Divovi

Biblija nas podučava da su nekad Zemljom hodali divovi. Ali ne radi se o dinosaurima, o njima Biblija ne kaže niti riječi. Te fantastične životinje živjele su 150 milijuna godina, dok čovjek postoji "tek" milijun godina.

Zašto Biblija dinosaure ne spominje kao dokaz veličanstvenosti našeg Stvoritelja? Apologeti kažu: Bog je to htio unijeti u Bibliju, ali riječ dinosaur nije postojala na hebrejskom jeziku, pa je odustao. Šteta, bio bi to jedini dokaz da u Bibliji nešto piše što neuki svećenici i čobani toga vremena nisu mogli znati, pa su u Bibliju unijeli samo svoje okrutne zakone i praznovjerice.

Divovi kao rezultat seksa između Božjih sinova i lijepih žena:
"U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu."
"...opazili su sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli."

"Bog nije oprostio divovima u staro doba kad se pobuniše pouzdavši se u svoju moć."


Slijedi Veliki potop, i svi divovi se dave:
"Pa i nekoć, kad su izgibali oholi divovi, sklonila se nada ovog svijeta u splav kojom je upravljala ruka tvoja i svijetu ostavila sjeme za nova pokoljenja."

Ali kada su Izraelci izviđali Obećanu zemlju, u njoj su vidjeli te iste divove, Anakove potomke:
"Vidjesmo ondje i divove - Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima."

"Slušaj, Izraele! Danas prelaziš preko Jordana da sebi podvrgneš narode i veće i brojnije nego što si ti; velike gradove, s utvrdama do nebesa; narod velik i gorostasan poput Anakovaca, koje već poznaješ i o kojima si slušao: 'Tko da odoli Anakovcima?'"


Specijalist za genocid, Jošua:
"U ono vrijeme dođe Jošua i istrijebi Anakovce iz Gorja, iz Hebrona, iz Debira, iz Anaba, iz svega gorja Judina i iz svega gorja Izraelova: predade ih "heremu", uništenju, njih i sve njihove gradove. Tako ne ostade nijedan Anakovac u svoj zemlji sinova Izraelovih, osim u Gazi, u Gatu i Ašdodu."

Og, kralj divova, bio je visok čak i za kriterije NBA lige. Krevet mu je bio dugačak 4,5 metara (15 stopa dug i 6 stopa širok):
Ponovljeni 3, 11 - "Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata - običnih lakata - dug, a četiri lakta širok." Wow.

Kasnije su istrijebili i posljednje divove:
"Ondje se rodiše divovi, čuveni od davnine, rastom golemi, vješti u boju; (27) ali njih ne izabra Bog niti im povjeri put spoznanja; (28) izginuše jer ne imaše mudrosti, izginuše sa svoje ludosti."

Bog nije oprostio divovima u staro doba kad se pobuniše pouzdavši se u svoju moć. Nije poštedio sugrađana Lotovih: njih se gnušao zbog oholosti njihove. grijeha svojih. tvrdoće srca svojeg. jedan tvrdoglavac, bilo bi čudo ako bi ostao bez kazne, jer i milosrđe i gnjev pripadaju Gospodu, koji može u svojoj moći oprostiti i srdžbu iskaliti.

"Ja pred njima istrijebih Amorejce visoke k'o cedar, jake poput hrašća, ja uništih i plod na njima i korijen pod njima."


Bog se ujedno pobrinuo i za uništenje svih dokaza da su divovi ikada postojali (osim Biblije naravno).

"Niti je Biblija moja knjiga, niti je Kršćanstvo moja profesija."

[Abraham Lincoln, navod Joseph Lewis-a iz "Lincoln - slobodni mislilac"]
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com