Zbrajanje

Greške u zbrajanju


Od vrijednosti broja Pi (π) sada se spuštamo korak niže u razini matematičke pismenosti. Možemo se osvjedočiti da neki biblijski pisci ne mogu baratati jednostavnim zbrojevima. Evo primjera iz Knjige brojeva, poglavlje 3. Tu su nabrojani muški (naravno) članovi klana Levi stariji od jednog mjeseca, naime Geršon, Kohat i Merari, evo kako su nastale brojke:

StihOpisBroj članova
Brojevi 3, 21
Brojevi 3, 27-28
Brojevi 3, 33-34
Klan Geršon
Klan Kohat
Klan Merari
7.500
8.600
6.200
Ukupno:22.300

Međutim, Brojevi 3, 39 daje sumu od 22.000! Tako je nastala razlika od 300 ljudi. Besmisleno je reći da je pisac jednostavno "zaokružio" zbroj. Zašto onda nije zaokružio i brojeve članova klana? Vjerojatnije je da je pisac pogrešno zbrojio svoje sume!
...-...
Postoji još jedna greška u zbrajanju, ovoga puta toliko velika da i apologeticima "zaokruživanja" zadaje glavobolje (pokušavajući doći do objašnjenja!). Ulomak iz Ezre 1, 7-11 tiče se predmeta iz Hrama koje je car Nabukodonozor odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga, pa su se vratili Židovima.

"Kralj Kir iznese posuđe Jahvina Doma koje Nabukodonozor bijaše odnio iz Jeruzalema i stavio u hram svoga boga. Kir, kralj perzijski, uruči ga Mitredatu, rizničaru, koji ga izbroji judejskom knezu Šešbasaru. Evo njegova popisa. Zlatnih zdjela: trideset; srebrnih zdjela: tisuću i dvadeset devet; zlatnih čaša: trideset; srebrnih čaša: četiri stotine i deset; ostalog posuđa: tisuću. Svega zlatnog i srebrnog posuđa: pet tisuća i četiri stotine. Sve je to odnio Šešbasar kada se sužnji vraćahu iz Babilona u Jeruzalem."

U Ezri 1, 8, piše da je glavni kraljevski blagajnik načinio inventar i da su to svi vraćeni predmeti:

StihOpisBr. predmeta
Ezra 1, 9-10zlatnih zdjela
srebrnih zdjela
srebrnih tava
malih zlatnih zdjela
malih srebrnih zdjela
ostalog posuđa
30
1.000
29
30
410
1.000
Ukupno:2.499

Zbroj vraćenih stvari je bio 2.499. A ipak već u sljedećem stihu suma je sljedeća:

Ezra 1, 11
"Svega zlatnog i srebrnog posuđa: pet tisuća i četiri stotine."

Zapazite da Ezra 1, 10 ne dopušta druge nespomenute stavke, jer spominje točan broj "ostalog posuđa" ili svih drugih neimenovanih artikala. Očita nepodudarnost od 2.901 postoji između napisanog zbroja 5.400 i stvarnog zbroja 2.499.
...-...
Još jedna pogreška u aritmetici na koju je prvi puta ukazao veliki američki patriot, Thomas Paine (1737-1809), u svojoj poznatoj knjizi The Age of Reason (Doba razuma), nalazi se u knjizi Ezre i Nehemije. U drugom poglavlju Ezre i sedmom poglavlju Nehemije, pisci daju popis plemena i obitelji koji su se vraćali iz progonstva u Babilonu i broja muškaraca u svakoj (i žene su se vraćale, naravno, ali biblijski pisci ih toliko preziru da ih nisu smatrali vrijednima spomena). Na kraju popisa, i Ezra i Nehemija navode isti ukupan zbroj muškaraca koji se vraćaju:

"Sav je zbor brojio četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset (42.360) duša, ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine i sedam. Bijaše i dvije stotine pjevača i pjevačica. Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazga dvije stotine četrdeset i pet, deva je bilo četiri stotine trideset i pet, a njihovih magaraca ukupno šest tisuća sedam stotina i dvadeset."
Ezra 2, 64

"Ukupno je na zboru bilo četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset (42.360) osoba, ne računajući njihove sluge i sluškinje, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Bilo je i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica, četiri stotine trideset i pet deva i šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca."
Nehemija 7, 66

42.360 muškaraca. Donja tabela prikazuje taj popis Ezre i Nehemije.
Uočite da oba, i Ezrin i Nehemijin zbroj, ne odgovaraju broju koji su spomenuli. Ustvari, u kontradiciji su jedan prema drugome. Ezrin zbroj je ustvari bio 29.818, a Nehemijin 31.089. Oba pisca ne znaju zbrajati! Ezra je promašio konačan zbroj za 12.542 dok je Nehemija promašio za 11.271.
Ova nepodudarnost nije jedino što je pogrešno s te dvije liste. Brojevi pojedinih obitelji također su u proturječju na 17 mjesta. Na primjer, Ezra daje broj sinova Arahovih kao 775 dok Nehemija daje broj 652.
Bibliolatri "tumače" da se zapisi Ezre i Nehemije razlikuju za oko 100 godina, pa otuda nepodudarnosti. Ali onda uopće ne bi bilo identičnih brojeva muškaraca u obiteljima. Pogrešku u zbrajanju zaobilaze.

Ezra 2, 3-60Nehemija 7, 8-47
StihOdlomakMušk.|StihOdlomakMušk.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
58
60
sinovi Parosha
sinovi Shephatiaha
sinovi Araha
sinovi Jeshua&Joab
sinovi Elama
sinovi Zattua
sinovi Zaccai
sinovi Bani
sinovi Bebaaia
sinovi Azgada
sinovi Adonikama
sinovi Bigvaia
sinovi Adina
sinovi Atera
sinovi Bezaije
sinovi Joraha
sinovi Hashuma
sinovi Gibbara
sinovi Bethlehema
sinovi Netophaha
mušk. Anathotha
sinovi Azmavetha
sinovi Kiriatharim
sinovi Ramah&Geba
mušk. Michmasa
mušk. Behtela&Ai
sinovi Neboa
sinovi Magbisha
sinovi drugog Elama
sinovi Harima
sinovi Lod&Hadid&Ono
sinovi Jerichoa
sinovi Senaaha
sinovi Jedaiah
sinovi Immera
sinovi Pashhura
sinovi Harima
sinovi Hadaviaha
sinovi Asapha
sinovi vrat. hr. sluge
...
sin. Delaiaha&Tobiaha&Nekoda
2172
372
775
2812
1254
945
760
642
623
1222
666
2056
454
98
323
112
223
95
123
56
128
42
743
621
122
223
52
156
1254
320
725
345
3630
973
1052
1247
1017
74
128
139
392
652
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
...
27
28
29
30
31
32
33
-
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
60
63
sinovi Parosh
sinovi Shephatiah
sinovi Arah
sinovi Jeshua&Joab
sinovi Elam
sinovi Zattu
sinovi Zaccai
sinovi Binnui
sinovi Bebai
sinovi Azgad
sinovi Adonikama
sinovi Bigvai
sinovi Adin
sinovi Ater
sinovi Hashum
sinovi Bezai
sinovi Hariph
sinovi Gibbeon
ljudi Bethlehem...
i Netophah
ljudi Anathoth
ljudi Bethazmaveth
ljudi Kiriathjearim
ljudi Ramah&Geba
ljudi Michmas
ljudi Behtel&Ai
mušk. drugog Neboa
-
sinovi drugog Elama
sinovi Harima
sinovi Jerihoa
sinovi Lod&Hadid&Ono
sinovi Senaaha
sinovi Jedaiaha
sinovi Immera
sinovi Pashhura
sinovi Harima
sinovi Jeshua
sinovi Asapha
vratari sl. hrama
...
sin. Delaiaha&Tobije&Nekoda
2172
372
652
2818
1254
845
760
648
628
2322
667
2067
655
98
328
324
112
95

188
128
42
743
621
122
123
52
-
1254
320
345
721
3930
973
1052
1247
1017
74
148
138
392
642
Ukupno:29818Ukupno:31089

...-...

Tri dana i tri noći

"Tri dana i tri noći ostade Jona u ribljoj utrobi."
Jona 2, 1

Isus: "Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

"Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magdalena i druga Marija pogledati grob.
'Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.'"


Isus umire na križu u petak navečer, a u nedjelju nalaze prazan grob.

Pitanje za osnovnu školu: Koliko dana i koliko NOĆI je Isus bio "mrtav"?
Mali Ivica:
petak, subotu i nedjelju = 3 dana;
petak noć + subota noć = DVIJE NOĆI!


Progledali smo kroz prste da se dani računaju i ako su započeti tek navečer, ili se tek načmu ujutro, ali u računici nikako nema više od dvije noći (ustvari imamo jednu večer (petak), jedan cijeli dan (subota) i dvije cijele noći). Gdje su onda tri dana i tri noći?

*Ako su žene došle "Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu", to po Židovima znači da su došle:
- nakon Subote;
- u osvit dana tj. navečer, jer po Židovima, dan započinje navečer i traje do početka večeri, 24 sata kasnije;

Po židovskoj tadašnjoj logici (koja je nekako logičnija nego ono što imamo danas), "dan" započinje s padanjem noći, pola dana je zora, a druga polovica dana je vrijeme dnevne svjetlosti.
Danas "dan" započinje u 00 sati, u ponoć, što je proizvoljan dogovor. Židovima je "osvit dana" ustvari kada "dan" započinje, a to je zalazak sunca (sjetite se da je prvo bila tama, pa je onda bog stvorio svjetlost).

Neizbježan zaključak je da su žene čekale da prođe blagdan Subota (Šabat) kako bi smjele posjetiti Isusov grob. Subota je prošla popodne sljedećega dana, tj. prije početka nedjelje koja je prvi dan u tjednu, koji započinje sa zalaskom sunca. E sad, ako su žene stigle kad se smračilo, ili je već bio sumrak, a grob je već bio prazan, onda moramo zaključiti nešto što se kršćanima koji slave nedjelju kao dan Isusova uskrsnuća nikako neće dopasti.
Isus uopće nije uskrsnuo/iznesen iz groba/izišao van, u nedjelju, već je još bila subota. Subotari : nedjeljari = 1 : 0.

*Simbolika "boravka tri dana i noći u mraku i konačna pobjeda" ustvari je preuzeta od drevnih mitova, koji su na neki simboličan način pokušavali protumačiti "misteriozno vrijeme mirovanja Sunca, tj. kada se ta zvijezda, nakon tri dana mirovanja (22, 23. i 24. prosinac) 25. prosinca prvi put (prividno u odnosu na Zemlju) pomiče s najhladnije točke, te je tako ovaj datum predstavljao slavlje 'ponovnog rađanja' nebeskog tijela - Pobjedu Sunca - koje daje život Zemlji.
Wikipedia:
Solsticij ili suncostaj je trenutak u kojemu Sunce dostiže svoju najveću kutnu udaljenost u odnosu na ekvator. Solsticij može biti zimski (21. prosinca) ili ljetni (21. lipnja).

Znak Jonin

"Naraštaj opak i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jone proroka. Doista, kao što Jona bijaše u utrobi kitovoj tri dana i tri noći, tako će i Sin Čovječji biti u srcu zemlje tri dana i tri noći.

Kakav je bio znak Jonin? Pa taj da je Jona PREŽIVIO u utrobi ribe-kita 3 dana i 3 noći. Kao što je Jona preživio u kitu, tako će i Isus PREŽIVJETI u grobu. Izranjen, ali ipak živ, on se pojavljuje pred apostolima. Ne kao duh, nego kao čovjek od krvi i mesa koji je ipak preživio razapinjanje. Hm. Ali to nije u skladu s teologijom.

Svaki događaj iz Isusova života pokupljen je iz starog zavjeta ("jer se sve ispunjava po Meni"). Osim Jobova boravka u kitu, imamo i sljedeće stihove:
"Hajde, vratimo se Jahvi! On je razderao, on će nas iscijeliti: on je udario, on će nam poviti rane; poslije dva dana oživit će nas, trećeg će nas dana podignuti i mi ćemo živjeti pred njim."
Hošea 6, 1


Kada je Isus raspet? - pa valjda se oko toga svi slažu!

Birajte što vam više paše

Treća ura (tj. tri sata od izlaska sunca = 6+3= 9 h)
"A bijaše treća ura kad ga razapeše."
Marko 15, 25

šesta ura (tj. šest sati od izlaska sunca = 6+6=12 h = podne)
"Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Pločnik, hebrejski Gabata - a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure - i kaže Židovima: 'Evo kralja vašega!' Oni na to povikaše: 'Ukloni! Ukloni! Raspni ga!' Kaže im Pilat: 'Zar kralja vašega da razapnem?' Odgovoriše glavari svećenički: 'Mi nemamo kralja osim cara!'"
Ivan 19, 14-15

Imamo tri sata razlike.
Tko je uhvaćen u laži? Tko je zaboravio tako važan trenutak kada je izdahnuo Spasitelj svijeta i njihov Učitelj?

Ne slažu se niti koje su bile prevažne Isusove posljednje riječi na križu! Zar nisu o tome poslije bogobojazno pričali stotinama puta i usaglasili priče?
Kako može Marko tvrditi da je bila treća, a Ivan šesta ura dana?

Prema tadašnjem računanju vremena koje su rabili svi narodi (Rimljani, Židovi, Grci), šesta ura je označavala šestu uru dana, tj. 6 sati od izlaska sunca, dakle podne. Treća ura je 9 sati ujutro.
Lagao je ili samo jedan od te dvojice pisaca, ili (što je vjerojatnije) obojica.

Naši apologeti nisu sjedili skrštenih ruku, i oni smišljaju "rješenje" da su se Rimljani tada služili današnjim mjerenjem vremena, pa bi Ivanova šesta ura bila u 6 sati ujutro, po "rimskom vremenu". Osim što je to njihova izmišljotina koja opet ne rješava razliku od 3 sata, još nešto ne vrijedi sa raspećem u cik zore, tj. oko 6 ujutro, čak i da su u pravu.

Evo što se sve trebalo desiti te zore:
  • Sanhedrin se sastao "kada je osvanulo" i presudio Isusu.
  • Pilat se ustao i radio "kada je osvanulo" i bio spreman presuditi svakome koga su mu vrli Židovi doveli.
  • Pilat je odlučio, nakon svog prvog ispitivanja da je Isus nevin.
  • Pilat zatim kontaktira Heroda (mobitelom?) u cik zore i šalje Isusa njemu da ga vidi.
  • Herod "ga ispitivaše neko vrijeme" a zatim odluči pustiti da se stražari s njim izruguju, pa ga šalje nazad Pilatu.
  • Isus se tada predaje Herodovim vojnicima koji ga izruguju, oblače i vraćaju Pilatu.
  • Pilat zatim ponovno sazvaše "glavne svećenike, vođe i narod" i imaše raspru s njima.
  • Pilatovi vojnici ga zatim bičuju i ponovno oblače prije prepuštanja na raspeće.
  • Imamo i tri puta kukurikanja pijetla nakon Petrovih nijekanja da ima ikakve veze sa Isusom (je li kukurikao po mraku?).
I sve se to desilo prije oko 6 sati ujutro (naše računanje vremena)! To je, naravno, nevjerojatno. Kako za Markovu treću uru, tako i za Ivanovu šestu uru po "apologetskom" vremenu.
Moramo još uklopiti i (po Mateju i po Marku) posvemašnju tamu po svoj zemlji od šeste do devete ure! Po "rimsko-apologetskom vremenu" sunce nije niti izašlo do 9 sati - cijelo raspeće je bilo obavljeno po mraku (?!). Tek 3 sata nakon što je Isus umro na križu, osvanulo je sunce.

Uostalom, svi povjesničari se slažu da su Rimljani šestom urom označavali podne i brojili sate od sunčeva izlaska do zalaska (to je vidljivo iz tadašnjih povijesnih dokumenata, uključujući Plinija (Knjiga II LXXI. 178 - LXXII) i sve druge).

"Od šeste ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: 'Eli, Eli, lema sabahtani?' To će reći: 'Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?'
A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh."

Matej 27, 46

Po Mateju je Isus raspet od podne do tri sata - cijelo vrijeme je "mrak po svoj zemlji".

Po Marku smo već vidjeli da je raspet u treći sat (dakle 9 ujutro). Ali po njemu:
"A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji - sve do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa: 'Eloi, Eloi lama sabahtani?' To znači: 'Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?'
A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu."

Isus je po Marku raspet u 3. sat (9 ujutro), u podne je nastala "tama po svoj zemlji" (do tri popodne).
Dakle Isus je po njemu bio raspet 6 sati.

Zaključak:
- Po Marku, Isus je raspet u 6 ujutro, a tama po svem svijetu je bila od podne do 15 h.
- Po Ivanu, Isus je raspet u podne, a tamu, najveće Božje čudo, uopće ne spominje.
- Matej spominje samo kada je nastupila potpuna tama i zobiji se šetali Jeruzalemom (podne do 15 h), kao i Luka (ali bez zombija). Zadnja dvojica se nisu izjašnjavala o prevažnom satu raspeća njihova Gospodina.

Tko je zaboravio tako važan trenutak? Glavno da su se svi složili oko "posvemašnje tame po svijetu".
To je jako važno, jer su tako "ispunili proročanstvo" od Amosa:
"Toga ću dana - riječ je Jahve Gospoda - učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana. Bit će kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit će kao dan gorčine."
Amos 8, 9-10
...-...

Djela apostolska - Stjepanova besjeda

Kaže Stjepan za Abrahama (Djela apostolska 7, 4):
"On nato iziđe iz zemlje kaldejske i nastani se u Haranu. Odande ga nakon smrti oca njegova Bog preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada boravite."

Dakle veli Stjepan da Abraham "nakon smrti oca njegova" ide iz Harana... Da je pisac znao što piše u Postanku, ne bi mu se potkrala takva greška (bit će da duh sveti nije čitao Postanak!!!).

Postanak 11, 26:
"Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abraham, Nahor i Haran."

Postanak 11, 32:
"Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina;"

Postanak 12, 4:
"Abram se zaputi kako mu je Jahve rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana."

A sad malo osnovnoškolske matematike:
Abraham odlazi iz Harana sa 75 godina, dakle u dobi kada je Terah imao 145; kako je Terah živio 205 godina, ostalo mu je još 60 godina nakon Abrahamova odlaska. Sad ili duh sveti nije čitao Postanak ili mu matematika nije jača strana!!!

Koliko je bio star Abraham kada je napustio Haran?

75 godina Barem 135 godina
"Abraham je imao 75 god. kada je otišao iz Harana."
Postanak 12, 4
"Naš otac Abraham ... nastani se u Haranu. Odande ga, nakon smrti oca , preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada boravite."
Djela apostolska 7, 4
"Kad je Terahu bilo sedamdeset godina, rode mu se: Abram... "
Postanak 11, 26
"Dob Terahova dosegnu dvjesta i pet godina; a onda Terah umrije u Haranu."
Postanak 11, 32

Djela 7, 4 kažu da Abraham nije napustio Haran do očeve smrti. Postanak 11, 26 kaže da je Abrahamov otac imao 70 godina kada je Abraham rođen, a Abrahamov otac je doživio 205 godina starosti (11, 32). Zatim je jasno da je Abraham imao barem 135 kada je napustio Haran, a opet Postanak 12, 4 kaže da je napustio Haran kada je imao samo 75.

Kako dugo je trajalo židovsko ropstvo u Egiptu (to bi valjda moralo biti svima jasno)?

400 godina 430 godina
"Tada Bog reče Abramu: "Dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji; robovat će i biti tlačeni četiri stotine godina."
Postanak 15, 13
"Vrijeme što su ga Izraelci proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina. I kad se navrši četiri stotine i trideset godina - točno onoga dana - sve čete Jahvine iziđoše iz zemlje egipatske."
Izlazak 12, 40
"Ovo hoću kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao četiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obećanja."
Galaćanima 3, 17

Opet problem s brojevima

Djela apostolska 7, 14:
"Josip tada posla po Jakova, oca svoga, i svu rodbinu, sedamdeset i pet duša."

A evo što kaže Postanak 46, 27:
"I k tome dva sina Josipova što su mu se rodila u Egiptu. Prema tome, sve čeljadi Jakovljeva doma što se naseli u Egiptu bijaše sedamdeset duša."

Pa i Ponovljeni zakon kaže isto (10, 22):
"Tvojih otaca, kad su se spustili u Egipat, bješe samo sedamdeset, a sad je Jahve, Bog tvoj, učinio te vas ima kao zvijezda na nebu."

A i Izlazak tvrdi isto (1, 5):
"U svemu Jakovljevih potomaka bijaše sedamdeset duša. A Josip je već bio u Egiptu."

Sve u svemu, samo duhom svetim nadahnuti Novi zavjet tvrdi drukčije!

"Ime Isus Krist je prouzročilo više progona, ratova i bijede nego što je bilo koje drugo ime to prouzročilo."

[John E. Remsburg, The Christ (1910)]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com