odgovornost zbog zanemarivanja vojne dužnosti?
Kako to da o tako važnoj osobi - čudesnom Božjem Sinu koji je židovskim glavešinama zadavao toliko glavobolja - nema nikakvih zapisa iz toga vremena?!

Cijeli taj scenario ukazuje na mnogo vjerojatniji slijed događaja. Napisan je kao kontra glasinama koje su kasnije kružile ili kao dodatna dramatizacija radi uvjeravanja sumnjičavih. Drugim riječima, ako se smrt marginalnog Židova zvanog Isus stvarno dogodila, sasvim je moguće da je tijelo prebačeno u zajedničku grobnicu ili ukradeno, a židovski su vođe to znali i tako rekli ljudima.
U tom slučaju je lako shvatiti Matejev cilj u ovom odlomku. Želio je dati svojim čitateljima objašnjenje zašto je ta glasina kružila, pa je smislio nevjerojatni scenarij da su rimski stražari izvijestili glavne svećenike i primili mito da kažu da su zaspali na straži (za što slijedi smrtna kazna), a apostoli došli i ukrali tijelo. Tijelo je mogao uzeti i netko drugi, potajno, pa apostoli nisu trebali lagati da ga nema.

Za cijelu stvar postoji mnogo banalnije objašnjenje (sjetite se Okamove britve). Židovima se nije svidjela nova sekta među njihovim redovima, pa su naprosto širili glasine da je tijelo njihovog čovjeka-boga u koga su vjerovali, bilo potajno oteto (iako sami nisu imali pojma koji je to Isus).

Širenje laži na laži, uobičajena je praksa u bespoštednoj borbi punoj mržnje, između sukobljenih religija. A židovstvo i kršćanstvo su to nesumnjivo bile i ostale.

Kontradikcije

Zašto je "čudesno Isusovo uskrsnuće" obavijeno velom mraka? Zašto je tako teško za dokazati? Ako je Bog odlučio uskrsnuti svoga Sina, zašto to najveće od svoju čudesa nije potkrijepio jasnim dokazima? Koji je smisao napraviti golemo čudo, i onda ga obaviti maglom kontradikcija i nepouzdanih dokaza? Zar to nije najveća kontradikcija od svih?

Zašto su kršćani zaboravili gdje je bio Isusov grob?

Mjesto gdje su se apostolima konačno otvorile oči i pružen im je materijalni i anđeoski dokaz da je njihov vođa bio božanski čudesnik koji je uskrsnuo iz groba, ostalo je zaboravljeno.
Kako je to moguće? Bio taj grob pun ili prazan, religijske sekte pomno drže spomen na grob svoga osnivača. To presveto mjesto ostaje u sjećanjima i predaji. Zaboraviti gdje je to bilo, izgleda nemoguće. Tu se izgrađuju svetišta, služe mise, obavljaju molitve upućene Bogu.

Izostanak bilo kakvog oblika štovanja, koji se nije bio razvio oko Isusova groba, ukazuje da rani kršćani pojma nisu imali gdje je bio, ako je bio.
______________
James D. G. Dunn, The Evidence for Jesus: The Impact of Scholarship on our Understanding of How Christianity Began (London: SCM, 1985), pp. 67-68.
Ibid., p. 68.
Peter Carnley, The Structure of Resurrection Belief (New York: Oxford Univer-sity Press, 1987), p. 58.
William Lane Craig, Assessing the New Testament Evidence for the Histor-icity of the Resurrection of Jesus (Lewiston: E. Mellen Press, 1989), p. 372.
William Lane Craig, "The Historicity of the Empty Tomb of Jesus." (1985)


______________
Popis pisaca iz 20. stoljeća koji su pisali o Novom zavjetu i koji ne vjeruju da je priča o praznom grobu povijesno autentična:
Marcus Borg, Günther Bornkamm, Gerald Boldock Bostock, Rudolf Bultmann, Peter Carnley, John Dominic Crossan, Steven Davies, Maurice Goguel, Michael Goulder, Hans Grass, Charles Guignebert, Uta Ranke-Heinemann, Randal Helms, Herman Hendrickx, Roy Hoover, Helmut Koester, Hans Küng, Alfred Loisy, Burton Mack, Willi Marxsen, Gerd Lüdemann, Norman Perrin, Robert Price, Marianne Sawicki, John Shelby Spong, Howard M. Teeple i Rev. John T. Theodore.

"Nema proročanstva u Starom Zavjetu koje govori o dolasku Isusa Krista. Nema niti jedne riječi koja o njemu govori - na bilo koji način - niti jedna riječ. Jedini način je da uzmete Bibliju i kad god nađete riječi 'Da bi se to ispunilo...' ili 'Rečeno je...', otvorite Stari Zavjet, nađite sporni tekst i vidjet ćete da nema niti najmanjeg pomena o stvarima u Novom Zavjetu - niti najmanjeg pomena."

[Robert Green Ingersoll]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com