Napušeni proroci

U Bibliji čitamo o "proročanskim" vizijama i razgovorima običnih smrtnika sa Stvoriteljem Univerzuma obavijenim oblacima dima. Često su ti kontakti popraćeni vrlo živopisnim, fantastičnim slikama. Ima li mjesta sumnji da su svećenici Staroga Zavjeta upotrebljavali droge?

Prvo spominjanje kanabisa-'kaneh-bosm' (Izlazak)

U Knjizi Izlaska 30, 22-33, Bog osobno daje Mojsiju upute kako da napravi žrtvenik Njemu u čast, ali i recept za izradu Svetoga ulja.

Ulje za pomazanje
Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine - dvjesta pedeset - mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike, pet stotina - prema hramskom šekelu - lovorike i jedan hin maslinova ulja. Od toga napravi posvećeno ulje za pomazanje.


Ovdje je zanimljiva riječ "mirisave trstike". Naime lingvisti* su dokazali da je riječ za kanabis tj. biljku iz čijeg se ulja dobiva hašiš bila kaneh-bosm, koja se u tradicionalnom hebrejskom nazivala kaneh ili kannabus. Korijen riječi kan u ovoj jezičnoj konstrukciji znači "trstika" ili "konoplja", dok bosm znači "aromatski". Ova se riječ pojavljuje 5 puta u Starom Testamentu; u knjigama Izlaska, Pjesmi nad Pjesmama, Izajii, kod Jeremije i Ezekijela (poznatog po živim vizijama).

Riječ kaneh-bosm je krivo prevedena kao calamus, obična močvarna trstika, slabe novčane vrijednosti, koja nije imala kakvoću i značaj pripisan biljci kaneh-bosm. Greška je nastala u najstarijim grčkim prijevodima Hebrejske biblije, Septuaginti, u 3. st. n.e., i ponavljala se do danas.

Ovo "ulje za pomazanje" svećenika, bilo je strogo čuvano i nedostupno običnom puku pod prijetnjom smrti:
Pomaži Arona i njegove sinove i posveti ih meni za svećenike. Onda kaži Izraelcima ovako: "Ovo je moje posvećeno ulje za pomazanje od koljena do koljena. Ne smije se polijevati po tijelu običnoga čovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!"

Nanošenje hašiševog ulja na kožu, provjereno ima halucinogeno djelovanje i to je odavno poznato i korišteno u raznim ritualima.

Uljem od kanabisa premazivalo se sve u Božjem Šatoru:
Time onda pomaži: Šator sastanka i Kovčeg Svjedočanstva; stol i sav njegov pribor; svijećnjak i sav njegov pribor; žrtvenik kadioni; žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak: posveti ih, i oni će tako postati posvećeni; i što god ih se dotakne, posvećeno će postati.

I opijat u obliku dima je paljen u Jahvinu hramu. Danas se u tu svrhu rabi neutralni dim tamjana:

Miomirisni kad
Jahve još reče Mojsiju: "Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od ovih mirodija i čistoga tamjana, sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kađenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, čistu, svetu. Od toga nešto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedočanstvo, u Šator sastanka, gdje ću se ja s tobom sastajati. Držite ovu mirodiju presvetom! Tko sebi napravi što takvo da mu miriše, neka se iskorijeni iz svoga naroda."


Jahve se Mojsiju "prikazivao" u oblaku, poput oblaka dima u koji je bilo uvijeno proročište u grčkim Delfima ili šamani na svojim sastancima.

Drugo spominjanje kanabisa-'kaneh-bosm' (Pjesma nad Pjesmama)

Mladice su tvoje vrt mogranja pun biranih plodova: nard i šafran, mirisna trska (kaneh-bosm) i cimet, sa svim stabljikama tamjanovim, smirna i aloj s najboljim mirisima.

Treće spominjanje kanabisa-'kaneh-bosm' (Izajia)

Tu se Bog (tj. svećenici) žali da mu narod ne kupuje dovoljno: Nisi mi kupovao za novac trsku (kaneh-bosm), nisi me sitio salom svojih žrtava; nego si me grijesima svojim mučio, bezakonjem svojim dosađivao mi.

Prije toga imamo živopisnu viziju u hramu punom dima: ...vidjeh Gospoda gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome: "Svet! Svet! Svet Jahve nad Vojskama! Puna je sva zemlja Slave njegove!" Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom.

Niti autor psihodeličnog Otkrivenja ne može izbjeći Hram pun dima:
I hram se napuni dimom od Slave Božje
Otkrivenje 15, 8

Četvrto spominjanje kanabisa-'kaneh-bosm' (Jeremija)

Što će mi tamjan koji dolazi iz Šebe i trska mirisna (kaneh-bosm) iz zemlje daleke? Vaše mi paljenice nisu drage, nisu mi po volji klanice vaše.

Peto spominjanje kanabisa-'kaneh-bosm' (Ezekijel)

("Proroka" Ezekijela poznajemo po čudesnim vizijama letećih objekata i anđela koji silaze s neba!)
Zbog obilja trga tvojeg, silnoga ti blaga, i Damask s tobom trgovaše za helbonsko vino i saharsku vunu. I Dan i Javan iz Uzala za trg tvoj prekaljeno gvožđe mijenjahu, cimet i slatku trsku (kaneh-bosm).
________
*Ben-Yehuda Hebrejsko-Engleski rječnik (1964)' piše da je kaneh-bosm ustvari konoplja kanabisa, str. 140;
[Hebrejski lingvist Eliezer Ben-Yehuda (1859-1922) je poznati obnovitelj hebrejskog jezika u prošlom stoljeću i vrhunski autoritet po pitanjima tog jezika, osnivač 'Academy of the Hebrew Language']

...-...


Halucinogena akacija (bagrem)

Nova studija izraelskog profesora Benny Shanon, profesora kognitivne psihologije na Hebrejskom Sveučilištu u Jeruzalemu, pokazuje da je Mojsije bio pod utjecajem halucinogene biljke kada je tobože dobio Deset zapovijedi Božjih na planini. Naime, neke biljke iz sinajske pustinje sadrže psihoaktivne molekule kakve su prisutne u biljaka od kojih se priprema vrlo snažna amazonska halucinogena smjesa ayahuasca. Prema tome, grom, munja i trublje sa Sinaja, koji se spominju u Knjizi Izlaska (kao i u Otkrivenju ili kod Ezekiela), mogli su lako biti plod imaginacije ljudi u halucinogenom stanju.

"Mojsije je bio pod utjecajem droga i kada je vidio gorući grm", dodao je Shanon te rekao kako je i sam koristio takve supstancije.

"Biblija kaže da ljudi vide zvukove, a to je klasični fenomen", rekao je citirajući primjer religioznih obreda u amazonskim prašumama, u kojima su droge korištene da bi omogućile ljudima da "vide glazbu". Spomenuo je svoje vlastito iskustvo kada je koristio ayahuascau, jaku psihodeličnu biljku, za vrijeme vjerskih obreda u Amazoni. "Doživio sam vizije koje su imale spiritualno-religiozne konotacije".

Rekao je da su psihodelični učinci ayahuascae usporedivi s onim napitcima baziranima na kori bagremova drveta, koja je često spominjana u Bibliji.

Akacija (bagrem) drvo je koje se često spominje u Bibliji kao građa za zavjetni kovčeg i ostale drvene dijelove Hrama Jahvina:
Jahve reče Mojsiju: "Reci Izraelcima da me darivaju. A primajte ove darove: zlato, srebro i tuč; ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan; učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo; ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje; oniks i drugo drago kamenje

Od bagremova drva neka naprave Kovčeg: dva i po lakta dug, lakat i po širok i lakat i po visok. Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata.

Napravi i žrtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva.


Mojsije je prve ploče sa zapovjedima razbio u bijesu. Bog mu kaže da opet iskleše ploče, pa će ih On opet ispisati:
U to vrijeme Jahve mi reče: 'Iskleši dvije kamene ploče kao i prijašnje pa se popni k meni na brdo; a napravi i drveni kovčeg. Na ploče ću napisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio. A onda ih položi u kovčeg.' Načinih kovčeg od bagremovine, isklesah dvije kamene ploče kao što bijahu prve, pa se, s dvjema pločama u ruci, popeh na brdo. I napisa na te ploče, kao i prije, Deset riječi koje vam je Jahve rekao na brdu, isred ognja, na dan zbora. Onda ih Jahve dade meni. Okrenuh se i siđoh s brda.

...-...


Mojsijev recept za hramsko ulje za pomazanje

500 šekela = 12,5 libri ili 5,6 kg

hin = galon ili oko 4 litre

Tri glavne mirodije:
- mirna samotok = (mirta) = eterično ulje kore drveta iz Indije s aromom cimeta: 5,6 kg
- ulje mirisavog cimeta (slatki cimet): 2,8 kg
- kaneh-bosm ulje: 2,8 kg

+ lovorika (eterično ulje kore drveta s Dalekog istoka s aromom cimeta): 5,6 kg
Sve pomiješati i uliti u oko 4 litre maslinova ulja.
_______________________________________
Da. Jahvin hram je na daleko mirisao po cimetu. Taj slatkasti miris je ujedno prikrivao zadah prolivene krvi i zaklane stoke na oltaru čije su žrtvovanje obavljali omamljeni leviti i svećenici.

Ulje za pomazanje je bilo toliko cijenjeno, da su se Božji poslanici - proroci, nazivali Božjim Pomazanicima. Otuda dolazi naziv Krist = Pomazanik. Nakon što su namazani takvim uljem, nije ni čudo da su komunicirali s kojekakvim božanstvima, imali "proročke" vizije i zapadali u trans.

...-...


Isus "Pomazanik"

Evanđelja na tri različita načina opisuju kako se Isus dao "pomazati" kao znak da je on budući židovski Kralj - Mesija, postavljen od samoga Boga:

Pomazanje u Betaniji - 1

Mk 14, 3-9 - I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi.
A neki negodovahu te će jedan drugomu: "Čemu to rasipanje pomasti? Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima." I otresahu se na nju.
A Isus reče: "Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni."


Pomazanje u Betaniji - 2

Mt 26, 6-13 - Kad je Isus bio u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, pristupi mu neka žena s alabastrenom posudicom skupocjene pomasti i polije ga po glavi, dok je on bio za stolom.
Vidjevši to, učenici negodovahu: "Čemu ta rasipnost? Moglo se to skupo prodati i dati siromasima."
Zapazio to Isus pa im reče: "Što dodijavate ženi?"


Pomazanje u Betaniji - 3

Iv 12, 1-8 - Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene nardove pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.
Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: "Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?" To ne reče zbog toga što mu bijaše stalo do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo.
Nato Isus odvrati: "Pusti je!"


Po Ivanu se to desilo dan uoči Isusova slavnog ulaska u Jeruzalem na magarcu, kako bi svima objavio da je On TAJ.

Skupocjena pomast od Narda, kojom Marta maže Isusove noge/ili izlijeva po glavi, vrijedna je oko 30 mjesečnih plaća!!

"Ne mislim da je Bog koji nam je dao mozak, namjeravao da se njime ne koristimo."

[Galileo Galilei]

 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com