Sodoma i Gomora

Neka se Gospodin ne ljuti", on (Lot) će opet, "ako rečem još samo jednom: Ako ih je (nevinih) slučajno ondje samo deset?" "Neću ga uništiti zbog njih deset", odgovori. Kad je Jahve završio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto.

I tako se u gradu Sodomi** nije našlo niti 10 nevinih ljudskih bića, pa je Bog odlučio uništiti ga. Ako su stanovnici "živjeli razbludno", za pretpostaviti je mnoštvo djece, daleko više od 10. Zaključujemo da Bogu djeca nisu bitna, niti ih smatra nevinima, niti ima suosjećanja. Bešćutni je monstrum.

Ona dva anđela stignu navečer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome. Kad ih Lot ugleda, ustade i pođe im u susret. Nakloni se licem do zemlje, a onda im reče: "Molim, gospodo, svrnite u kuću svoga sluge da noć provedete i noge operete; a onda možete na put rano." A oni rekoše: "Ne, noć ćemo provesti na trgu."

Ali ih on uporno navraćaše, i oni se uvratiše k njemu i uđoše u njegovu kuću. On ih ugosti, ispeče pogaču te blagovaše. Još ne bijahu legli na počinak, kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću. Zovnu Lota pa mu reknu: "Gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam ih da ih se namilujemo?" Lot iziđe k njima na ulaz, a za sobom zatvori vrata. "Braćo moja," reče on, "molim vas, ne činite toga zla! Imam, evo, dvije kćeri s kojima još čovjek nije imao dodira*: njih ću vam izvesti pa činite s njima što želite;

Onda ona dvojica upitaju Lota: "Koga još ovdje imaš: sinove i kćeri, sve koje imaš u gradu iz mjesta izvedi! Jer mi ćemo zatrti ovo mjesto: vika je na njih pred Jahvom postala tolika te nas Jahve posla da ga uništimo." Kako zora puče, anđeli navale na Lota govoreći: "Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje da ne budeš zatrt kaznom grada!"

Jahve zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumpornim ognjem i uništi one gradove i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli.

Post. 19, 26

Jedini razlog silnoga Božjega bijesa i surova smrskavanja svih stanovnika toga grada (dječica, trudnice, starci, bake majke, invalidi...) bila je ta "nemoralna ponuda" ("Izvedi nam ih da ih se namilujemo") prema 2 Božja agenta. Kasniji fanatici su na osnovu te ogavne bajke odlučili progoniti i mučki ubijati sve s drugačijim seksualnim ponašanjem (biseksualci, lezbijke, homoseksualci, dvospolci...). Neprirodnim su proglašavali one koji su drugačiji od njih, a njihove vlastite zakrvavljene oči žedne krvi i klanja nevinih im nisu bile "neprirodne".

Apologeti primjenjuju uobičajenu taktiku opravdavanja Božjega bijesnog masovnog kamenovanja stanovnika grada. Oni tvrde da je Bog zasigurno kamenovanu dječicu odma prebacio u raj, a sam čin zasipanja svih građana Sodome kamenjem s neba ustvari je okajanje njihovih grijeha, te ih je tako zasigurno spasio od vječne kaze paklom, koja će milostivo uslijediti kada se Isus pojavi pred njima u predvorju pakla i pruži im mogućnost da povjeruju u Njega. To je onaj novozavjetni silazak Isusa nad Pakao...

_________
*Lot je lažljivac. Lagao je da su njegove kćeri djevice (s kojima još muškarac nije imao dodira), jer engleski prijevodi koji se drže hebrejskog originala glase:
Gen 19:14 And Lot went out, and spake unto his sons in law, which married his daughters (I Lot ode, i reče svojim zetovima, koji su bili oženjeni njegovim kćerima...). Ali u hrvatskom prijevodu imamo "Iziđe Lot da to kaže svojima budućim zetovima koji namjeravahu uzeti njegove kćeri".
Prevoditelji-teolozi vrlo su pedantni kada treba dokazati da njihov ljubimac nije lažljivac. Kamo puste sreće da su tako revni kada je u pitanju intelektualno poštenje. Ujedno taj isti "poštenjak" nudi svoje kćeri rulji da ih siluje, a potom pijan orgija s obje i osjemenjuje ih. Jesu li to jedine nevine osobe koje je Bog poštedio kod uništenja Sodome?

**Apologeti nisu zabrinuti nikakvim arheološkim nalazima glede Sodome i Gomore. "Bog ih je totalno uništio, da nikakav trag nije od njih ostao!", odgovaraju oni.

***Baš svi građani grada Sodome su namjeravali silovati ta dva anđela? Groteskno. Ili uobičajeno biblijsko pretjeravanje s brojkama?

****Možda je neki grad uništen vulkanom ili drugačije, a praznovjeran tadašnji narod pretvorio to u kaznu Božju. Čak i danas religijski fanatici okrivljavaju npr. seks-turizam u Jugoistočnoj Aziji za tsunami.

Očajnička apologetika:

Kako nas uvjeriti da je ubijanje nedužne djece opravdan i moralan čin (u Sodomi i mnoštvu drugih gradova koje je uništio Bog ili naredio da se unište)?
Apologeti su smislili nekoliko "opravdanja" za klanje nedužne novorođenčadi, beba, dječaka i djevojčica, trudnica, nerođenih beba, invalida, bolesnika, baka i djedova.

1.) Da ih je Bog poštedio, a pobio sve ostale, jadna djeca i ostale nevine žrtve bi, zamislite, polako skapale od gladi i grabežljivaca, pa ih je Bog iz milosti brzo satro.

2.) Da su djeca odrasla, postala bi zla kao i nihovi roditelji, pa ih je satro dok su još maleni i nevini. Tako su spašeni i dospjeli u Raj. Inače bi bili prokleti i završili u Paklu (tako je rezonirala ona majka koja je ubila dvoje svoje djece).

Poznati apologeti kao npr. Glenn Miller, brane Jahvina klanja upravo na taj način. Kao da zaboravljaju da je Jahve svemogući Bog koji razdvaja more, štiti ljude usred užarene peći, oživljava mrtvace, stvara univerzum, i kojemu nije nikakav problem zbrinuti jadnu siročad, radije nego da ih jednostavno pobije.

Moramo zaključiti da Bog bez problema surovo pobija nevinu djecu iako je i sam izjavio da su bez grijeha jer još ne razlikuju dobro i zlo. Evo odlomka gdje Jahve kaže da će u Obećanu zemlju dospjeti samo djeca, jer su još nevina:
A i vaši mališani, o kojima rekoste da će postati roblje, sinovi vaši koji još ne znaju razlikovati dobro i zlo, oni će u nju ući; njima ću je u posjed dati.


Egipat grešniji od Sodome

A grešnike stigla kazna, prethodili joj snažni gromovi. Stigla ih pravedna plaća za zla djela, jer su divljom mržnjom mrzili tuđince. Jer dok oni odbijahu neznance, ovi goste i dobrotvore pretvoriše u robove. Oni se prema strancima poniješe odmah neprijateljski, i plaća ih čeka za to. Ovi, naprotiv, primiše svečano Izraelce, a onda ih, već ravne sebi, udariše teškom tlakom. I njih udari sljepoća kao i one pred vratima pravednikovim; opkoli ih tama duboka, i svaki je tražio svoja vrata.
Knjiga Mudrosti 19, 13

Ova biblijska trkeljanja iz "Knjige mudrosti" uvjeravaju nas da su Egipćani bili još grešniji od Sodome. Zlo Sodomita je to što nisu iskazali gostoprimstvo putnicima namjernicima (zato su zasipani kamenjem), no Egipćani su daleko gori. Dakle Egipćani su zaslužili još goru kaznu jer su "Izraelce bacili u roblje i činili tko zna kakve još grozote i zla". Međutim, povijest nam otkriva da je egipatska kultura bila vrlo napredna, robovi nisu tjerani na prisilni rad na gradnji piramida, a o masovnijem boravku Židova tamo ne postoje nikakvi zapisi. Biblija, dakle, nije povijesno vjerodostoji spis, kao što nema niti moralnih pouka koje bi danas vrijedile. Njegova literarna vrijednost je također upitna. Gdje je onda vrijednost toga spisa osim u glavi bibliolatra?


Jeruzalem grešniji od Sodome

Samarija, sestra tvoja starija, sa svojim kćerima tebi slijeva stoji; Sodoma, tvoja mlađa sestra, sa kćerima svojim zdesna ti stoji. A ti ne samo da si njihovim putem hodila i činila njihove gadosti - to bi tebi bilo premalo - već bijaše od njih pokvarenija na svojim putovima. Života mi mojega - riječ je Jahve Gospoda - tvoja sestra Sodoma sa svojim kćerima ne učini što si ti počinila zajedno sa kćerima svojim. Evo opačina sestre tvoje Sodome: gizdavo, u izobilju kruha i bezbrižno življaše ona i kćeri njezine, a sirotinju i bijednike ne pomagahu. Uzoholiše se i gadosti pred očima mojim činjahu, i zato ih zatrijeh, kao što vidje!
Ezekiel 16, 46-50


Babilonska bludnica - Rim

U knjizi Otkrivenja, Ivan s Patmosa piše o tadašnjem Rimu kao prorok Jeremija o Babilonu, "Bludnica velika što sjedi nad vodama velikim." "Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi"; - ovime nam se sugeriraju sedam bregova na kojima je smješten grad Rim. Ivan ga opisuje kao okićenu ženu "s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina".
"U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina."


Prema Seneki (kojeg navodi Nigel Turner), prostitutke su u Rimu imale svoja imena napisana na čelu. Ivanova pijana kurva ima ime na svojemu: "Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih."
Ivan u svojim ekstatičkim vizijama, opijeno "prorokuje" da će 10 rogova skrletne zvjeri "Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti".
Na kraju: "Pade, pade Babilon veliki - Bludnica - i postade prebivalištem zloduha, nastambom svih duhova nečistih, nastambom svih ptica nečistih mrskih, jer se gnjevnim vinom bluda njezina opiše narodi; s njom su bludničili svi kraljevi zemaljski, a trgovci se zemaljski obogatiše od silna raskošja njezina."
Otkrivenje 18, 3

"Religija se temelji, primarno i uglavnom na strahu. Djelomično je to strava od nepoznatog, a djelomično želja osjećati da imate neku vrstu starijeg brata koji će stajati iza vas u svim neprilikama i opasnostima. Strah je temelj cijeloj stvari - strah od misterioznog, strah od poraza, strah od smrti. Strah je roditelj okrutnosti, te stoga nije ni čudno da su okrutnost i religija išle ruku pod ruku."

[Bertrand Russell]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com