nazad na 'Zemlja je ravna, okrugla ploča'

Galileo Galilei

"...odričem se, proklinjem i mrzim spomenute zablude i krivovjerja..."
Cijeli tekst koji je velikom znanstveniku Galileu ne-sveta inkvizicija SASTAVILA i prisilila ga potpisati pod prijetnjom mučenja:

Ja, Galileo, sin pokojnog Vincenca Galileja iz Firence, u svojoj 70. godini, osobno pristupivši pred sud i na koljenima pred Vama, najuzorniji i najprečasniji kardinali, glavni inkvizitori u cijelom kršćanskom svijetu protiv krivovjerne izopačenosti, imajući pred svojim očima nepovrediva Evanđelja, koja dodirujem svojim rukama, zaklinjem se da sam uvijek vjerovao, vjerujem sada i s božjom pomoći ću vjerovati i ubuduće u sve ono što vjeruje, što propovijeda i naučava Sveta katolička i apostolska crkva.

Ali premda mi je ova Sveta Inkvizicija sudbeno naredila da potpuno napustim lažno mišljenje da je Sunce središte svijeta i da se ne kreće, a da Zemlja nije središte svijeta i da se kreće, da ne podržavam, ne branim i ne naučavam na bilo koji način, ni usmeno ni pismeno, spomenutu lažnu znanost i, nakon što mi je bilo rečeno da je ta znanost u protivnosti sa Svetim Pismom, ja sam napisao i tiskao knjigu u kojoj sam se bavio tom već odbačenom znanošću inavodio razloge s mnogo argumenata njoj u prilog, a da nisam donio nikakvo rješenje, i bio sam smatran vrlo sumnjivim s krivovjerja, tj. da sam držao i vjerovao da je Sunce središte svijeta i nepomično, a da Zemlja nije središte i da se kreće. Zato, želeći ukloniti iz pameti vaših uzoritosti i svakog vjernog kršćanina tu snažnu sumnju, koju sam ispravno shvatio iskrenim srcem i nehinjenim uvjerenjem odričem se, proklinjem i mrzim spomenute zablude i krivovjerja, te općenito svaku i bilo koju drugu zabludu, krivovjerje i sektu protivnu Sv.crkvi.

Zaklinjem se da ubuduće neću nikada više ni reći ni tvrditi, usmeno ili pismeno takve stvari, zbog kojih bi na mene mogla pasti slična sumnja; ali, ako budem upoznao nekog krivovjernika, prijavit ću ga ovom Svetom uredu ili, točnije, Inkvizitoru ili ordinarijusu onog mjesta u kojem se budem nalazio. Prisižem, također, i obećavam da ću obavljati i držati se u potpunosti svih pokora koje su mi bile ili će mi biti nametnute od ovog Svetog ureda. Ako se ogriješim o bilo koje od mojih navedenih obećanja i zakletvi (a to ne dao Bog) podvrgavam se svim pokorama i kaznama što ih nalažu i propisuju sveta pravila i drugi propisi, koji su donijeti i proglašeni protiv sličnih delikvenata. Tako mi Bog pomogao i ova Sveta evanđelja koja dodirujem svojim rukama.
"Sveti" Robert Bellarmine (1542 – 1621) - Učitelj crkve - Stručnjak za ugroze Crkve - surov čovjek predan istrebljenju heretika, 12. travnja 1615. Bellarmine kaže Foscariniju: “... kad bi bilo stvarnog dokaza da je Sunce u središtu svijeta, a Zemlja u trećem nebu i da se Sunce ne okreće oko Zemlje nego Zemlja oko Sunca, onda bi trebalo vrlo pažljivo pristupiti objašnjenju dijelova Biblije koji se čine suprotnima i radije reći da ih ne razumijemo nego da je neistinito ono što je dokazano. No ja neću vjerovati da postoji takav dokaz dok mi se ne pokaže. I nije isto dokazati pretpostavljajući da je Sunce u središtu svijeta jer to rješava pojavnosti i dokazati to zbiljski...”

[Član Inkvizicije i Kongregacije Indeksa zabranjenih knjiga]

... - ...


“Već ste sto puta slušali o uvredljivoj besmislenosti kojom ste osudili Galileja, a ja ću vam to reći po sto prvi put. Zahtijevam da zauvijek slavite njegovu godišnjicu. Hoću također da iznad vrata vašeg Sv.Uficija stavite ovaj natpis ‘Ovdje je sedam kardinala neznalica odlučilo baciti u tamnicu vodećeg mislioca Italije u njegovoj sedamdesetoj godini i staviti ga na kruh i vodu zato što je poučavao ljude

[Voltaire]

... - ...


“Sukob između Galileja i Inkvizicije nije bio samo sukob između slobodne misli i vjerske zadrtosti ili između znanosti i religije.
To je sukob između induktivnog i deduktivnog načina razmišljanja. Oni koji vjeruju u dedukciju kao put do znanja moraju negdje naći svoje premise, obično u svetim knjigama… Kako se ovakav način spoznaje urušava kad se posumnja u premise, oni koji vjeruju u njega moraju biti bijesni na čovjeka koji je doveo u pitanje autoritet svetih knjiga.“

[Bertrand Russel]

“U pitanjima znanosti, tisuću autoriteta nije vrijedno skromna razmišljanja jednog pojedinca.”

[Galileo Galilei]nazad na 'Zemlja je ravna, okrugla ploča'
 

© 200 znanost i biblija | znanost-i-biblija.blogspot.com